Aktualności podatkowe

Sejm przyjął Konstytucję Biznesu

data: 2018-01-29

Na piątkowym posiedzeniu Sejm przyjął pakiet 5 ustaw - tzw. Konstytucję Biznesu. Do najważniejszych rozwiązań znajdujących się ustawie należy nowa odsłona tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy też utworzenie instytucji działalności nierejestrowej ...

Czy emeryt i rencista przekaże 1% PIT dla OPP?

data: 2018-01-29

Emeryci i renciści rozliczający swoje dochody za 2017 rok mają możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP. Druk PIT-40A przekazany z ZUS bezpośrednio takiej możliwości jednak nie daje ...

Na zwrot podatku PIT czeka się od 0 do 90 dni (trzech miesięcy)

data: 2018-01-29

Długość oczekiwania na nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych waha się w zależności od tego, kiedy złożone zostanie zeznanie podatkowe, z którego zwrot wynika. Najbardziej zapobiegliwi podatnicy nie czekają na zwrot ani jednego dnia. Natomiast ci, którzy zwlekają z decyzją – mogą otrzymać zwrot znacznie po terminie ...

Jak samodzielnie wypełnić PIT-19A dla duchownych?

data: 2018-01-26

Osoby duchowne opłacają zryczałtowany podatek od swoich dochodów. Do 31 stycznia mają obowiązek rozliczenia deklaracji PIT-19A za 2017 rok. W prosty i wygodny sposób duchowni wypełnią druk PIT-19A w programie do rozliczeń e-pity 2017 ...

PIT a dochody z giełdy 2017

data: 2018-01-26

W sposób potoczny przez dochody z giełdy rozumiemy m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, a także ...

1447 zł więcej za zatrudnienie pracownika w 2018 roku

data: 2018-01-25

W 2018 roku pracodawca poniesie większe koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę o najniższym wynagrodzeniu. Podwyżka ta wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku wynosi 2100 zł brutto ...

Co zrobić z PIT otrzymanym z ZUS?

data: 2018-01-25

Już niedługo dostaniesz PIT z ZUS. Druk PIT-11A/40A zawiera informację o kwotach wypłaconych przez ZUS w trakcie 2017 roku emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Kiedy PIT z ZUS należy rozliczyć przed urzędem skarbowym? Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę druków PIT-11A/40A, które ma obowiązek dostarczyć do końca lutego swoim świadczeniobiorcom ...

Złóż PIT-WZ, a za 2017 rok rozliczy Cię urząd skarbowy

data: 2018-01-24

Jeżeli samodzielne sporządzenie rocznego zeznania PIT za 2017 rok jest dla Ciebie problematyczne, możesz zlecić to urzędowi skarbowemu. W tym celu należy wypełnić druk PIT-WZ. Zanim to zrobisz, warto jednak upewnić się, że jest to dla Ciebie najkorzystniejszy sposób rozliczeń ...

PIT-8C a deklaracja roczna PIT za 2017 rok

data: 2018-01-23

Do końca lutego 2018 r. płatnik ma obowiązek przygotować informację o stypendium, dochodach z innych źródeł oraz niektórych zyskach kapitałowych. W tym celu przygotowuje on i wysyła formularz PIT-8C (wersja nr 8) ujmując kwoty niezbędne dla przygotowania rocznego rozliczenia podatkowego przez osobę uprawnioną do świadczeń od płatnika ...

Ostatnie dni na złożenie ZUS IWA

data: 2018-01-23

Tylko do końca stycznia 2018 roku płatnicy mają czas na złożenie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić ten druk ...

1,4 mln wpłat ZUS na indywidualne rachunki bankowe

data: 2018-01-22

Pierwszy miesiąc płatności składek ZUS mamy już za sobą. ZUS otrzymał na indywidualne numery rachunków składkowych prawie 1,4 mln wpłat, które zostały rozliczone na 1,36 mln kont płatników składek na kwotę ponad 3 mld zł ...

Podatki dochodowe studenta

data: 2018-01-22

Studia to czas nauki oraz zdobywania kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy i przyszłej kariery zawodowej. Jednakże duża część studentów już w czasie studiów jest aktywna na rynku pracy zdobywając nie tylko doświadczenie ale także środki na utrzymanie. Źródła dochodu stanowią nie tylko wynagrodzenie za pracę ale również ...

PIT roczny a praca za granicą

data: 2018-01-19

Praca za granicą polskiego rezydenta podatkowego zobowiązuje co do zasady do rozliczenia podatku bezpośrednio po powrocie oraz z końcem roku – do rozliczenia przed organem podatkowym na deklaracji PIT-36. Podatnik musi skontrolować, czy posiada status rezydenta, a następnie ustalić, jakie zasady przewidziane są w przypadku rozliczeń z krajem, w którym pracował ...

Zerowy PIT-11. Czy trzeba wysyłać PIT-11 bez żadnych kwot?

data: 2018-01-19

Obowiązkiem nałożonym na płatnika jest poinformować zatrudnionego lub osobę uzyskującą jakiekolwiek świadczenia, o konieczności przygotowania deklaracji podatkowej oraz o wartościach, jakie należy w niej wpisać. Czy jednak istnieje konieczność wystawiania zerowej informacji PIT-11?

Koniec z fakturami papierowymi. Ręcznie wypisywane dokumenty odejdą
w zapomnienie

data: 2018-01-18

Jeszcze kilka lat temu organy skarbowe spierały się o kwestie akceptacji faktur sporządzanych elektronicznie i wysyłanych wyłącznie mailowo. Dziś sytuacja odwróciła się o 180 stopni – ten sam fiskus nie zaakceptuje podatnika, który korzysta jedynie z tradycyjnych form i wypisywanych ręcznie dokumentów. Rewolucja w fakturach staje się faktem ...

Zarobki cudzoziemca przekaż do US na IFT-1/IFT-1R

data: 2018-01-18

Obowiązek wypełnienia i złożenia druku IFT-1/IFT-1R ciąży na płatnikach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez nierezydentów. Ostateczny termin na złożenia papierowego druku IFT-1/IFT-1R mija 31 stycznia ...

Czy pracodawca musi sporządzić PIT-40 za 2017 rok?

data: 2018-01-16

Rok podatkowy 2016 był ostatnim rokiem, za który, na prośbę pracownika jego pracodawca mógł sporządzić roczne rozliczenie podatkowe. Pracownik do dnia 10 stycznia 2017 miał możliwość złożenia do swojego pracodawcy stosownego wniosku na formularzu PIT-12 ...

Bezpłatny profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT

data: 2018-01-16

Ministerstwo Finansów zachęca do zakładania bezpłatnego profilu zaufanego eGo dzięki któremu mikroprzedsiębiorcy szybko i bezpiecznie wyślą do urzędu skarbowego plik JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT za styczeń mikroprzedsiębiorcy prześlą do 26 lutego ...

Jak wystawić PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR w 2018 r.

data: 2018-01-16

Podsumowaniem obowiązków, jakie płatnik realizował względem osób zatrudnionych w jego jednostce, a także względem innych osób, na rzecz których dokonywał wypłat i świadczeń, są informacje składane w styczniu i lutym organom skarbowym ...

Karta podatkowa na 2018 r. Złóż PIT-16

data: 2018-01-15

Na początku każdego roku podatnik ma możliwość wyboru lub zmiany dotychczasowej formy opodatkowania. Pewne rodzaje działalności gospodarczej mogą korzystać z karty podatkowej. W tym celu należy złożyć wniosek PIT-16 ...

ZUS IWA złóż do 31 stycznia

data: 2018-01-15

Tylko do końca stycznia płatnicy mają czas na złożenie informacji ZUS IWA wykazującej dane konieczne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2017 rok ...

Zaliczki na podatek w firmie - złóż oświadczenie o zapłacie podatku kwartalnie

data: 2018-01-11

Podatnicy, którzy rozliczają przychody z prowadzonego przedsiębiorstwa lub spółki osobowej, opodatkowanych na zasadach ogólnych lub liniowo, mogą podjąć decyzję o kwartalnym rozliczaniu zaliczek na podatek. Oświadczenie w tej sprawie musi zostać przekazane organom skarbowym w terminie rozliczenia zaliczek za pierwszy miesiąc 2018 r. ...

Jaki druk PIT powinieneś rozliczyć w 2018 roku

data: 2018-01-11

Wraz z początkiem stycznia rozpoczął się sezon rocznych rozliczeń podatku PIT od osób fizycznych. W 2018 roku rozliczeniu podlegać będą dochody za 2017 rok. Sprawdź, kto, kiedy i na jakiej deklaracji PIT w 2018 roku powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym ...

Kasy fiskalne - zmiany 2018

data: 2018-01-11

Od 1 stycznia 2018 roku nowe podmioty gospodarcze mają obowiązek stosowania kas rejestrujących, bez względu na wysokość obrotów. Kto musi zainstalować kasę fiskalną w 2018 roku? Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas opublikowano pod koniec 2017 roku ...

Termin na przesłanie PIT-4R przez płatników do urzędu skarbowego

data: 2018-01-11

Przedsiębiorcy, którzy w 2017 roku pełnili rolę płatników m.in. z tytułu umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych, zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Druk ten stanowi zestawienie kwot podatku i zaliczek pobranych i wpłacanych przez płatnika w 2017 roku ...

Najważniejsze zmiany MPiPS 2018

data: 2018-01-10

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę kluczowych zmian społecznych oraz zmian w polityce zatrudnienia, jakie wejdą w życie w 2018 roku. Wśród najważniejszych jest m.in. wprowadzenie e-składki, e-zwolnienia lekarskiego, czy też wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę ....

Ryczałt w 2018 r. opłacany kwartalnie. Oświadczenie w sprawie podatku PIT-28

data: 2018-01-10

Ryczałtowy podatek dochodowy przedsiębiorców, w tym wspólników spółek cywilnych i jawnych, może być opłacany kwartalnie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż 22 stycznia w organie podatkowym. Dzięki takiej formie opłacania, podatnik zyskuje dodatkowy czas, w którym stosować może dodatnią dźwignię podatkową ...

Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku?

data: 2018-01-09

Zbliża się termin zapłaty składek ZUS za grudzień 2017 roku. Co wpisać w przelewie oprócz nowego numeru konta? Czy trzeba podać identyfikator płatnika albo okres, za jaki składki ubezpieczeniowe są należne?

Kalkulatory podatkowe i finansowe 2018

data: 2018-01-08

Pobierz już dziś aktualne na 2018 rok kalkulatory podatkowe, które pozwolą obliczyć zaliczkę miesięczną oraz kwartalną na podatek dochodowy, zarówno na zasadach ogólnych (według stawek PIT 18 i 32 proc.), jak i w podatku linowym 19 proc ...

Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego - ulga rehabilitacyjna 2018

data: 2018-01-07

Osoby niepełnosprawne, które w 2017 roku poniosły wydatki z tytułu odpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego do zakładów lecznictwa bądź na turnusy rehabilitacyjne mogą odliczyć od dochodu poniesione wydatki. Odbywać się to będzie podczas wypełniania rocznego rozliczenia podatku PIT za 2017 rok, w ramach ulgi tzw. rehabilitacyjnej ...

Program PIT 2017 do rozliczeń rocznych w 2018 r. Pobierz już dziś lub korzystaj online

data: 2018-01-07

Rozliczenie roczne PIT w 2018 roku rozpoczyna się już w styczniu – gdy podatnicy do 31.01.2018 r. wypełniają PIT-28, PIT-16A i PIT-19A za rok 2017. Obowiązek rozliczenia podatkowego trwa aż do końca kwietnia, gdy konieczne jest przygotowanie PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R. Wszystkie te deklaracje można wypełnić w programie do PIT, dostępnym już do pobrania na własny komputer, urządzenie przenośne lub do korzystania online ...

Sprzedaż nieruchomości z 2012 roku już bez PIT-39

data: 2018-01-05

Zmiana roku wpłynęła na możliwość nieopodatkowanej sprzedaży nieruchomości lub praw z nieruchomościami związanych. Obecnie bez korzystania z ulg mieszkaniowych, czyli bez przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, sprzedać można już majątek ...

Nowe wzory druków identyfikacji podatkowej NIP i ZAP 2018

data: 2018-01-05

Opublikowane zostały nowe wzory dokumentów służących do rejestracji lub aktualizacji danych podatników. Zmiana co do posługiwania się nowymi formularzami dokumentów obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i od tej daty stosowane winny być dokumenty zgłoszeń podatkowych zgodne z nowymi wzorami ...

Przygotuj PIT-6 i rozlicz działy specjalne produkcji rolnej

data: 2018-01-04

Tylko do 20 stycznia 2018 r., a w przypadku rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – rolnicy mają obowiązek złożyć deklarację dla celów naliczenia podatku ustalanego na podstawie norm szacunkowych ...

Sprawdź, czy nie posiadasz zaległości w składkach ZUS

data: 2018-01-04

Płatnicy posiadający zaległości w opłacaniu składek ZUS powinni czym prędzej skontaktować się z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku każda zaległość w opłacaniu składek spowoduje bowiem utratę prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego ...

Wszystkie składki ZUS jednym przelewem w 2018 roku

data: 2018-01-03

Od teraz nie ma już możliwości związanych z opłacaniem składek ZUS na stare konta. Zostały one zlikwidowane. Od 1 stycznia 2018 roku funkcjonują tylko nowe numery indywidualnych rachunków składkowych, na które jednym zwykłym przelewem należy wpłacić sumę wszystkich składek ...

Którą wersję PIT-11 zastosować w 2018 roku?

data: 2018-01-03

Płatnicy podatku PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do podatnika i urzędu skarbowego informacji o dochodach na druku PIT-11. Sprawdź, jaka wersja PIT-11 ma zastosowanie w 2018 roku ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz