Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

la ukończonego domu - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-10-24

Ulga dla ukończonego domu Gazeta Prawna z dnia 2007-10-24 Podatnicy otrzymujący darowizny nieruchomości muszą pamiętać, że nie będzie im przysługiwała ulga w podatku od spadków i darowizn, jeżeli przedmiotem nabycia jest rozpoczęta, ale nieukończona budowa domu...

rowanego powstanie przychód - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-09-18

U obdarowanego powstanie przychód Darowizna środka trwałego Gazeta Prawna z dnia 2007-09-19 W przypadku wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych i przekazania go w darowiźnie, po stronie obdarowanego powstaje przychód podatkowy, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą...

ik musi informować urząd - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-05-08

Podatnik musi informować urząd Przekazanie majątku w rodzinie Gazeta Prawna z dnia 2007-05-08 W przypadku przekazania pieniędzy rodzinie, aby skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn, konieczne jest m.in. złożenie zgłoszenia SD-Z1 i odpowiednie udokumentowanie...

musi zapłacić podatek - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-03-07

Zięć musi zapłacić podatek Opodatkowanie przekazania majątku najbliższej rodzinie Gazeta Prawna z dnia 2007-03-07 Od 1 stycznia 2007r. darowizny w ramach najbliższej rodziny nie są opodatkowane. Podatek muszą jednak dalej płacić np. zięć, synowa i teściowie. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku małżeństw...

enia tylko po zawiadomieniu - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-01-03

Zwolnienia tylko po zawiadomieniu Spadki i darowizny od najbliższych bez obciążeń Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2007-01-03 Aby po 1 stycznia 2007r. skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania spadków i darowizn od najbliższej rodziny należy zawiadomić urząd skarbowy o nabytym spadku lub darowiźnie...

ńca obniży dochód, ale VAT musi zapłacić - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-12-18

Darczyńca obniży dochód, ale VAT musi zapłacić MF wyjaśnia zasady rozliczania darowizn Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-12-18 Okres przedświąteczny to czas, gdy wielu przedsiębiorców przekazuje darowizny na cele organizacji charytatywnych. W związku z tym Ministerstwo Finansów wyjaśniło w swoim piśmie, jak poprawnie rozliczać się z urzędem skarbowym z tych darowizn...

oc fundacji trzeba płacić fiskusowi - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-08-16

Za pomoc fundacji trzeba płacić fiskusowi Wybierając formę wsparcia, organizacje muszą uważać na obciążenia Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-08-16 Urzędy skarbowe uważają, że otrzymanie przez osobę chorą od fundacji leków lub pieniędzy jest darowizną, od której należy zapłacić 20% podatek od darowizny...

a nie zapłaci podatku - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-06-08

Rodzina nie zapłaci podatku Darowizna i opłaty od niektórych czynności Gazeta Prawna z dnia 2006-06-08 Ministerstwo Finansów chce wprowadzić bardzo korzystne dla podatników zmiany w podatku od spadków i darowizn. Darowizna lub spadek od najbliższej rodziny w ogóle nie byłyby opodatkowane...

nie weźmie od rodziny - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-03-03

Fiskus nie weźmie od rodziny Gazeta Prawna z dnia 2006-03-03 Ministerstwo Finansów zapowiada gruntowną nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, zakładającą likwidacje podatku od spadków i zniesienie opodatkowania darowizn dla najbliższej rodziny...

datku nawet 77 tys. zł - Darowizny - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-12-01

Bez podatku nawet 77 tys. zł Jak przekazać pieniądze rodzinie i nie narazić się fiskusowi Gazeta Prawna z dnia 2005-12-01 Urząd skarbowy często wymaga od podatników wyjaśnienia skąd mieli środki pieniężne na taki wydatek jak nabycie lub budowa domu, jeżeli ujawnione dochody podatników nie wskazują, że mogli oni zgromadzić wymagany majątek w latach poprzednich. Dobrym wytłumaczeniem w takim wypadku jest darowizna..

podatkową możesz zachować - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-09-13

Ulgę podatkową możesz zachować Kiedy nie trzeba mieszkać przez pięć lat Gazeta Prawna z dnia 2005-09-13 W przypadku otrzymania mieszkania w formie darowizny, można skorzystać z ulgi w podatku od sadków i darowizn, jeżeli będzie się w nim mieszkać przez 5 lat. W przeciwnym wypadku należy zapłacić ten podatek. W niektórych przypadkach możliwe jest także skorzystanie z ulgi...

na ulga do oddania - Darowizna - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-07-26

Utracona ulga do oddania Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-07-26 Aby darowizna domu lub mieszkania była zwolniona z podatku od spadków i darowizn konieczne jest 5-letnie w nim zamieszkanie. Sprzedaż darowanego mieszkania lub domu przed upływem 5 lat rodzi obowiązek zapłacenia podatku...


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Drukuj