ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2006r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-36 działalność gospodarcza

Dochód z działalności

Dochód ustalany jest w oparciu o księgi handlowe (sprawozdanie finansowe), oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wskazówki pomocne osobom prowadzącym pełną księgowość znajdziesz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ostatnią czynnością w roku podatkowym jest wpisanie do księgi obliczenia dochodu np. według następującego wzoru:

1) Przychód (kolumna 9)  10'000,00 zł
2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:

a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego  1'000,00 zł
b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 3'000,00zł
c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11)  1'200,00 zł
d)  minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 1'400,00 zł
e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 15)  300,00 zł
f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 0,00 zł

Razem koszty uzyskania przychodu  4'100,00 zł

3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:

a) przychód (pkt. 1)  10'000,00 zł
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt. 2)  4'100,00 zł

Dochód (a-b)  5'900,00 zł

Jeżeli byłeś zobowiązany do sporządzenia spisu dodatkowo w ciągu roku podatkowego (np. w przypadku zmiany wspólnika, czy na żądanie urzędu skarbowego), wówczas w powyższy sposób ustalasz dochód za poszczególne okresy czasu pomiędzy spisami z natury, a następnie dodajesz uzyskane wartości, otrzymując roczne kwoty przychodu i kosztów jego uzyskania. Jeżeli jednak dodatkowy spis z natury sporządziłeś nie będąc do tego zobowiązanym, z własnej inicjatywy, wówczas nie wpływa on w żaden sposób na ustalenie dochodu.

Zamykając rok podatkowy uwzględnij w księdze wszystkie przychody, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał w roku 2006 (ważne szczególnie, jeżeli księgujesz przychody w dacie wystawienia faktury), oraz wszystkie koszty, którymi obciążono Cię w roku 2006; w szczególności wynagrodzenia oraz składki ZUS od wynagrodzeń trzeba zaliczyć w koszty w miesiącu, w którym je zapłacono. Warto również zwrócić uwagę, czy wszystkie wydatki na niepubliczną reprezentację i reklamę objęte limitem 0,25% przychodu zostały zaksięgowane w odpowiedniej kolumnie księgi, oraz czy ich łączna wartość mieści się w limicie.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 26-06-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz