Aktualności podatkowe

Zaliczkę na kartę podatkową zapłać do 28 grudnia

data: 2017-12-21

Zaliczkę na kartę podatkową za grudzień wyjątkowo płaci się przed końcem roku, do 28 grudnia. Inaczej niż zwykle, gdy za pozostałe miesiące zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku karty podatkowej opłaca się do 7. dnia następnego miesiąca ...

Ewidencje JPK_VAT za okres zawieszenia działalności gospodarczej

data: 2017-12-20

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie jest obowiązany do szeregu czynności. Jeżeli jednak mimo wszystko prowadzi ograniczone co do działań – czynności, powstaje pytanie o obowiązek zapłaty podatku VAT oraz comiesięcznego sporządzania pliku JPK ...

PIT za 2017 r. dla emerytów i rencistów

data: 2017-12-19

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przełomie stycznia i lutego 2018 roku wyśle do emerytów i rencistów deklaracje PIT-40A/11A. Druki te dotyczyć będą dochodów uzyskanych w 2017 roku ...

Co wpisać w tytule przelewu do ZUS w 2018 roku?

data: 2017-12-19

1 stycznia 2018 roku znikną dedykowane przelewy do ZUS, a dotychczasowe numery kont zostaną zastąpione indywidualnym rachunkiem składkowym. Co wpisać w treści przelewu zamiast numeru NIP, REGON i oznaczenia okresu składkowego?

TK: opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy wynika z jej wykorzystania

data: 2017-12-18

W wyniku naliczania wyższego podatku od nieruchomości u przedsiębiorców zostaje naruszone ich prawo do własności oraz wolność od nieproporcjonalnych i naruszających zasadę równości ograniczeń tego prawa stosowanych w prawie podatkowym, a także prawo do sprawiedliwego i równego ponoszenia ciężarów podatkowych ...

Nowa odsłona ulgi na start: 36 miesięcy niższego ZUS-u czy 6 miesięcy całkowitego zwolnienia?

data: 2017-12-14

Pojawiły się nowe propozycje związane z wprowadzeniem ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Nowa ,,ulga na start” ma gwarantować zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy powinni zapomnieć o wcześniejszych obietnicach związanych z obniżką ZUS-u przez pierwsze 36 miesięcy prowadzenia działalności?

Wigilia firmowa z podpisywaną listą obecności

data: 2017-12-14

Spotkanie wigilijne w firmie lub restauracji to wewnętrzna impreza, w ramach której pracownicy czy zleceniobiorcy nie mają obowiązku potwierdzać wartości nieodpłatnie otrzymywanych świadczeń. Niezależnie od wystawności kolacji, nie będzie to wydatek na reprezentację, a wewnętrzna integracja pracowników ...

Czy należy składać zerowy plik JPK_VAT?

data: 2017-12-14

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży oraz przesyłania jej do organów skarbowych w formacie JPK_VAT. Czy jednak plik JPK_VAT należy składać również za okresy, w których podatnik nie wykonał żadnej transakcji?

MF ostrzega przed inwestowaniem w kryptowaluty

data: 2017-12-14

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym ostrzega przed ryzykiem inwestowania w kryptowaluty. Zdaniem resortu finansów wirtualne waluty, takie jak bitcoin, litecoin czy ether nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny, a więc nie są prawnym środkiem płatniczym.

Zamiast bonów na święta - karty przedpłacone

data: 2017-12-14

Przekazywanie bonów i talonów uprawniających do wydania towaru jest najmniej korzystną podatkowo metodą nagradzania pracowników. Pracodawca, zamiast odliczać 18% ze świadczenia, wybrać powinien prezent rzeczowy albo kartę przedpłaconą ...

Lepiej mieć czyste konto w ZUS

data: 2017-12-13

1 stycznia 2018 roku zmienią się nie tylko zasady opłacania składek ZUS (jeden przelew na sumę składek na indywidualny numer konta), ale także zasady rozdzielania przez system informatyczny wpłaconych kwot na poczet zaległości w składkach ubezpieczeniowych, odsetek od zaległości i bieżących składek ...

TK: ZUS ma prawo podważyć zbyt wysokie wynagrodzenie pracownika

data: 2017-12-12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do zweryfikowania wysokości podstawy składki poprzez analizę wysokości wynagrodzenia pracownika. W przypadku wątpliwości co do zbyt wysokiego wynagrodzenia może je zakwestionować. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny ...

Nowe formularze CBC-R oraz CBC-P

data: 2017-12-11

Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowane formularze CBC-R oraz CBC-P. Oba wzory formularzy dostępne są na platformie ePUAP ...

Stawki karty podatkowej na 2018 rok

data: 2017-12-08

Znamy nowe miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej, jakie będą obowiązywały od stycznia 2018 roku. Najnowsze obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów ...

Raportowanie Country-by-Country - najczęstsze pytania

data: 2017-12-06

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań w zakresie nowych obowiązków związanych z raportowaniem Country-by-Country. Raportowanie CbC ma wyposażyć administracje podatkowe w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi ...

Większa liczba świąt w 2018 roku

data: 2017-12-06

W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych będziemy obchodzić wiele świąt zarówno kościelnych, jak i państwowych. Termin występowania wielu z nich nie ulegnie zmianie. Są jednak święta ruchome, których data występowania w kalendarzu zmienia się każdego roku ...

Kłopot z przekazaniem 1% podatku. NIW blokuje prace OPP

data: 2017-12-06

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w negatywny sposób wpływają na płynność pracy organizacji charytatywnych. Powołany w tym roku Narodowy Instytut Wolności ma ostatnie dni na publikację wykazu uprawnionych do 1% podatku na swojej stronie www. Tymczasem w sieci ...

Senatorowie chcą późniejszego zniesienia limitu składek ZUS

data: 2017-12-06

Dziś Senat rozważy poprawkę odsuwającą w czasie likwidację ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowano, by limit został zniesiony za rok, 1 stycznia 2019 roku ...

Deklaracje PIT do rocznych rozliczeń za 2017 roku

data: 2017-12-04

Pojawiły się już pierwsze rozporządzenia określające nowe wzory druków PIT mających zastosowanie do rocznych rozliczeń podatku dochodowego za 2017 rok. Mowa od m.in. o drukach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, czy PIT-39 ...

Nazwa i NIP kontrahenta w JPK_VAT

data: 2017-12-04

Elementem obowiązkowym pliku JPK pozostaje nazwa kontrahenta, który dokonał dostawy, świadczenia usług lub na rzecz którego podmiot wypełniający raport JPK dokonał tych samych czynności ...

SP-1 nowe sprawozdanie podatkowe dla gmin

data: 2017-12-01

Wzór sprawozdania podatkowego SP-1 dla gmin w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, które po raz pierwszy złożą w 2018 roku, został przedstawiony w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz