Deklaracje ryczałt i karta podatkowa

Deklaracje dotyczące ryczałtu i karty podatkowej - obowiązujące w 2017 r.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-16 (14) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z (13) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

 

UWAGA!

  • Nie wiesz jak rozliczyć przychody na podstawie karty podatkowej?
  • Masz wątpliwości jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować?

Zapraszamy do  poradnika Karta podatkowa oraz poradnika Ryczał ewidencjonowany, w którym znajdziesz kompleksową informację oraz odpowiedzi na te i podobne pytania.

 

Sprawdź także poradniki dotyczące pozostałych form opodatkowania tj.:

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.