UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Bilety okresowe

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w sposób zryczałtowany są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Zatem podatnik dojeżdżający do pracy może odliczyć w niektórych przypadkach koszty dojazdu do zakładu pracy.

Limity zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy są następujące:

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 108 zł 50 gr 1’302 zł z jednej umowy 1’953 zł 23 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 135 zł 63 gr 1’627 zł 56 gr z jednej umowy 2’441 zł 54 gr z wielu umów

Jezeli więc pracownik wydał na dojazd większą kwotę, niż zgodnie z tą tabelą może wykazać w zeznaniu rocznym, wówczas ma prawo odliczyć wyższe wydatki w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-37 albo PIT-40 (pracodawca rozliczy to na jego wniosek). Również kwoty wypłacone za pośrednictwem komornika dają prawo do niniejszej ulgi.

Jeżeli pracownik otrzymał zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, wówczas nie może skorzystać z niniejszej ulgi (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu - wtedy może skorzystać).

Ulga ta dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących przychody:

  • ze stosunku służbowego;
  • ze stosunku pracy;
  • ze spółdzielczego stosunku pracy;
  • z pracy nakładczej.

Aby skorzystać z ulgi należy posiadać imienne bilety okresowe (jeżeli podatnik zachował jedynie dziewięć takich biletów, a pozostałe zaginęły, wóczas bierze pod uwagę koszty ustalone w oparciu o te dziewięć biletów i je porównuje z kosztami zryczałtowanymi). Faktura VAT wystawiona do biletu nieimiennego nie daje prawa do ulgi.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 06-12-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz