Aktualności podatkowe

Ostatnie dni na złożenie ZUS ZSWA

data: 2018-03-23

31 marca 2018 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA. Druk ten jest zgłoszeniem bądź korektą danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2017 rok ...

Czy nowe święto 24 marca będzie dniem wolnym od pracy?

data: 2018-03-23

Od przyszłego roku zwiększy się lista świąt państwowych. Wszystko za sprawą ustawy podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką ...

Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR

data: 2018-03-22

Zmianie w 2018 r. ulegać będą zasady odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze. Nowe zasady odliczeń VAT obowiązywać mają od lipca 2018 r. ...

60 mld zł wpłat. ZUS zyskał na nowych przelewach

data: 2018-03-22

Suma wpłat z tytułu składek ubezpieczeniowych wyższa o 6 mld zł, a ilość błędnych przelewów zminimalizowana prawie do zera. To podsumowanie trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania jednego przelewu do ZUS na nowe numery kont płatników ...

Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT?

data: 2018-03-21

Czy zwrot nadpłaty z rozliczenia PIT może zostać zajęty przez komornika na poczet wierzytelności np. z tytułu zaległych alimentów lub niespłaconych długów? Czy małżonkowie rozliczający się wspólnie muszą obawiać się zajęcia komorniczego?

SSE i dziedziczenie firmy po zmarłym w Sejmie

data: 2018-03-21

Ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców i regulacje, dzięki którym cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną - to niektóre z propozycji legislacyjnych rozpatrzonych przez Sejm we wtorek, w pierwszym dniu 60. posiedzenia Izby ...

Zmiany w VAT 2018: powiązanie podmiotów i rynkowość transakcji

data: 2018-03-21

Jednym z zagadnień w przepisach o podatku od towarów i usług, jakie wymagały dostosowania do obecnych standardów, było ustalenie limitów powiązań kapitałowych. Osiągnięcie nowych, wyższych limitów wskazywać mają na zależności między podmiotami, zmuszającymi je do rynkowości prowadzonych transakcji ...

Korekty informacji PIT-11

data: 2018-03-21

Zmiany na PIT-11 przeprowadzane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Wynika to z faktu, że informacja dokumentuje przebieg rozliczeń podatkowych osoby rozliczanej w trakcie roku i nie należy na niej korygować ewentualnych błędów popełnionych w związku z tymi rozliczeniami ...

JPK_VAT za luty do 26 marca

data: 2018-03-20

Został ostatni tydzień na przygotowanie comiesięcznego pliku JPK_VAT. Sprawozdanie za luty należy bowiem przekazać najpóźniej do poniedziałku 26 marca ...

PIT 2018 po zmianie nazwiska w 2017 roku

data: 2018-03-19

Podatnicy, którzy w 2017 roku wstąpili w związek małżeński i tym samym zmienili nazwisko często mają wątpliwości na jakie nazwisko złożyć PIT w 2018 roku. Wątpliwości dodatkowo budzi sam PIT-11, który został wystawiony również na stare nazwisko ...

Część rodzin zwróci 500+

data: 2018-03-16

Według danych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej polskie rodziny w związku z programem 500+ pobrały bezprawnie ponad 48 mln zł. Oznacza to, że wiele rodzin będzie musiało zwrócić nienależnie pobrane świadczenia ...

Nadal brak nowej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

data: 2018-03-15

Płatnicy ZUS nadal muszą korzystać ze starego wzoru deklaracji ZUS DRA bez zbiorczej kwoty składek. Już w grudniu 2017 roku ZUS obiecywał, że są przygotowywane zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych. Za około dwa miesiące dokument płatniczy ma być wypełniany jedną zbiorczą kwotą składek. Dziś mija termin zapłaty składek za luty, a nowej wersji druku ZUS DRA nie widać ...

IFT-1R a rozliczenie obywatela Unii Europejskiej w Polsce

data: 2018-03-15

Rozliczenie ryczałtowe podatnika nie posiadającego polskiej rezydencji często odbywa się ryczałtowo, poprzez formularz IFT-1R. Podatnik może jednak zrezygnować z niekorzystnego poboru podatku i zdecydować się na rozliczenie roczne na standardowej deklaracji PIT ...

Kara za błędy i nieterminowość PIT w 2018 r.

data: 2018-03-14

Nieterminowe złożenie zeznania rocznego może być potraktowane jako wykroczenie skarbowe albo jako przestępstwo skarbowe. Różnica między tymi dwoma czynami karalnymi uzależniona jest od wysokości ewentualnie uszczuplanej należności podatkowej ...

PIT 2017 zmarłego podatnika: kto składa PIT za zmarłego, wspólne rozliczenie małżonków, prawo do ulg i odliczeń

data: 2018-03-14

Wspólne rozliczenie małżonków jest jedną z preferencji podatkowych, z jakich mogą skorzystać podatnicy. Czy jednak po śmierci małżonka nadal można dokonywać wspólnego rozliczania? Czy wdowa / wdowiec zachowuje prawo do ulg i odliczeń, które przysługiwałyby zmarłemu małżonkowi? Czy na rodzinie ciąży obowiązek złożenia zeznania PIT za zmarłego?

PIT roczny a pierwsza praca

data: 2018-03-13

Obowiązująca zasada powszechnego opodatkowania dochodów obywateli dotyczy w szczególności zatrudnianych pracowników. W ich przypadku organy skarbowe ze względu na ciążący na pracodawcach jako płatnikach zaliczek na podatek dochodowych obowiązek przekazywania informacji PIT-11 ...

ZUS DRA jednoosobowej firmy po obniżeniu stawki wypadkowego

data: 2018-03-13

Zmiana podstawy ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych wpływa na obowiązek informowania ZUS o tym fakcie poprzez przedstawienie składek w nowej wartości na formularzu ZUS DRA. O niektórych zmianach ZUS musi być informowany również przez jednoosobowych przedsiębiorców. W przypadku obniżenia składki wypadkowej obowiązywać będzie szczególna zasada postępowania ...

Do 3 kwietnia czas na złożenie ZUS ZSWA

data: 2018-03-12

Tylko do 3 kwietnia przedsiębiorcy mają czas na złożenie deklaracji ZUS ZSWA. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcach, którzy w 2017 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze ...

To już pewne. Od 1 kwietnia nowa, niższa składka wypadkowa

data: 2018-03-12

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS za siebie oraz za inne osoby ubezpieczone muszą mieć na uwadze, że od 1 kwietnia zmieni się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wpłynie to m.in. na kwotę przelewu, jaką będzie trzeba wykonać do ZUS w maju (za kwiecień) na indywidualny rachunek bankowy ...

Podatki dochodowe zastąpić podatkami od przychodu

data: 2018-03-09

Kiedy podatek dochodowy zastąpił w Polsce dawny podatek wyrównawczy? Jaki był cel wprowadzenia podatku dochodowego? Czy podatek PIT spełnia swoją rolę? A może zastąpić go czymś innym? Marcin Dobrowolski z Pulsu Biznesu w rozmowie z prof. Robertem Gwiazdowskim - jak powstał PIT i czym go zastąpić?

NSA: handel kryptowalutą opodatkowany. Nawet 32% podatku

data: 2018-03-08

Zakup i sprzedaż kryptowalut stanowi transakcje na prawach majątkowych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzając tym samym stanowisko fiskusa, że czynność na walucie wirtualnej nie jest neutralna podatkowo. Dzięki wyrokowi zaczyna się kształtować pewna, ustalona podatkowo linia rozliczania przychodów z waluty wirtualnej ...

Kiedy wybrać PIT-36? Dla kogo PIT-37?

data: 2018-03-08

W okresie rozliczeń rocznych wiele osób zastanawia się, jaki formularz podatkowy powinni wypełnić. Czy rozliczyć się na PIT-36 czy PIT-37? Do kogo adresowane są te deklaracje podatkowe?

Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP

data: 2018-03-07

Przedsiębiorcy nie będą mogli już liczyć na swobodne wprowadzanie do kosztów oraz odliczanie VAT z wystawianych im paragonów. Uzyskać fakturę na podstawie wcześniej wystawionego paragonu będą mogli tylko Ci, których paragon będzie zawierała ich numer NIP. Karą za działanie nieprawidłowe będzie dodatkowe zobowiązanie podatkowe, naliczane zarówno na rzecz nabywcy, jak i sprzedawcy ...

Ulga na start dla młodych firm jednak później

data: 2018-03-06

Pod koniec stycznia, w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, Sejm przyjął projekt zmian dla młodych przedsiębiorców, w myśl którego będą oni mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana miała wejść w życie 31 marca. Jednak ...

KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi

data: 2018-03-06

Dodatkowe dowody księgowe wewnętrzne, wyodrębnianie grup przychodów czy brak zawiadomienia o prowadzeniu księgi – te oraz inne zmiany w przepisach wpływają na nowelizowanie rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ...

500+ dla samotnego rodzica

data: 2018-03-05

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do ubiegania się o świadczenie 500+. Zasada ta wprowadzona została od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w 2017 r. ...

Pomyłka w PIT 2017 - jak korygować?

data: 2018-03-05

Z punktu widzenia organu podatkowego a także potencjalnych konsekwencji jakie grożą podatnikowi najbardziej istotną kwestią pozostaje złożenie zeznania rocznego w terminie przewidzianym przepisami. Co do zasady jest to ostatni dzień kwietnia każdego roku ...

Ulga podatkowa na dzieci w rodzinie - jak prawidłowo skorzystać

data: 2018-03-02

Zasady, na jakich rodzice wychowujący dzieci będą mogli dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej za rok 2017 a rozliczanej w roku 2018, nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku. Nadal uprawnieni do odliczenia z tytułu ulgi są tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ...

Alimenty na dziecko a ulga rehabilitacyjna 2018

data: 2018-03-02

Osoby posiadające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne nierzadko uzyskują prawo do świadczeń alimentacyjnych, a także do innych świadczeń, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT. Problem pojawia się w obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej, której opiekun uprawniony będzie do świadczeń ...

PIT-11 a podwyższenie kosztów podatkowych z tytułu umowy o pracę

data: 2018-03-01

Informacja od płatnika nie jest wiążącym dokumentem co do kwot kosztów uzyskania przychodów, jakie osoba zatrudniona może wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Choć w trakcie roku płatnik rozlicza koszty według zasad wskazanych w oświadczeniu zatrudnionego, to mimo wszystko możliwe jest ich przedstawienie w innej kwocie, niż pierwotna ...

ZUS wyśle pisma do zadłużonych firm

data: 2018-03-01

Nowy sposób przelewów do ZUS w 2018 roku ujawnił, że spora grupa płatników ma zaległości w ZUS. Do końca maja trafią do nich pisma informujące o stanie zadłużenia oraz utracie prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego ...

Jeden przelew do ZUS wyeliminował błędne wpłaty

data: 2018-03-01

Tylko 44 błędne przelewy ze składkami ZUS na nowe konto zamiast 23 tysięcy nieprawidłowych wpłat z tytułu składek ubezpieczeniowych co miesiąc. To efekt nadania indywidualnych numerów rachunków składkowych każdemu płatnikowi ZUS ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz