Aktualności podatkowe

Od kiedy PIT-WZ za 2017 rok?

data: 2018-02-21

Nieustannie dąży się do ułatwiania podatnikowi sporządzania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2018 r. udostępniona się nowy sposób umożliwiający przygotowanie i zeznanie rocznego rozliczania podatkowego. Polega on na tym, że to urząd skarbowy przygotuje zeznanie roczne, które będzie mogło zostać jedynie zaakceptowane przez podatnika bądź też odrzucone ...

Kiedy dostanę PIT od pracodawcy?

data: 2018-02-21

Czy otrzymałeś już informację PIT-11 od swojego pracodawcy? Jeśli nie, to spodziewaj się jej w ciągu najbliższych dni. Zatrudniający pracowników mają czas do końca lutego na przekazanie formularza PIT-11 do urzędu skarbowego i do pracownika ...

Problem z danymi osobowymi w serwisie o zwrocie nadpłaty PIT na www.finanse.mf.gov.pl

data: 2018-02-20

Na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 19.02.2018 r. można było zapoznać się z danymi osobowymi podatników oczekujących na zwrot nadpłaconego podatku PIT – numerem PESEL i NIP i powiązanych z nimi kwotami przychodu podatników za rok poprzedni, a także informacją o przynależności do urzędu skarbowego – podaje serwis niebezpiecznik.pl. Problem pojawił się w godzinach popołudniowych i wieczornych ...

Jak przelać podatek na PIT 2017?

data: 2018-02-20

Podatnicy, w których przypadku roczny PIT wykazuje niedopłatę podatku muszą samodzielnie zapłacić podatek na rzecz organu skarbowego. Podatnik może tego dokonać w ściśle określonej formie ...

JPK_VAT za styczeń 2018 roku - przeciążone serwery Ministerstwa Finansów

data: 2018-02-20

Płatnicy podatku VAT tylko do 26 lutego mają czas na sporządzenie i przesłane do Ministerstwa Finansów informacji podatkowych za styczeń 2018 roku. Nie warto jednak zwlekać z wysyłką JPK_VAT do ostatniej chwili. Serwery Ministerstwa Finansów będą przeciążone co może spowodować utrudnienia w wysyłce plików JPK ...

Gdzie złożyć PIT po zmianie adresu?

data: 2018-02-19

Do jakiego urzędu skarbowego wysłać swój PIT za poprzedni rok, gdy zmieniłeś miejsce zamieszkania? Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego przeprowadzili się, zastanawiają się, w którym US mają się rozliczyć – sprzed czy po przeprowadzce ...

Zmiany w PIT 2018 - podatnicy z szeregiem udogodnień w rozliczeniach podatkowych

data: 2018-02-19

Wyższe koszty autorskie u części podatników, jednolite zwolnienia podatkowe z tytułu wygranych na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych oraz grach w bingo pieniężne i bingo fantowe, prawo odpisów amortyzacyjnych od majątku przyjętego w spadku lub darowiźnie - te oraz inne reguły zmieniające ustawę o PIT z mocą wsteczną od 1 stycznia 2017 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów i będą przedmiotem obrad parlamentarnych ...

Zarobki w walucie z umów o pracę i umów cywilnoprawnych w rocznym PIT

data: 2018-02-16

Wypłata wynagrodzeń w walucie (np. w euro, dolarze) może być wprowadzona zarówno w przypadku ich uzyskiwania za granicą, jak i w polskich zakładach pracy. Pojawia się wówczas problem, czy takie kwoty wykazywać w kwocie przewalutowanej po kursie faktycznie stosowanym czy kursie średnim NBP ...

Dochody zwolnione z PIT, czy trzeba wykazywać w deklaracji rocznej

data: 2018-02-15

Podatnicy mogą mieć problem ze wskazywaniem w rocznych deklaracjach podatkowych kwot wolnych od podatku. Jeśli otrzymywali wynagrodzenia lub inne świadczenia, od których nie musieli płacić podatku, to powstaje pytanie o ich wykazanie w rocznym PIT, choćby w wierszu dotyczącym tzw. innych źródeł przychodów ...

Sprzedaż mieszkania w 2017 r. a deklaracja roczna PIT

data: 2018-02-14

Przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw do nieruchomości jest co do zasady opodatkowany i podlega wykazaniu w deklaracji podatkowej PIT, składanej z końcem kwietnia 2018 r. Istnieją jednak zarówno takie sytuacje, w których sprzedaż trzeba wykazać w deklaracji, a podatek nie wystąpi, jak i przypadki, gdy przychodu nie trzeba ujmować w PIT-39 ...

Wynagrodzenia ze wspólnoty mieszkaniowej - bez PIT-11, kłopot z deklaracją PIT

data: 2018-02-14

Wspólnoty mieszkaniowe w formie uchwały mogą powołać zarząd kierujący jej sprawami i reprezentujący wspólnotę na zewnątrz. O ile osoby wchodzące w skład zarządów osób prawnych lub wykonujących wyłącznie czynności społeczne lub obywatelskie rozliczają przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, to członkowie wspólnoty, jako podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej, rozliczają przychody zupełnie inaczej ...

OPP zgłaszają rachunki bankowe do przekazania 1 proc. podatku

data: 2018-02-13

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego, na które trafiają środki z 1 proc. podatku przekazywanego w rocznych deklaracjach PIT. Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-8 należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. ...

PIT roczny a sklep z towarami (spis z natury)

data: 2018-02-12

Rozliczenie roczne podatnika prowadzącego działalność gospodarczą obejmuje również rozliczenie remanentu, który wpływa na przychód firmy. Może on podwyższyć lub obniżyć podstawę opodatkowania, a zatem wpłynąć zarówno na podwyższenie, jak i obniżenie wartości podatku do zapłaty ...

NSA: Umowa deweloperska a ulga przy sprzedaży mieszkania

data: 2018-02-09

Budynki lub lokale sprzedane w okresie 5 lat od końca roku ich nabycia lub wybudowania muszą zostać opodatkowane 19% podatkiem PIT. Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednak wyłomem od tej zasady w zakresie, w jakim przeznacza się przychód na realizację własnych celów mieszkaniowych ...

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

data: 2018-02-08

W rozliczeniach podatkowych za 2017 r. znacznie częściej niż do tej pory podatnicy korzystać będą ze zwrotu części ulgi na dziecko, której nie odliczają od podatku. To wynik wyższej niż do tej pory kwoty wolnej od podatku, u osób o niskich dochodach, czyli u głównych odbiorców programu 500+. A zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko wpływać będzie na świadczenie z 500+ na kolejny okres ...

Tłumacze, nauczyciele akademiccy i inne zawody ponownie z kosztami 50%

data: 2018-02-08

To, co bulwersowało wielu twórców tracących od 1 stycznia 2018 r. 50% koszty autorskie, zostanie usunięte z obowiązujących przepisów. Przyjęty został rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT, pozwalający korzystać za 2018 r. z kosztów autorskich przez więcej grup zawodowych niż pierwotnie planowano ...

Do końca lutego poinformuj ZUS o swoich dochodach

data: 2018-02-08

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a mają dodatkowe dochody, do końca lutego powinni poinformować ZUS o ich wysokości. Jeśli przekroczą ustawowy limit, ich świadczenia z ZUS zostaną pomniejszone lub zawieszone ...

Wymiar czasu pracy pracowników oraz okresy rozliczeniowe w 2018 r.

data: 2018-02-08

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. Sprawdź, jak wygląda wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2018 roku ...

PIT roczny wynajmującego

data: 2018-02-06

To, którą deklarację złoży wynajmujący nieruchomości (lokale mieszkalne, biurowe, magazyny, palce, grunty), zależy od decyzji podjętej przed rozpoczęciem najmu (zawarciem umowy) lub w przypadku umów zawartych na okres przekraczający rok kalendarzowy - od decyzji podjętej na początku roku ...

Kogo skontroluje PIP w 2018 roku?

data: 2018-02-06

Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje w 2018 roku przede wszystkim umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami w branży budowlanej, gastronomicznej oraz hotelarskiej i w agencjach pracy ...

JPK_VAT za styczeń 2018 r. złożysz już od 1 lutego

data: 2018-02-05

Ministerstwo Finansów zachęca do składania pierwszych plików JPK_VAT za styczeń 2018 roku już na początku lutego. Można to zrobić za pośrednictwem programu e-mikrofirma, który od 1 lutego został wzbogacony o nowe funkcjonalności ...

Remanent końcoworoczny a PIT 2017

data: 2018-02-05

Roczna deklaracja PIT nie zawiera pozycji na samodzielne wpisanie spisu z natury towarów, materiałów, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis ten wpływa jednak na wartość podatku PIT ...

Nieterminowo złożony PIT-4R. Kara za opóźnienie przy złożeniu deklaracji PIT

data: 2018-02-01

Terminowo przekazany PIT-4R jest deklaracją płatnika co do wysokości należnych i pobranych zaliczek na podatek. Jeżeli płatnik realizował w trakcie roku terminowo swoją rolę – obliczał i pobierał zaliczki na podatek, a także wpłacał je na rzecz organów skarbowych, to nadal może zostać ukarany, za nieterminowo złożony raport roczny – PIT-4R po terminie ...

MF: Transakcje jednego rodzaju a obowiązkowa dokumentacja podatkowa

data: 2018-02-01

Ustalenie istotności transakcji lub innego zdarzenia na potrzeby obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej powinno odbywać się w odniesieniu do transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju – stwierdziło Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej ...

180 zł za przeliczenie emerytury

data: 2018-02-01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują przeliczenie emerytury. Za swoje usługi żądają zapłaty aż 180 zł ...

Od 1 lutego nowe druki akcyzowe AKC

data: 2018-02-01

Od 1 lutego zaczną obowiązywać nowe wersje niektórych druków akcyzowych. Mowa w szczególności o drukach AKC-4/AKC-4zo oraz AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn ...

Ograniczenie handlu w niedziele od marca

data: 2018-02-01

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczająca handel w niedziele. Niedziela została przywrócona rodzinie, w trakcie prac nad ustawą wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązanie - mówiła minister pracy Elżbieta Rafalska podczas uroczystości ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz