Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wystawienie weksla a podatek od czynności cywilnoprawnych - 2010.12.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-365/10-2/MZ

Wystawienie weksla i przekazanie go odbiorcy w zamian za przelew pieniężny, w świetle powołanych wyżej przepisów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Fakt ten nie musi jednak oznaczać, że opodatkowaniu nie podlegają również czynności cywilnoprawne, w związku z zawarciem których wystawiony został weksel. Jeżeli zatem nabycie weksla w zamian za określoną kwotę pieniężną nosi znamiona czynności określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 to wówczas będzie rodzić dla podatnika skutki podatkowe pod warunkiem, że to na nim zgodnie z art. 4 ustawy ciąży obowiązek podatkowy.


PCC od dopłaty - 2007.05.22

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, IV-436/5/07

Od dopłat na kapitał zapasowy Spółki przeznaczonych do wykorzystania jako środki obrotowe, należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych.


Ustanowienie służebności gruntowej nie podlega PCC - 2007.05.21

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, PM-I-436-2/07

Umowa ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Obniżenie i podwyższenie kapitału a PCC - 2007.04.12

Łódzki Urząd Skarbowy, ŁUS-IV-436/4/07/MW

Jeżeli w jednym akcie notarialnym dokonano umorzenia udziałów skutkującej obniżeniem kapitału zakładowego oraz podwyższono kapitał zakładowy, to czynności te należy uznać za odrębne, w związku z czym za podstawę opodatkowania PCC stanowi tylko kwota podwyższenia kapitału a nie różnica pomiędzy wartością kapitału ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców przed zmianą umowy spółki a po zarejestrowaniu tej zmiany.Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj