ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2015

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2015 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Roczna deklaracja podatkowa PIT 2015

Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej mogą być problemem podatnika. Trzeba więc wiedzieć, czy niewielkie przychody i zarobki też zmuszają do rozliczenia rocznego? Do kiedy należy złożyć roczny PIT? Problemem może być również wybór formy - zatem czy należy deklarację złożyć papierowo, wysłać pocztą czy może elektronicznie.

Czy muszę złożyć zeznanie podatkowe, jeśli zarabiałem niewiele...

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2015 taki przychód nie wystąpił.

Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z danego roku, a uprawnieniem – wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach – strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom uzyskania, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota przychodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 r. (dane na 2015 r.) – musi złożyć deklarację. W takim przypadku podatek wyniesie zero złotych, niemniej może zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.

Jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – deklaracji nie składa. Jeżeli natomiast uzyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli podatnik nie uzyskiwał przychodów na terytorium kraju a umowa międzynarodowa wskazywała na metodę zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota jest bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych – osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu – to deklarację należy złożyć. Wykazać w niej należy przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione (zagraniczne przychody mogą wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (będą rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).

Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to złoży on deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika.


Składam zeznanie do dnia ...

Zeznanie podatkowe złożyć należy do:

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Nierezydenci podatkowi zeznanie składają do dnia opuszczenia terytorium kraju (również w trakcie roku podatkowego), jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a jeśli do upływu terminów ustawowych nie opuszczają oni kraju – obowiązują ich terminy wskazane powyżej.

Jeżeli jednak podatnik nierezydent wybrał:

- to zeznanie składa zawsze w terminach standardowych. Do zeznania ma wówczas obowiązek dołączyć certyfikat rezydencji.

Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Daty wskazane uwzględniają już przesunięcie ostatecznych terminów złożenia zeznania ze względu na to, że wypadały w dzień wolny od pracy.


Składam zeznanie poprzez ...

Najprostszą formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Możliwe jest również złożenie zeznania metodą alternatywną:

 • wysłanie go w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru,
 • nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 • złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
 • złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika:

 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2015 – podajemy kwoty przychodów z 2014 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2015 r.).

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 6 danych personalnych dotyczących podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji elektronicznej w terminie jest urzędowe potwierdzenie odbioru.

Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii, która będzie przechowywana przez podatnika do przedawnienia zobowiązań podatkowych wykazanych na deklaracji. Takie poświadczenie nie jest obowiązkowe, więc podatnik sam powinien zadbać, by stempel Urzędu Skarbowego łącznie z datownikiem znalazł się na kopii formularza.

Nadanie deklaracji podatkowej pocztą korzystne jest dla składających deklarację po zamknięciu budynku Urzędu Skarbowego. Przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Termin zachowany będzie oczywiście w przypadku jeśli deklarację wyśle się w ustawowym terminie. Liczy się zatem data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do Urzędu Skarbowego.

Uwaga !

Nadanie przesyłki poleconej z deklaracją roczną powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska). Przesłanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany (w szczególności – nie dojdzie do zachowania terminu, gdy wysyłka będzie dokonana w terminie, a otrzymanie deklaracji – już po jego upływie; innymi słowy wysłanie deklaracji będzie w tym przypadku terminowe tylko, jeżeli dotrze ona do Urzędu Skarbowego na czas).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 09-12-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Smitha704 (30-08-2016 10:44:59)
Temat: John
I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The...pokaż całą treść
I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent D. Good job, cheers gcfdbagekdddeceezwiń
Autor: jozef (17-05-2016 14:50:56)
Temat: nie mam odpisów /ulg/,czy muszę składać pit.
w roku nie mam żadnych odpisów ulgowych, czy w takim razie muszę złożyć pit do urzędu
Autor: czarna (12-05-2016 14:38:55)
Temat: pit za 2015
witam czy ktos wie kiedy mozna sie spodziewac zwrotu podatku w otwocku bo ja czekam drugi miesiac
Autor: Ewa (01-05-2016 12:22:48)
Temat: chciałabym złożyć zeznanie
Czy wypełnione zeznanie podatkowe w wersji papierowej mogę złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym w Polsce, czy też to musi być to US do którego jest zaadresowane zeznanie? zaadresowane...pokaż całą treść
Czy wypełnione zeznanie podatkowe w wersji papierowej mogę złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym w Polsce, czy też to musi być to US do którego jest zaadresowane zeznanie? zaadresowane do właściwego urzędu skarbowego w najbliższym US. CZY MOGĘ?zwiń
Autor: Piotr (28-04-2016 10:30:10)
Temat: Rozliczenie z mężem
To zależy czy weszła Pani w drugi próg podatkowy. Jeżeli nie to nie ma to znaczenia.
Autor: m (26-04-2016 12:03:03)
Temat: z mężem czy bez
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się z męzem czy nie. Dodam jeszcze, że mąż nie pracował w ubiegłym roku wieć on tak naprawdę nie ma się z zcego rozliczac. Słyszałam jednak że było by to kozystniejsze. Czy wie ktos cos w tym temacie? zwiń
Autor: m (25-04-2016 19:30:29)
Temat: z mężem czy bez
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się z męzem czy nie. Dodam jeszcze, że mąż nie pracował w ubiegłym roku wieć on tak naprawdę nie ma się z zcego rozliczac. Słyszałam jednak że było by to kozystniejsze. Czy wie ktos cos w tym temacie? zwiń
Autor: m (25-04-2016 18:29:34)
Temat: z mężem czy bez
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się z męzem czy nie. Dodam jeszcze, że mąż nie pracował w ubiegłym roku wieć on tak naprawdę nie ma się z zcego rozliczac. Słyszałam jednak że było by to kozystniejsze. Czy wie ktos cos w tym temacie? zwiń
Autor: m (25-04-2016 18:03:53)
Temat: z mężem czy bez
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się z męzem czy nie. Dodam jeszcze, że mąż nie pracował w ubiegłym roku wieć on tak naprawdę nie ma się z zcego rozliczac. Słyszałam jednak że było by to kozystniejsze. Czy wie ktos cos w tym temacie? zwiń
Autor: m (25-04-2016 17:49:42)
Temat: z mężem czy bez
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Czas goni wiec licze na szybka i konkretna odpowiedź. Jako, że pracuję musze sie rozliczyć z podatku. Moje pytanie to czy korzystniej rozliczyc się z męzem czy nie. Dodam jeszcze, że mąż nie pracował w ubiegłym roku wieć on tak naprawdę nie ma się z zcego rozliczac. Słyszałam jednak że było by to kozystniejsze. Czy wie ktos cos w tym temacie? zwiń
Autor: Anonima Listów kilka (22-04-2016 14:55:27)
Temat: Tłuki...
Ludzie... czytajcie ze zrozumieniem... Nie ważne czy przepracowało się pełen rok czy 1 dzień... Dostajesz pit-11 ... od pracodawcy... trzeba złożyć w US Pit-37... pracodawca ów pit-11...pokaż całą treść
Ludzie... czytajcie ze zrozumieniem... Nie ważne czy przepracowało się pełen rok czy 1 dzień... Dostajesz pit-11 ... od pracodawcy... trzeba złożyć w US Pit-37... pracodawca ów pit-11 przekazuje również do US.... nie wywiązanie się z obowiązku złożenia deklaracji jest karane ;)zwiń
Autor: Rafał Borowiecki (19-04-2016 16:20:34)
Temat: pit 2014
Witam, W wyniku remontu zaginęły mi PITY za rok 2014. Potrzebne mi są kwaty do rozliczenie tego roku. Posiadam deklaracje złożenie pitu przez internet za tamten rok. Czy...pokaż całą treść
Witam, W wyniku remontu zaginęły mi PITY za rok 2014. Potrzebne mi są kwaty do rozliczenie tego roku. Posiadam deklaracje złożenie pitu przez internet za tamten rok. Czy z tym dokumentem da sie jakos odzyskać, sprawdzić kwoty za rok 2014 ??zwiń
Autor: ula (24-03-2016 07:36:32)
Temat: czy mam się rozliczyć?
Witam, odbywałam staż i pracowałam w tym roku na umowie jeden miesiąc, czy mam się z tego rozliczać ? za ten miesiąc przepracowany w tym roku? no...pokaż całą treść
Witam, odbywałam staż i pracowałam w tym roku na umowie jeden miesiąc, czy mam się z tego rozliczać ? za ten miesiąc przepracowany w tym roku? no i za staż z urzedu pracyzwiń
Autor: ola (14-03-2016 11:14:49)
Temat: przychody
rozliczyłam pit 28, teraz zbliża się pora rozliczenia 37, moje pytanie , bowiem rozliczam się wspólnie z małżonkiem i nie wiem czy na wspólnej deklaracji poza...pokaż całą treść
rozliczyłam pit 28, teraz zbliża się pora rozliczenia 37, moje pytanie , bowiem rozliczam się wspólnie z małżonkiem i nie wiem czy na wspólnej deklaracji poza naszymi przychodami z pracy powinnam uwzględnić również mój przychód z wynajmu, czy też że już w pit 28 to uwzględniłam to przy 37 ten dochód pomijam? 2015 był pierwszym rokiem gdzie wynajmuję mieszkanie i wcześniej z tym problemem się nie spotkałam, z góry dziękuję za odp. pozdrawiamzwiń
Autor: Kate (02-03-2016 13:47:13)
Temat: do Maciek
Dochody, które dostałes w styczniu 2016 rozliczyć dopiero w przyszłorocznym PIT składanym na początku 2017 roku
Autor: Paulina (01-03-2016 16:00:05)
Temat: Problem z rozliczeniem
Witam serdecznie, Chciałabym się dowiedzieć co należy zrobić w sytuacji, gdy od stycznia do czerwca 2015 roku pracowałam w Polsce, dodam, że byłam zatrudniona na umowę zlecenie,...pokaż całą treść
Witam serdecznie, Chciałabym się dowiedzieć co należy zrobić w sytuacji, gdy od stycznia do czerwca 2015 roku pracowałam w Polsce, dodam, że byłam zatrudniona na umowę zlecenie, a od lipca 2015 pracuję w Anglii w oparciu o umowę o pracę. Chciałabym zapytać jak w danej sytuacji należy postąpić? w rozliczeniu muszę uwzględnić cały mój dochód z 2015 roku, czy jedynie dochód z Anglii muszę wpisać jako zerowy?? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiamzwiń
Autor: Paulina (01-03-2016 15:39:25)
Temat: Problem z rozliczeniem
Witam serdecznie, Chciałabym się dowiedzieć co należy zrobić w sytuacji, gdy od stycznia do czerwca 2015 roku pracowałam w Polsce, dodam, że byłam zatrudniona na umowę zlecenie,...pokaż całą treść
Witam serdecznie, Chciałabym się dowiedzieć co należy zrobić w sytuacji, gdy od stycznia do czerwca 2015 roku pracowałam w Polsce, dodam, że byłam zatrudniona na umowę zlecenie, a od lipca 2015 pracuję w Anglii w oparciu o umowę o pracę. Chciałabym zapytać jak w danej sytuacji należy postąpić? w rozliczeniu muszę uwzględnić cały mój dochód z 2015 roku, czy jedynie dochód z Anglii muszę wpisać jako zerowy?? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiamzwiń
Autor: Paulina (01-03-2016 15:09:21)
Temat: Problem z rozliczeniem
Witam serdecznie, Chciałabym się dowiedzieć co należy zrobić w sytuacji, gdy od stycznia do czerwca 2015 roku pracowałam w Polsce, dodam, że byłam zatrudniona na umowę zlecenie,...pokaż całą treść
Witam serdecznie, Chciałabym się dowiedzieć co należy zrobić w sytuacji, gdy od stycznia do czerwca 2015 roku pracowałam w Polsce, dodam, że byłam zatrudniona na umowę zlecenie, a od lipca 2015 pracuję w Anglii w oparciu o umowę o pracę. Chciałabym zapytać jak w danej sytuacji należy postąpić? w rozliczeniu muszę uwzględnić cały mój dochód z 2015 roku, czy jedynie dochód z Anglii muszę wpisać jako zerowy?? Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiamzwiń
Autor: maciek (29-02-2016 18:48:01)
Temat: zeznanie
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie sytuacji, gdy pracowałem w grudniu 2015r. a wynagrodzenie otrzymałem w styczniu 2016r. To zeznanie podatkowe w takim wypadku składam w tym roku,...pokaż całą treść
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie sytuacji, gdy pracowałem w grudniu 2015r. a wynagrodzenie otrzymałem w styczniu 2016r. To zeznanie podatkowe w takim wypadku składam w tym roku, czy dopiero w 2017r.?zwiń
Autor: Żaneta (29-02-2016 10:57:13)
Temat: zeznania roczne
Leonard Kubacki - tak, trzeba złożyć zeznanie. Będzie to tzw deklaracja zerowa, gdyż nie wykażesz w niej żadnych dochodów. Ale złożyć trzeba.
Autor: Kasia (21-02-2016 13:53:19)
Temat: PIT
Ola powinno rozliczać się pit zgodnie z miejscem zamieszkania, nie zameldowania. Oznacza to, że pracodawca dobrze wystawił pit, a Ty powinnaś rozliczyć się w miejscu zamieszkania, bo...pokaż całą treść
Ola powinno rozliczać się pit zgodnie z miejscem zamieszkania, nie zameldowania. Oznacza to, że pracodawca dobrze wystawił pit, a Ty powinnaś rozliczyć się w miejscu zamieszkania, bo to pracodawca ma obowiązek zgłosić Ciebie jako podatnika. Pracodawca wysłał kopię pit do US zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania. Leonard Kubacki tak mimo, ze działalność była zawieszona cały rok trzeba złożyć zeznanie. Możesz go złożyć razem z pitem, gdzie osiągałeś inne zarobki.zwiń
Autor: Ola (17-02-2016 02:11:16)
Temat: Adres zamieszkania
Witam, mam pewien problem jeżeli chodzi o rozliczenie PIT. Od października 2015 roku pracowałam we Wrocławiu, pomieszkuję u swojego partnera w miejscowości obok. W pracy podałam adres partnera...pokaż całą treść
Witam, mam pewien problem jeżeli chodzi o rozliczenie PIT. Od października 2015 roku pracowałam we Wrocławiu, pomieszkuję u swojego partnera w miejscowości obok. W pracy podałam adres partnera ponieważ tutaj najłatwiej było mi odbierać wszelkiego rodzaju korespondencję. Nigdzie tego nie zgłaszałam. Przyszedł do mnie PIT-11 i tam właśnie w adresie zamieszkania wpisany jest adres mojego chłopaka a nie mój zameldowania. Czy mam się zgłosić do byłego pracodawcy aby zmienił adres w PIT-11 na mój zameldowania czy może pozostać adres który jest podany w PIT-11? Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź. Pozdrawiam!zwiń
Autor: Leonard Kubacki (15-02-2016 18:42:58)
Temat: zeznania roczne
A co w sytuacji, kiedy przez cały rok działalność była zawieszona. Czy trzeba składać zeznanie, czy nie?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz