Aktualności podatkowe

Limity odliczeń PIT 2011

data: 2010-12-31

Ministerstwo finansów opublikowało broszurę pt. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2011 r. ...

Wyższy ZUS dla nowych firm

data: 2010-12-30

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2011 roku skutkuje wzrostem składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających z dwuletniej ulgi ZUS dla nowozałożonych firm ...

Zawieszenie emerytury dla zatrudnionych

data: 2010-12-29

1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie regulacja przewidująca zawieszenie prawa do emerytury, przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury ...

Mijający rok przez pryzmat przedsiębiorcy

data: 2010-12-29

Mikro i małe przedsiębiorstwa kończą kolejny trudny dla siebie rok. Aktualna sytuacja gospodarcza nie sprzyja funkcjonowaniu ich działalności. Jakie są główne bariery, z jakimi borykają się firmy w Polsce?

Nowy druk NIP-2

data: 2010-12-29

Tuż przed Świętami opublikowano Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 241 poz.1618) ...

Zaświadczenie ZUS bez pięczątki

data: 2010-12-29

ZUS poinformował, że od dnia 1 grudnia 2010 r. wydawane przez Zakład zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek nie są opatrywane pieczęcią urzędową z godłem państwowym. Powoduje to, że ...

Emerytura a praca na etat

data: 2010-12-28

Od 1 stycznia 2011 roku każdy pracownik, który osiągnie wiek emerytalny, zanim ZUS wypłaci mu wypracowane świadczenie, będzie musiał zwolnić się z pracy przynajmniej na jeden dzień. Sejm przywrócił do ustawy o emeryturach i rentach z FUS przepis, zgodnie z którym bez rozwiązania umowy o pracę, pracownik nie nabędzie prawa do emerytury ...

Co z tym OFE?

data: 2010-12-27

Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze - Jan Krzysztof Bielecki - opublikował na temat OFE artykuł, w którym twierdzi, że obecny system emerytalny nie spełnia oczekiwań (…) W obliczu napięć w gospodarce światowej po kryzysie nie zapobiegnie niskim emeryturom i narastaniu spirali długu...

Prawo jazdy z VAT?

data: 2010-12-27

Usługi szkół nauki jazdy obecnie są zwolnione od podatku od towarów i usług. Czy od 1 stycznia 2011 roku coś się zmieni? Czy nadal kursy prawa jazdy będą zwolnione od podatku VAT? Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie w tej sprawie na stronie internetowej ...

KIG pozytywnie ocenia 2010 rok

data: 2010-12-24

Dzięki szybkiej reorganizacji wielu przedsiębiorstw, udało się uniknąć skokowego wzrostu bezrobocia i ograniczeniu płac. Niemniej w mijającym roku, inwestycje utrzymały się na podobnym poziomie co rok wcześniej ...

Zbyt skomplikowany projekt konsultacji aktów prawnych?

data: 2010-12-23

Projekt mający doprowadzić do utworzenia internetowej platformy dla społecznych konsultacji aktów prawnych jest bardzo dobrym pomysłem. Niemniej, zdaniem Business Center Club jest on zbyt skomplikowany, a co za tym idzie, zniechęcający ...

Banki przepraszają małe firmy

data: 2010-12-23

Kryzys finansowy sprawił, że banki ograniczyły akcję kredytową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Tym samym odcięto ich od ważnego źródła finansowania. Obecnie banki zabrały się za „przepraszanie” małych przedsiębiorstw oferującym im nowe lub zmodyfikowane produkty finansowe ...

Nowa opłata za egzamin na doradcę podatkowego

data: 2010-12-22

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego informuje, iż 17 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego ...

Będą zmiany w podatku tonażowym?

data: 2010-12-22

Podczas wczorajszego posiedzenia KPRM, Minister Infrastruktury przedstawił najnowsze założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidywana nowelizacja ustawy o podatku tonażowym stanowi dostosowanie polskich regulacji do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. ...

Kiedy ZUS prosi o poświadczenie?

data: 2010-12-21

Może się zdarzyć, że ZUS zwróci się do emeryta bądź rencisty z prośbą o poświadczenie prawa do pobieranego świadczenia. Taką sytuację przewiduje polskie prawo. A może mieć ona miejsce, gdy zaistnieją wątpliwości, czy świadczenie nie jest przypadkiem wypłacane osobom do niego nieuprawnionym ...

PIP: Będą kary za nielegalne zatrudnienie

data: 2010-12-21

Do Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej trafiły propozycje zmian w zakresie uprawnień inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli nowe przepisy zostaną przyjęte, wówczas inspektor będzie miał możliwość nałożenia mandatów za nielegalne zatrudnienie ...

ZUS nie taki straszny ...

data: 2010-12-20

Każdy, kto uważa, że złowrogi ZUS bezdusznie odebrał mu rentę, powinien zajrzeć do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu dowie się, że istnieją prawnie ustalone warunki ustania prawa do świadczenia ...

Rozliczenia roczne: będzie problem z PIT 12

data: 2010-12-20

Kolejny już rok pojawia się problem z ustaleniem ostatecznego terminu złożenia oświadczenia PIT-12. Zabawa będzie trwała dalej w najlepsze – a początek roku 2011 zafunduje nam w tym zakresie niezapomniane wrażenia ...

Czy skarbówka usprawni jedno okienko?

data: 2010-12-17

Szumnie zapowiadane jedno okienko miało sprawić, że przyszły przedsiębiorca nie będzie już musiał biegać od instytucji do instytucji, aby założyć firmę. Miało być szybciej i prościej - wyszło jak zwykle. Jedno okienko okazało się całkową klapą ...

Obowiązek prowadzenia książki kontroli w firmie

data: 2010-12-17

Obowiązek prowadzenia książki kontroli wynika z przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Stosownie bowiem do treści art. 81 ust. 1 tej ustawy, przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli, która może mieć formę zbioru dokumentów, służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności ...

Zatory płatnicze trudnościami polskich firm

data: 2010-12-16

Wiele firm boryka się z trudnościami finansowymi spowodowanymi zatorami płatniczymi. Jak duży wpływ mają one za kondycję przedsiębiorstwa zależy od tego, na jakim poziomu biegłości w zarządzaniu finansami jest firma ...

Wykaz OPP na 2010 r.

data: 2010-12-15

Dziś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Publikujemy opublikowano wykaz organizacji pożytku publicznego, na rzecz których będziesz mógł przekazywać 1% podatku ze swojego zeznania rocznego za 2010 ...

Od stycznia zmiana proporcji przekazywania środków na PFRON i ZFRON

data: 2010-12-15

Dnia 29 października 2010 roku Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wśród licznych zmian zaproponowanych przez rząd, dotyczących w szczególności wysokości oraz stopnia dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych występuje zmiana związana z proporcją przekazywania środków na ZFRON/PFRON - wchodząca w życie z początkiem roku ...

Czy za 2010 r. wyślemy PIT przez Internet?

data: 2010-12-15

Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt deklaracji wysyłanych drogą elektroniczną bez konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmianie podlega ilość deklaracji wysyłanych za 2010 r przez Internet ...

Nowelizacja OPP

data: 2010-12-15

Zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

Wyrok TK o świadczeniach alimentacyjnych

data: 2010-12-14

W dniu 6 grudnia 2010 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010. W związku z tym, od dnia 6 grudnia posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...

Faktoring - co to jest i czy się opłaca?

data: 2010-12-14

W Polsce usługi faktoringowe stają się coraz bardziej popularne. Niestety pomimo tego ciągle niewielu przedsiębiorców wie co to jest i czy się opłaca? Z tego względu, o wiele częściej decydują się na kredyt w koncie firmowym, chociaż w wielu przypadkach lepiej by było, gdyby skorzystali z usług faktora ...

Nowe druki PITów rocznych za 2010

data: 2010-12-13

Znamy już wzory deklaracji PIT rocznych za 2010 rok składanych do końca kwietnia 2011 r. 10 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało PIT-36, PIT-36L, PIT-16A, PIT-37, PIT-38, PIT-39 ...

Alimenty na dziecko i na matkę

data: 2010-12-13

Alimenty to ustawowy sposób na niesfornego tatusia. Obowiązek utrzymania innych osób, w tym również zapewnienia możliwości socjalno-bytowych, obciąża krewnych w linii prostej. Alimenty zapłacimy jednak nie tylko na dziecko, ale również na małżonka ...

6 pomysłów na działalność w internecie

data: 2010-12-13

Społeczność talentów, serwis z recenzjami restauracji, portal dla miłośników narciarstwa, projekt ułatwiający organizację spotkań, darmowa platforma do e-learningu oraz coś dla kobiet szukających opinii na temat nowej kreacji dziś w przeglądzie pomysłów na e-biznes portalu Bankier.pl ...

Nowy formularz PIT 28 najem za 2010

data: 2010-12-10

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie wzorów PIT rocznego składanego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie zawiera nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D ...

Wyższy VAT przy montażu okien i drzwi

data: 2010-12-10

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o VAT. Zmienia się zasadę stawki VAT przy montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów ...

ZUS: Kolejne losowanie do OFE

data: 2010-12-09

Ponad 400 tys. listów z przypomnieniem o konieczności wyboru otwartego funduszu emerytalnego wyśle w najbliższych dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ci, którzy otrzymają taką korespondencją będą mieli czas do 10 stycznia ...

Firmowa paczka bez podatku

data: 2010-12-09

W związku z nadchodzącymi świętami część pracodawców organizuje paczki świąteczne dla dzieci swoich pracowników. Dzieci z pewnością ucieszą się z otrzymanych podarunków. Czy jednak ich rodzice będą musieli zapłacić podatek od paczek? ...

Świąteczne zakupy w internecie kwitną

data: 2010-12-08

Grudzień to miesiąc, w którym rynek e-commerce przeżywa oblężenie. Coraz więcej konsumentów decyduje się bowiem na zakup prezentów w internecie. Już na początku listopada ...

Wzrośnie składka rentowa?

data: 2010-12-07

Rząd rozważał podwyższenie składki rentowej, którą za pracowników opłacają pracodawcy. Pracodawcy są przeciwni. Zdają sobie sprawę, że nie da się uniknąć podwyżki, ale uważają, że powinna ona także dotyczyć pracowników ...

Sukces ministra finansów

data: 2010-12-07

Minister Jacek Rostowski zajął drugie miejsce w corocznym rankingu europejskich ministrów finansów brytyjskiego dziennika Financial Times. W rankingu ogólnym zwyciężył minister Niemiec Wolfgang Schäuble ...

Rozliczenie z małżonkiem przez Internet

data: 2010-12-06

Dochody za rok 2010 r. będzie można rozliczyć łącznie z małżonkiem przez Internet. Zmiana przepisów w tym zakresie eliminuje obowiązek składania UPL-1. Podpis jednego z małżonków będzie równoznaczny z ...

Ulga internetowa bez faktur?

data: 2010-12-04

Z dniem 1 stycznia 2011 r. ulegnie zmianie zakres dokumentów niezbędnych dla odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na użytkowanie sieci Internet. Zmieni się również zakres ulgi ...

Dzień otwarty ZUS dla niepełnosprawnych

data: 2010-12-03

6 grudnia 2010 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym kompleksowej informacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ...

Zmiany w egzaminach na doradcę podatkowego

data: 2010-12-03

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego przypomina, że 9 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego ...

UOKIK: Banki stosowały bezzasadne opłaty

data: 2010-12-03

Z najnowszego raportu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że spośród dwunastu skontrolowanych banków, każdy dopuszczał się nadużyć m.in. w wysokości stosowanych opłat, czy długości rozpatrywania reklamacji ...

Dane osobowe w księgach on-line

data: 2010-12-02

Ostatnio w mediach dużo mówi się o internetowych księgach wieczystych ministerstwa sprawiedliwości oraz o możliwości ujawnienia dostępnych w nich danych. Jak udostępnienie ksiąg ma się do obowiązku ochrony danych osobowych?

Urzędnik zapłaci za złe decyzje

data: 2010-12-02

BCC, KIG i inne organizacje pozarządowe zwracają uwagę na zwiększenie odpowiedzialności urzędników za podejmowane przez nich decyzje. Obecnie w Sejmie trwają prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności urzędniczej za rażące naruszenie prawa ...

Elektroniczne emerytury i renty z ZUS

data: 2010-12-02

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów zainteresowanych uzyskaniem informacji w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej, uruchamia nową elektroniczną usługę umożliwiającą składanie zapytań dotyczących tego obszaru w ramach serwisu e-Inspektorat ZUS ...

PKB w trzecim kwartale 2010 r.

data: 2010-12-01

Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale 2010 roku był wyższy o 4,2 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.2009. To więcej niż oczekiwali analitycy. W okresie październik-grudzień resort prognozuje wzrost gospodarczy na poziomie zbliżonym do III kwartału ...

Kontrola PIP 2011

data: 2010-12-01

Przyszłoroczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy zostaną znacząco rozszerzone, a 30 proc. z nich będzie odpowiedzią na skargi przekazane przez pracowników ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz