Aktualności podatkowe

Rok 2010 będzie lepszy dla przedsiębiorców

data: 2009-12-31

PKPP Lewiatan prognozuje, że rok 2010 będzie pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – ryzyka są już lepiej rozpoznane, ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już tak gwałtownie, a świat powoli wychodzi z recesji ...

W Sylwestra ZUS krócej pracuje

data: 2009-12-31

ZUS wydał komunikat w sprawie godzin pracy oddziałów i placówek ZUS w dniu 31 grudnia 2009 roku. Nie odkładaj sprawy na ostatnią chwilę, bo zastaniasz zamknięte drzwi ...

Nowa szansa dla pracy tymczasowej

data: 2009-12-30

17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Te bariery to ...

Przedsiębiorcy oceniają 2009 rok

data: 2009-12-30

Rok 2009 był niewątpliwie jednym z najcięższych sprawdzianów dla polskiej gospodarki. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że zdaliśmy go. Mimo tak trudnej sytuacji na światowych rynkach nasza gospodarka osiągnęła więcej sukcesów niż porażek ...

Fundusz Emerytur Pomostowych

data: 2009-12-29

Nowy rok przyniesie nowe obowiązki dla pracodawców i konieczność opłacania nowej składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Od początku stycznia 2010 pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani ...

Absencja chorobowa

data: 2009-12-28

Rekordowo niski poziom tzw. absencji chorobowej odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w październiku i listopadzie. Łącznie w ciągu tych dwóch miesięcy pracujący Polacy przebywali na zwolnieniach przez około ...

RPP: stopy % bez zmian

data: 2009-12-23

W dniach 22-23 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie ...

Koniec stosowania PKD 2004

data: 2009-12-23

Z dniem 31 grudnia br. upływa okres stosowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004). Od dnia 1 stycznia 2010 r. działalność podmiotów wpisywanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON będzie określana wyłącznie według klasyfikacji PKD 2007 ...

Jutro ZUS tylko do godz. 12

data: 2009-12-23

ZUS wydał komunikat w sprawie godzin pracy oddziałów i placówek ZUS w okresie świątecznym, w Wigilię i w Sylwestra. Nie odkładaj sprawy na ostatnią chwilę, bo zastaniasz zamknięte drzwi ...

Rekordziści 1% PIT 2008

data: 2009-12-23

Ministerstwo finansów opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku należnego za 2008 r. (stan na 30 pażdziernika 2009 r.). Wykaz został ogłoszony w rządowym serwisie www.pozytek.gov.pl ...

Zbliża się kolejne losowanie do OFE

data: 2009-12-22

29 stycznia 2010 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które ...

Internauci pytają, ZUS odpowiada

data: 2009-12-22

ZUS i otwarta telewizja internetowa Lookr.tv rozpoczynają wspólny cykl programów FlashGaduła. W kolejnych odcinkach specjaliści ZUS będą odpowiadać na najciekawsze pytania Internautów ...

Certyfikat księgowego bez terminu

data: 2009-12-22

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy przejściowe wprowadzające graniczną datę 30 czerwca 2010 r. dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego bez egzaminu zostały ...

Limity ulg na 2010

data: 2009-12-21

Ministerstwo Finansów opublikowało limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w przyszłym roku. Zobacz, jak zmienią się ulgi w przyszłym roku ...

Nie będzie zmiany PKWiU

data: 2009-12-21

Na rynku szkoleń i publikacji nadal utrzymuje się wiele ofert dotyczących przejścia w sferze podatkowej z PKWiU 1997 na PKWiU 2008. Oferty te wprowadzają podatników w błąd, żadnej zmiany bowiem w tym zakresie przepisy nie przewidują ...

Dania i podwójne opodatkowanie

data: 2009-12-20

Protokół zmienia metodę unikania podwójnego opodatkowania, z metody zaliczenia proporcjonalnego na metodę wyłączenia z progresją, w stosunku do dochodów osiąganych przez rezydentów polskich ...

Oglądaj ZUS TV

data: 2009-12-18

Już blisko 700 tys. widzów gromadzi przed telewizorami cotygodniowy program ZUS dla Ciebie. Nadawana od września druga seria programu ...

ZUS umarza należności

data: 2009-12-18

Już blisko 6 tysięcy wniosków o umorzenie należności z tytułu składek wpłynęło do ZUS od kobiet, które prowadząc działalność gospodarczą korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego ...

Nowe legitymacje dla doradców podatkowych

data: 2009-12-17

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wprowadziła nową legitymację dla doradców podatkowych. Dokument z zapisanym w czipie podpisem elektronicznym został wykonany w innowacyjnej technologii PCP opracowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych ...

Dłużej na macierzyńskim

data: 2009-12-17

Od nowego roku matka nowonarodzonego lub przyjętego na wychowanie dziecka będzie mogła przedłużyć swój urlop macierzyński. Okres możliwego do wykorzystania urlopu będzie wydłużany aż do 2014 r. ...

Nie będzie zmiany PKWiU

data: 2009-12-16

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednak według informacji Ministerstwa Finansów w chwili obecnej (grudzień 2009 r.), ze względu na stopień zaawansowania prac legislacyjnych, nie jest możliwe wdrożenie PKWiU 2008 do ustaw podatkowych ...

Zmiany w Ordynacji podatkowej

data: 2009-12-16

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 grudnia br przedstawiono projekt założeń do Ordynacji podatkowej. Konieczność dokonania korekty ustawy wynika z dynamiki zmian w życiu gospodarczym oraz z nowych regulacji prawnych, w tym orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych. Najważniejsze propozycje zmian przepisów dotyczą ...

Kolejne PITy bez ePodpisu

data: 2009-12-15

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie możliwości składania kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Zmiany mają wejść w życie od początku 2010 r. ...

Doradco, wykup OC

data: 2009-12-15

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przypomina, że już wkrótce upływa termin składania wniosków w sprawie ubezpieczenia OC! Do końca grudnia zostało już niewiele dni, a do tej pory tylko 10% osób ...

Księgowi muszą się doszkolić

data: 2009-12-14

W Ministerstwie Finansów podpisano 11 grudnia 2009 r., umowy rozpoczynające nowy projekt w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Do 2015 r. planuje się przeszkolenie ponad 6 tys. polskich specjalistów w tej dziedzinie ...

Sytuacja na rynku pracy w listopadzie 2009

data: 2009-12-11

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła w listopadzie 2009 11,4% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego ...

Ponad 20 tys. nowych miejsc pracy w SSE

data: 2009-12-11

Prawie 7 mld zł nakładów inwestycyjnych i ponad 20 tys. nowych miejsc pracy to planowane efekty powiększenia katowickiej i warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia w tej sprawie ...

Zmiany w ustawie VAT od 1 stycznia 2010 roku

data: 2009-12-10

Zmiany w ustawie VAT od 01.01.2010 roku w zakresie miejsca świadczenia usług. Porównanie stanu prawnego sprzed i po zmianie. Jedną z najistotniejszych zmian mających niewątpliwie wpływ na wiele podmiotów gospodarczych jest wykreślenie ...

Wykaz organizacji pożytku publicznego

data: 2009-12-09

Minister Pracy i Polityki Społecznej sporządzi wykaz organizacji pożytku publicznego do 31 grudnia br. Wykaz ten zostanie zamieszczony i będzie aktualizowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS ...

Już są nowe druki VAT-R i VAT-5UE

data: 2009-12-09

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług ...

Przewodnik po prywatyzacji pracowniczej

data: 2009-12-08

Ministerstwo Gospodarki przygotowało praktyczny przewodnik dla pracowników przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, chcących uczestniczyć w procesach prywatyzacji swoich zakładów pracy ...

Euro w Polsce

data: 2009-12-08

Pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską poinformował, że 4 grudnia 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Narodowego Komitetu Koordynacyjnego ds. euro. Głównym tematem posiedzenia ...

ZUS ZSWA: zmiany w systemie

data: 2009-12-07

ZUS opublikował komunikat w sprawie publikacji specyfikacji wejścia-wyjścia dla systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów w wersji 2.1 ...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

data: 2009-12-04

Krajowa Izba Doradców Podatkowych z polecenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej poinformowała swoich członków o kursie e-learningowym pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”...

Kiedy ZUS zbankrutuje?

data: 2009-12-03

Niezależnie od tego jak ten czy następne rządy będą „reformować” system emerytalny, większość obecnych 20 i 30-latków zapewne nie zobaczy ani grosza z „odłożonej” przez siebie „składki emerytalnej”. Te wszystkie cudzysłowy to właśnie efekt fikcji, przy pomocy której polskie władze mamią obywateli...

Przeszacowanie inwestycji w nieruchomości

data: 2009-12-02

Przeszacowanie wartości inwestycji w nieruchomości – aspekt księgowy i podatkowy - artykuł dra Mariusza Cieśli. Jak każdy składnik przedsiębiorstwa, inwestycje muszą zostać wycenione nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości istnieją dwie możliwości wyceny inwestycji w nieruchomości ...

Emeryci dorobią więcej

data: 2009-12-02

Od 1 grudnia wzrosły kwoty przychodu, które decydują o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS ...

ZUS w czołówce Bliperów

data: 2009-12-02

Miniblog ZUS znalazł się wśród najczęściej obserwowanych blogów na portalu Blip.pl. Ten sukces ZUS osiągnął po niecałych dwóch miesiącach od utworzenia swojego oficjalnego profilu...

Dobry wynik PKB Polski

data: 2009-12-01

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w trzecim kwartale br. o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Polska, jako jedyny kraj UE, odnotowała w tym czasie wzrost gospodarczy ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz