PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga na krew

Promując politykę oddawania krwi wprowadzona została ulga podatkowa dla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.  Ulga na krew teoretycznie pozwala odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga dla honorowych krwiodawców w PIT za 2014 rok

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582) ustanawia należny za nią ekwiwalent.

 

Ulga czy darowizna

Tak naprawdę mówimy tu o darowiźnie krwi. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew (sprzeda ją). Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia.

Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.


Cena krwi, wysokość ulgi

Ulga przysługuje z tytułu darowizny krwi. Jednak ilekroć mowa jest o krwi bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć również osocze i inne składniki krwi. Teoretycznie 1 litr krwi wyceniony został na 130 złotych, a litr osocza na 170 złotych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2625). Jednak urzędy skarbowe nie rozróżniają osobnej ceny na osocze i krew, w związku z czym na jedno i drugie obowiązuje ta sama wartość ulgi – 130 zł za litr. Dla celów ulgi, nie należy stosować ekwiwalentu za szczególnie rzadkie grupy krwi lub osocza – jedynie podstawowy ekwiwalent – 1l = 130 zł. By podatnik mógł odliczyć sobie maksymalną ulgę, musi mieć dochód nie niższy niż 60.017 zł. W przeciwnym wypadku wysokość ulgi przekroczy limit 6% dochodu (zakładam, że podatnik nie korzysta z odliczeń z tytułu innych darowizn). Na przykład: Kowalski osiągnął dochód rzędu 12.000 zł. W ciągu roku oddał maksymalną ilość krwi i osocza, ale 6% jego dochodu to 720 zł, zatem będzie to kwota maksymalnej ulgi.

Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi – w zakresie tej płatności.


Uwaga: otrzymane nieodpłatnie, w związku z oddaniem krwi, soczki i czekolady nie są płatnością za krew. Stanowią one metodę na odżywienie organizmu i powrót do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie.


Na czyją rzecz darowizna krwi

Nie można przekazać krwi bezpośrednio osobie – darowizna musi być wykonana zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi (dokonana musi być przez honorowego dawcę czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zatem w celu skorzystania z ulgi, darowizny muszą być uczynione na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

 

Uwaga: Wyjazd za granicę (np. do Niemiec) i oddanie tam krwi, czy też przekazanie jej przedsiębiorcy-pośrednikowi w Polsce, darowizna krwi bezpośrednio potrzebującemu, bez pośrednictwa publicznej służby krwi nie upoważnia do ulgi.
 

Uwaga: Możliwa jest ulga na krew na konkretną osobę, jeśli darowizny dokonuje się za pośrednictwem publicznej służby krwi. Przekazywanie krwi np. na operację bliskiego korzysta wówczas z prawa do ulgi podatkowej.


Niezbędne dokumenty

Nie ma obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczające jest jedno zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi (z reguły jest to wpis w karcie honorowego dawcy) lub jej składników przez krwiodawcę. Od rozliczenia za rok 2011 nie jest konieczne, by stacja krwiodawstwa wskazywała wartość ekwiwalentu za krew.


Gdzie ujmujemy ulgę?

Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres).

Odpowiednie rubryki znajdują się w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Należy przy tym pamiętać, że pierwsze dwa należy złożyć do 30 kwietnia 2015 r., a PIT-28 do 2 lutego 2015 r.

Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W praktyce nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczymy od dochodu, czy jak w przypadku ryczałtowców od przychodu. Ważne, by tej samej ulgi nie odliczyć dwukrotnie.


Podatek liniowy, karta podatkowa

W przypadku rozliczających się na powyższych zasadach prawo do ulgi nie przysługuje.

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Adrian (19-03-2015 14:11:44)
Temat: odliczenie a bon
Żabka a gdzie bony za krew rozdają ?...pokaż całą treść
Żabka a gdzie bony za krew rozdają ? zwiń
Autor: do żabka (10-03-2015 18:40:10)
Temat: odliczenie a bon
Jakby bon podlegał opodatkowaniu, to dostałabyś PIT, ale przychody uzyskane przez honorowych krwiodawców są zwolnione z podatku-mówi o tym art.21 ust.1, pkt 101 updof
Autor: Żabka (10-03-2015 08:50:39)
Temat: odliczenie a bon
Witam, mam pytanie. Nasza stacja krwiodawstwa oprócz standardowych czekolad, soczków daje również bony o wartości 50zł. Czy mam to traktować jako zapłatę za krew (jestem honorowym dawcą)?...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Nasza stacja krwiodawstwa oprócz standardowych czekolad, soczków daje również bony o wartości 50zł. Czy mam to traktować jako zapłatę za krew (jestem honorowym dawcą)? Czy wartość bonów mam odliczyć od ogólnej kwoty ulgi? Jak to rozliczyć?zwiń
Autor: sewer (20-02-2015 10:05:26)
Temat: zwrot z vat
Pytanie Pawła było logiczne, bo pytał o zwrot VAT, a ten podatek płaci nawet, jak nie pracuje ;) @Ania Nie, Twój syn może sobie sam odliczyć, jeśli...pokaż całą treść
Pytanie Pawła było logiczne, bo pytał o zwrot VAT, a ten podatek płaci nawet, jak nie pracuje ;) @Ania Nie, Twój syn może sobie sam odliczyć, jeśli pracujezwiń
Autor: mimi (01-02-2015 13:14:57)
Temat: witam
Żeby odliczyć podatek muszą ci go najpierw zabrać skoro nie pracujesz nie masz zaliczek pobranych żeby odliczyć większą kwotę
Autor: Ania (30-01-2015 20:11:03)
Temat: pytanko
czy matka samotnie wychowująca dzieci może skorzystać z tej ulgi, jeżeli jej pełnoletni, ale uczący się syn oddaje krew honorowo?
Autor: Pawel (19-01-2015 13:16:05)
Temat: ;)
Ale jest taka opcja ze pracowalem na umowe 2 msc , wiec chyba cos powinno byc ;). Pozdrawiam...pokaż całą treść
Ale jest taka opcja ze pracowalem na umowe 2 msc , wiec chyba cos powinno byc ;). Pozdrawiam zwiń
Autor: Damian (19-01-2015 07:45:57)
Temat: Witam
Paweł, skoro nie pracujesz to nie płacisz podatków. A 6 % z dochodu rocznego wynoszącego 0 zł jaką daje Ci maksymalną możliwość otrzymanego zwrotu? Matematyka nie gryzie ;)
Autor: Paweł (17-01-2015 16:12:47)
Temat: Witam
Mam pytanie dotyczace honorowego oddawania krwi . Oddaje krew od 18 roku zycia a mam juz 20 i oddalem juz ponad 6 litrow a nie bylem ani...pokaż całą treść
Mam pytanie dotyczace honorowego oddawania krwi . Oddaje krew od 18 roku zycia a mam juz 20 i oddalem juz ponad 6 litrow a nie bylem ani razu po zwrot vat , i obenie nigdzie nie pracuje , czy przysluguje mi ten zwrot vat za honorowe oddawanie krwi ?. Dzieki i pozdrawiam .zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj