ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2012

Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2012 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Bilety okresowe

Dojazd do pracy pracownika rozliczającego koszty ryczałtowo może okazać się kosztowniejszy niż przysługująca mu wartość ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów (czyli kwot standardowo odliczanych w rocznej deklaracji PIT).

Praca, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy oraz praca nakładcza

W tych przypadkach ryczałtowe koszty standardowo określa się w wysokości:

Pracownik miejscowy

 

  Jeden stosunek pracy Wiele stosunków pracy
miesięcznie

   111,25 zł

dla każdej umowy 111,25 zł

rocznie

1.335,00 zł

2.002,05 zł

 

Pracownik dojeżdżający

 

  Jeden stosunek pracy Wiele stosunków pracy
miesięcznie

139,06 zł

dla każdej umowy 139,06 zł

rocznie

1.668,72 zł

2.502,56 zł


Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów wskazane powyżej ryczałtowo, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Należy uważać, by poniesione wydatki były prawidłowo udokumentowane. W przeciwnym wypadku przysługują wyłącznie koszty standardowe (ryczałtowe z tabeli powyżej).

Przykład:

Kowalski wydał w roku podatkowym 1.450 zł na dojazdy autobusem. Dokumentował je biletami zakupionymi u kierowcy.

Podatnik nie skorzysta z odliczenia. Musiałby posiadać bilety miesięczne wydawane na jego imię i nazwisko.

Obliczenia kosztów dokonuje się w rozliczeniu rocznym a nie miesięcznym. Oznacza to, że jeśli w danym miesiącu wydatki przekroczyły koszty ryczałtowe, to nie oznacza to jeszcze, że koszty będą w skali roku zwiększone (choć w praktyce mogą być).

Przykład:

Podatnik w styczniu poniósł prawidłowo dokumentowane wydatki na dojazd środkami komunikacji miejskiej w kwocie 200 zł. W danym miesiącu koszty ryczałtowe to 111,25 zł. W pozostałych miesiącach koszty nie były ponoszone. Limit roczny nie liczy się na zasadzie 200 + ryczałtowe koszty za pozostałe miesiące, lecz sumuje się limit roczny (1.335 zł) i porównuje z limitem kosztów poniesionych. Dopiero przekroczenie kwoty rocznego ryczałtu spowoduje rozliczanie kosztów faktycznie poniesionych.

Przykład

Podatnik pracował tylko jeden miesiąc w roku. Przysługują mu koszty za miesiąc – czyli 111,25 zł. Poniósł na bilety miesięczne MPK wydatki w kwocie 250 zł. Limit kosztów faktycznie zwiększył się z 111,25 zł do 250 zł.

Nie można rozliczać faktycznie poniesionych wydatków na dojazd samochodem podatnika.

Jeżeli koszty dojazdu opłaca pracodawca, wówczas pracownik rozlicza koszty ryczałtem, nie rozlicza kosztów faktycznie poniesionych udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi. Na tej samej zasadzie pracownik nie może wówczas korzystać z podwyższonego ryczałtu z tytułu dojazdów do zakładu pracy znajdującego się poza miejscowością, w której zamieszkuje. W przypadku, gdy koszty dojazdu opłaca pracodawca, pracownik może korzystać wyłącznie z podstawowych ryczałtowych kosztów, a nie kosztów podwyższonych i nie może rozliczać imiennych biletów okresowych.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy koszty dojazdu do miejsca pracy są pokrywane przez pracodawcę, a dla pracownika stanowią przychód podatkowy (np. zakładowy system busów z biletami dla każdego z pracowników lub zwroty za bilety dojazdowe na podstawie przedstawionego dowodu poniesienia wydatku).

Rozliczanie kosztów procentowych

W niektórych źródłach przychodów koszty rozlicza się procentowo, licząc od uzyskanego przychodu (np. 20%, 50%). Jeżeli koszty faktycznie poniesione będą w takim przypadku wyższe niż limit procentowy, koszty wykazuje się w kwotach faktycznie poniesionych. W przypadku kosztów procentowych nie ma obowiązku dokumentować wydatków imiennymi biletami okresowymi. Teoretycznie potwierdzeniem może być każdy dowód, który potwierdza poniesienie wydatku przez podatnika.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-07-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz