Pomoc eksperta

Pozostałe

od 2004-05-01 do 2006-12-31

Stawka Przedmiot opodatkowania
20% STAWKA SANKCYJNA
2% Umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
1% Innych praw majątkowych
2% Umowa o zniesienie współwłasności lub o dział spadku przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1% dotycząca przeniesienia własności innych praw majątkowych
2% Umowa zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1% Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
2% Umowa darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1% dotycząca własności lub innych praw majątkowych
2% Umowa dożywocia dotycząca przeniesienia własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1% dotycząca przeniesienia własności lub innych praw majątkowych
1% Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
2% Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego
1% Odpłatna renta Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty
Jak sprzedaż Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia
0,1% Hipoteka Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących
19,00 zł Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
38,00 zł Małżeńska umowa majątkowa (intercyza)
0,5% Umowa spółki

01.01.2003-30.04.2004

Stawka Przedmiot opodatkowania
2% Umowa sprzedaży Nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
1% Innych praw majątkowych
2% Umowa zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1% Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
1% Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności
2% Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego
2% Odpłatna renta Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty
Jak sprzedaż Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia
0,1% Hipoteka Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących
19,00 zł Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
38,00 zł Małżeńska umowa majątkowa (intercyza)
1% Umowa spółki Podstawa opodatkowania do 20’000 zł
200 zł + 0,5% nadwyżki pon 20’000 zł Podstawa opodatkowania od 20’000 zł do 30’000 zł
250 zł + 0,1% nadwyżki pon 30’000 zł Podstawa opodatkowania ponad 30’000zł
1% Nieodpłatne używanie oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych

01.01.2001-31.12.2002

Stawka Przedmiot opodatkowania
2% Umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
1% Innych praw majątkowych
2% Umowa zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
1% Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
1% Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności
2% Umowa pożyczki
2% Odpłatna renta Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty
Jak sprzedaż Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia
7,00 zł Umowa poręczenia
0,1% Hipoteka Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących
19,00 zł Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
38,00 zł Małżeńska umowa majątkowa (intercyza)
1% Umowa spółki Podstawa opodatkowania do 20’000 zł
200 zł + 0,5% nadwyżki pon 20’000 zł Podstawa opodatkowania od 20’000 zł do 30’000 zł
250 zł + 0,1% nadwyżki pon 30’000 zł Podstawa opodatkowania ponad 30’000zł
1% Nieodpłatne używanie oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj