ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Roczna deklaracja podatkowa PIT 2014

Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej mogą być problemem podatnika. Trzeba więc wiedzieć, czy niewielkie przychody i zarobki też zmuszają do rozliczenia rocznego? Do kiedy należy złożyć roczny PIT? Problemem może być również wybór formy - zatem czy należy deklarację złożyć papierowo, wysłać pocztą czy może elektronicznie.

Czy muszę złożyć zeznanie podatkowe, jeśli zarabiałem niewiele...

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2014 taki przychód nie wystąpił.

Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z danego roku, a uprawnieniem – wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach – strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom uzyskania, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota przychodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 r. (dane na 2014 r.) – musi złożyć deklarację. W takim przypadku podatek wyniesie zero złotych, niemniej może zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.

Jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – deklaracji nie składa. Jeżeli natomiast uzyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli podatnik nie uzyskiwał przychodów na terytorium kraju a umowa międzynarodowa wskazywała na metodę zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota jest bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych – osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu – to deklarację należy złożyć. Wykazać w niej należy przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione (zagraniczne przychody mogą wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (będą rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).

Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to złoży on deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika.


Składam zeznanie do dnia ...

Zeznanie podatkowe złożyć należy do:

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Nierezydenci podatkowi zeznanie składają do dnia opuszczenia terytorium kraju (również w trakcie roku podatkowego), jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a jeśli do upływu terminów ustawowych nie opuszczają oni kraju – obowiązują ich terminy wskazane powyżej.

Jeżeli jednak podatnik nierezydent wybrał:

- to zeznanie składa zawsze w terminach standardowych. Do zeznania ma wówczas obowiązek dołączyć certyfikat rezydencji.

Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Daty wskazane uwzględniają już przesunięcie ostatecznych terminów złożenia zeznania ze względu na to, że wypadały w dzień wolny od pracy.


Składam zeznanie poprzez ...

Najprostszą formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Możliwe jest również złożenie zeznania metodą alternatywną:

 • wysłanie go w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru,
 • nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożenie w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 • złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
 • złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika:

 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2014 – podajemy kwoty przychodów z 2013 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2014 r.).

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 6 danych personalnych dotyczących podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji elektronicznej w terminie jest urzędowe potwierdzenie odbioru.

Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii, która będzie przechowywana przez podatnika do przedawnienia zobowiązań podatkowych wykazanych na deklaracji. Takie poświadczenie nie jest obowiązkowe, więc podatnik sam powinien zadbać, by stempel Urzędu Skarbowego łącznie z datownikiem znalazł się na kopii formularza.

Nadanie deklaracji podatkowej pocztą korzystne jest dla składających deklarację po zamknięciu budynku Urzędu Skarbowego. Przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Termin zachowany będzie oczywiście w przypadku jeśli deklarację wyśle się w ustawowym terminie. Liczy się zatem data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do Urzędu Skarbowego.

Uwaga !

Nadanie przesyłki poleconej z deklaracją roczną powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska). Przesłanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany (w szczególności – nie dojdzie do zachowania terminu, gdy wysyłka będzie dokonana w terminie, a otrzymanie deklaracji – już po jego upływie; innymi słowy wysłanie deklaracji będzie w tym przypadku terminowe tylko, jeżeli dotrze ona do Urzędu Skarbowego na czas).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: dyb (30-04-2015 20:40:10)
Temat: e deklaracje
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US...pokaż całą treść
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US w polsce dzwoniłem do nich a do Polski nie wybieram ,się i nie zamierza.zwiń
Autor: dyb (30-04-2015 20:36:39)
Temat: e deklaracje
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US...pokaż całą treść
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US w polsce dzwoniłem do nich a do Polski nie wybieram ,się i nie zamierza.zwiń
Autor: dyb (30-04-2015 20:31:10)
Temat: e deklaracje
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US...pokaż całą treść
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US w polsce dzwoniłem do nich a do Polski nie wybieram ,się i nie zamierza.zwiń
Autor: dyb (30-04-2015 20:29:55)
Temat: e deklaracje
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US...pokaż całą treść
A co mam zrobić w przypadku, gdy wyjechałem za granicę, nie mam możliwości wysłać Pit'a do Polski e deklarację odrzucają mi wysyłanie, wysłałem pdf(pit) na email US w polsce dzwoniłem do nich a do Polski nie wybieram ,się i nie zamierza.zwiń
Autor: Krzysiek (27-04-2015 20:41:12)
Temat: złożenie deklaracji przez internet
Jeśli składam deklarację za rok 2014 a jest to moje pierwsze złożenie deklaracji bo wcześniejszej się n ie rozliczałem to czy jest możliwość wysłania zeznania elektronicznie? nie posiadam...pokaż całą treść
Jeśli składam deklarację za rok 2014 a jest to moje pierwsze złożenie deklaracji bo wcześniejszej się n ie rozliczałem to czy jest możliwość wysłania zeznania elektronicznie? nie posiadam podpisu elektronicznego czy jak wpisze w polę przychód za 2013 0 złotych to będzie dobrzezwiń
Autor: Krzysiek (27-04-2015 20:16:55)
Temat: złożenie deklaracji przez internet
Jeśli składam deklarację za rok 2014 a jest to moje pierwsze złożenie deklaracji bo wcześniejszej się n ie rozliczałem to czy jest możliwość wysłania zeznania elektronicznie? nie posiadam...pokaż całą treść
Jeśli składam deklarację za rok 2014 a jest to moje pierwsze złożenie deklaracji bo wcześniejszej się n ie rozliczałem to czy jest możliwość wysłania zeznania elektronicznie? nie posiadam podpisu elektronicznego czy jak wpisze w polę przychód za 2013 0 złotych to będzie dobrzezwiń
Autor: mactom (04-04-2015 23:16:09)
Temat: do mała
składasz sam PIT-37. PIT-11 zostawiasz sobie w domu- w US mają twój PIT-11 bo składa go Twoj pracodawca.
Autor: Miki (20-03-2015 13:12:26)
Temat: Program PIT
Nie polecam, nie ma możliwości wyboru dla kogo przekazać 1%
Autor: Mała (18-03-2015 14:48:22)
Temat: PIT37
Witam Pierwszy raz składam PITa za pracę, mam pytanie czy do wypełnionej deklaracji PIT37 muszę dołączyć PIT11 który dostałam od pracodawcy? Czy wystarczy jak wyślę Urzędowi samą deklarację PIT37...pokaż całą treść
Witam Pierwszy raz składam PITa za pracę, mam pytanie czy do wypełnionej deklaracji PIT37 muszę dołączyć PIT11 który dostałam od pracodawcy? Czy wystarczy jak wyślę Urzędowi samą deklarację PIT37 ?zwiń
Autor: Asystent (17-03-2015 14:53:58)
Temat: Bilet miesięczny
Jeśli dojeżdżam do pracy, co miesiąc kupuję bilet miesięczny za 150 zł, to ma wpisać 150 zł , czy koszt roczny 1800 zł. Posiadam jedno źródło dochodu.
Autor: joł ziom (04-03-2015 13:04:30)
Temat: re: AVREA
możesz złożyć ale ZAP-3 to jest formularz aktualizujący dane czy rachunek bankowy...pokaż całą treść
możesz złożyć ale ZAP-3 to jest formularz aktualizujący dane czy rachunek bankowy zwiń
Autor: Tomek (02-03-2015 09:36:58)
Temat: córka zarobiła
mam córkę na utrzymaniu, która studiuje na studiach dziennych i jest na moim utrzymaniu (24 lata). Zaczeła pracę we wrześniu 2014 na 1/2 etatu. Czy mogę ująć...pokaż całą treść
mam córkę na utrzymaniu, która studiuje na studiach dziennych i jest na moim utrzymaniu (24 lata). Zaczeła pracę we wrześniu 2014 na 1/2 etatu. Czy mogę ująć ją w swoim rozliczeniu rocznym, tj uzyskać ulgę na 2 dzieci? ( rozliczma się z żoną wspólnie, mamy 2 córki w/w i młodszą 16 lat). Pzdr Tomekzwiń
Autor: AVREA (01-03-2015 13:29:51)
Temat: nip-3
czy mogę złozyć elektronicznie nip-3 ze zmainą nr konta razem z pitem -37 ?
Autor: marta (24-02-2015 15:14:02)
Temat: nierezydent polski
Jezeli nie jestem rezydentem polskim ale otrzymuje dochody za odsetki na terytorium polski, jestem rezydenten na Malcie, chce placic podatek na Malcie, dzieki umowie o unikaniu podwojnego...pokaż całą treść
Jezeli nie jestem rezydentem polskim ale otrzymuje dochody za odsetki na terytorium polski, jestem rezydenten na Malcie, chce placic podatek na Malcie, dzieki umowie o unikaniu podwojnego opodatkowania Polska pozwala mi na placenie podatku za odsetki na Malcie, czy w dalszym ciagu musze skladac deklaracje PIT 8c w Polsce, czy jest wystarczajace ze moje biuro maklerskie wysyla deklaracje do urzedu skarbowego?!!zwiń
Autor: Asia (20-02-2015 14:52:42)
Temat: jak rozliczyć?
mój tato jest rolnikiem, otrzymał pit 11 za należenie do rady nadzorczej banku(1200zł nie ma kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne) oraz pit 8c za...pokaż całą treść
mój tato jest rolnikiem, otrzymał pit 11 za należenie do rady nadzorczej banku(1200zł nie ma kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne) oraz pit 8c za zwrot kosztów prowadzenia rachunkowości rolnej(200zł) . Jak to rozliczyć ?zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 23:11:51)
Temat: Autor: Wanda (13-02-2015 20:06:50)
oddzielnie, pozdr....pokaż całą treść
oddzielnie, pozdr. zwiń
Autor: Wanda (13-02-2015 20:06:50)
Temat: Rozliczenie roczne a podatek od sprzedanych akcji.
Jestem emerytką. W grudniu ubiegłego roku nowy właściciel mojego byłego zakładu pracy odkupił od nas akcje tegoż zakładu, które otrzymaliśmy nieodpłatnie. Wiem, ze po otrzymaniu PIT- u...pokaż całą treść
Jestem emerytką. W grudniu ubiegłego roku nowy właściciel mojego byłego zakładu pracy odkupił od nas akcje tegoż zakładu, które otrzymaliśmy nieodpłatnie. Wiem, ze po otrzymaniu PIT- u powinnam rozliczyć się z urzędem skarbowym. Proszę o wyjaśnienie mi czy podatek od sprzedanych akcji mam rozliczać oddzielnie na formularzu PIT 38 a od pozostałych dochodów na PIT 37 czy może należy rozliczać je razem.zwiń
Autor: ania (11-02-2015 21:11:13)
Temat: zeznanie
jeśli nie miałeś innych przychodów, to nie składasz. Natomiast, gdy byłeś zatrudniony na umowę o pracę, a działalność miałeś opodatkowaną wg skali, to składasz PIT-36 i dołączasz...pokaż całą treść
jeśli nie miałeś innych przychodów, to nie składasz. Natomiast, gdy byłeś zatrudniony na umowę o pracę, a działalność miałeś opodatkowaną wg skali, to składasz PIT-36 i dołączasz "zerowy" PIT-bzwiń
Autor: slawek (21-01-2015 18:07:17)
Temat: zeznanie
dobre pytanie Czarek
Autor: Czarek (20-01-2015 14:26:25)
Temat: zeznanie
czyli jeżeli miałem zawieszoną działalność i nie osiągałem przychodów to nie składam zeznania?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz