ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Złożenie zeznania

Roczna deklaracja podatkowa

Problemem może być nie tylko wypełnienie deklaracji podatkowej i wpisanie w nią odpowiednich danych. Także wybór właściwej deklaracji czy decyzja o prawidłowej metodzie złożenia zeznania może powodować spore komplikacje.


Składam zeznanie, gdy ...

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2013 taki przychód nie wystąpił.

Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z danego roku a uprawnieniem – wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach – strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom uzyskania, powinien on złożyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia kwota przychodu, lecz sam fakt ich uzyskiwania. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 r. (dane na 2013 r.) – musi złożyć deklarację. W takim przypadku podatek wyniesie zero złotych, niemniej może zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.

Jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – deklaracji nie składa. Jeżeli natomiast uzyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli podatnik nie uzyskiwał przychodów na terytorium kraju a umowa międzynarodowa wskazywała na metodę zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota jest bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych – osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu – to deklarację należy złożyć. Wykazać w niej należy przychody zagraniczne i to niezależnie od tego, czy środki z zagranicy są zwolnione (zagraniczne przychody mogą wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (będą rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).

Jeżeli nierezydent uzyskuje w Polsce przychody, to złoży on deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, chyba że podatek w jego przypadku pobierany jest ryczałtowo przez płatnika.


Składam zeznanie do dnia ...

Zeznanie podatkowe złożyć należy do:

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Nierezydenci podatkowi zeznanie składają do dnia opuszczenia terytorium kraju (również w trakcie roku podatkowego), jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a jeśli do upływu terminów ustawowych nie opuszczają oni kraju – obowiązują ich terminy wskazane powyżej.

Jeżeli jednak podatnik nierezydent wybrał:

- to zeznanie składa zawsze w terminach standardowych. Do zeznania ma wówczas obowiązek dołączyć certyfikat rezydencji.

Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Daty wskazane uwzględniają już przesunięcie ostatecznych terminów złożenia zeznania ze względu na to, że wypadały w dzień wolny od pracy.


Składam zeznanie poprzez ...

Najprostszą formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Możliwe jest również złożenie zeznania metodą alternatywną:

 • wysłanie go w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru,
 • nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożenie w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 • złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
 • złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika:

 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2013 – podajemy kwoty z deklaracji za 2012 r.).

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 6 danych personalnych dotyczących podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji elektronicznej w terminie jest urzędowe potwierdzenie odbioru.

Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii, która będzie przechowywana przez podatnika do przedawnienia zobowiązań podatkowych wykazanych na deklaracji. Takie poświadczenie nie jest obowiązkowe, więc podatnik sam powinien zadbać, by stempel Urzędu Skarbowego łącznie z datownikiem znalazł się na kopii formularza.

Nadanie deklaracji podatkowej pocztą korzystne jest dla składających deklarację po zamknięciu budynku Urzędu Skarbowego. Przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Termin zachowany będzie oczywiście w przypadku jeśli deklarację wyśle się w ustawowym terminie. Liczy się zatem data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do Urzędu Skarbowego.

Uwaga !

Nadanie przesyłki poleconej z deklaracją roczną powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska). Przesłanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany (w szczególności – nie dojdzie do zachowania terminu, gdy wysyłka będzie dokonana w terminie, a otrzymanie deklaracji – już po jego upływie; innymi słowy wysłanie deklaracji będzie w tym przypadku terminowe tylko, jeżeli dotrze ona do Urzędu Skarbowego na czas).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: internauta (19-04-2014 17:09:41)
Temat: Przestrzegam: niejasne i nieprawdziwe!
Niestety, w części dot. sposobów składania deklaracji, zamiast jasnej informacji otrzymujemy niejasną dezinformację: Na "Złożenie deklaracji za pomocą Internetu" poświęcono dwa akapity o różnych, częściowo sprzecznych treściach,...pokaż całą treść
Niestety, w części dot. sposobów składania deklaracji, zamiast jasnej informacji otrzymujemy niejasną dezinformację: Na "Złożenie deklaracji za pomocą Internetu" poświęcono dwa akapity o różnych, częściowo sprzecznych treściach, z których bynajmniej nie wynika co dokładnie należy zrobić, by tego skutecznie dokonać. Całkowicie oderwany od rzeczywistości jest tekst: "Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii" - Urzędnicy odmawiają potwierdzania na kopiach dostarczonych przez podatników, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż nie ma czasu na weryfikację ich zgodności z oryginałem, jak również na wykonywanie takich kopii przez samych urzędników. Przy okienku można uzyskać potwierdzenie złożenia deklaracji, ale na osobnym kwitku. Przykro mi, że pan "analityk" tak amatorskim podejściem do tematu wprowadza w błąd podatników, narażając ich na kłopoty.zwiń
Autor: internauta (19-04-2014 17:04:05)
Temat: Przestrzegam: niejasne i nieprawdziwe!
Niestety, w części dot. sposobów składania deklaracji, zamiast jasnej niejasną dezinformację: Na "Złożenie deklaracji za pomocą Internetu" poświęcona dwa akapity o różnych, częściowo sprzecznych treściach, z których bynajmniej...pokaż całą treść
Niestety, w części dot. sposobów składania deklaracji, zamiast jasnej niejasną dezinformację: Na "Złożenie deklaracji za pomocą Internetu" poświęcona dwa akapity o różnych, częściowo sprzecznych treściach, z których bynajmniej nie wynika co dokładnie należy zrobić, by tego skutecznie dokonać. Całkowicie oderwany od rzeczywistości jest tekst: "Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii" - Urzędnicy odmawiają potwierdzania na kopiach dostarczonych przez podatników, co jest całkowicie zrozumiałe, gdyż nie ma czasu na weryfikację ich zgodności z oryginałem, jak również na wykonywanie takich kopii przez samych urzędników. Przy okienku można uzyskać potwierdzenie złożenia deklaracji, ale na osobnym kwitku.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz