Aktualności podatkowe

Odliczenie wydatków na opiekę pielęgniarską w PIT

data: 2017-02-28

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa ...

PIT 2016: Odliczenie straty z lat ubiegłych

data: 2017-02-28

Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych ....

Wysokość emerytur i rent od 1 marca 2017 r.

data: 2017-02-27

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 r. ...

Ulga prorodzinna w PIT za 2016 rok

data: 2017-02-23

Ulga prorodzinna jest jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg przez podatników. Sprawdź, komu przysługuje prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi na dziecko ...

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT 2016

data: 2017-02-22

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego ...

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

data: 2017-02-21

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu) ...

Roczne zeznanie PIT przez Internet

data: 2017-02-20

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie miejsca ...

Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

data: 2017-02-17

Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego ...

Uproszczone formularze ZUS

data: 2017-02-17

Zakład Ubezpieczeń Społecznych upraszcza język oficjalnych pism kierowanych do swoich klientów. Mniej stron i rubryk będą miały także "zusowskie" formularze ...

Którą wersję PIT-11 wypełnić w 2017 roku?

data: 2017-02-17

Płatnikom podatku PIT zostały niecałe dwa tygodnie na sporządzenie i wysłanie informacji PIT-11. Przed przekazaniem jej do podatnika i urzędu skarbowego warto jednak sprawdzić jaka wersja druku PIT-11 ma zastosowanie do rozliczeń za 2016 rok ...

Zaświadczenia z ZUS - zmiany

data: 2017-02-16

Czy możliwe jest wydanie zaświadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bez formalnego, pisemnego wniosku? Od połowy stycznia już tak – wystarczy dyspozycja ustna ...

Zaświadczenie o zarobkach emeryta i rencisty sporządź do 28 lutego

data: 2017-02-16

Tylko do końca lutego płatnicy zatrudniający emerytów lub rencistów mają czas na sporządzenie oświadczenia o osiąganych przez nich zarobkach w 2016 roku. Po zakończeniu roku kalendarzowego płatnicy ZUS zobowiązani są do powiadomienia organu rentowego o przychodzie zatrudnionych przez nich emerytów lub rencistów, uzyskanym w minionym roku. Ostateczny termin mija ostatniego dnia lutego ...

Kiedy otrzymamy PIT-11 od pracodawcy?

data: 2017-02-16

Gdy pracownicy otrzymują informacje PIT-11 o wysokości dochodów otrzymanych w 2016 roku, co gorliwsi i ci, którzy liczą na szybki zwrot podatku, składają swój roczny PIT w urzędzie skarbowym. Okres rozliczeń rocznych powoli zbliża się do pierwszej fali składania deklaracji podatkowych PIT-37 ...

Płatności bezgotówkowe w każdym urzędzie do końca 2017 roku

data: 2017-02-14

Pod względem cyfryzacji krajów Unii Europejskiej – Polska znajduje się pod koniec digital index. Nasza pozycja to 24-25 miejsce wśród 28 krajów, co świadczy o naszym zacofaniu. Polska podjęła działania mające na celu zmianę naszej pozycji. Jednym ze sposobów na nadgonienie jest ...

Fałszywe wezwania do zapłaty

data: 2017-02-13

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.

Zmiana wskaźników - marzec 2017 r.

data: 2017-02-13

W związku ze zmianami wysokości przeciętnego wynagrodzenia i publikacją danych na temat roku 2016, zmianie od 1 marca 2017 roku ulegnie wysokość wynagrodzenia uczniów oraz kwot, które dorobić można do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przedemerytalnych ...

Do emerytury i renty od marca dorobisz więcej

data: 2017-02-10

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale z 4055,04 zł do 4218,92 zł wpłynął na podwyższenie kwoty, którą emeryt lub rencista może bez konsekwencji dla pobieranych świadczeń z ZUS dodatkowo dorobić ...

Ważne terminy dla NGO

data: 2017-02-10

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status pożytku publicznego (OPP), ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego (do końca marca) ...

Kalendarz podatnika i płatnika podatku PIT 2017

data: 2017-02-09

Ministerstwo Finansów opublikowało kalendarz podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok. Dotyczy on dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2017 r. Plik pdf z kalendarzem można pobrać poniżej ...

Emeryci łatwiej przekażą 1% podatku

data: 2017-02-07

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy ...

Zerowy PIT-4R, PIT-8AR – sporządzać czy pominąć?

data: 2017-02-06

Do końca stycznia 2017 r. podatnicy zobowiązani byli przekazać do organów skarbowych informacje na temat zaliczek należnych, pobranych i wpłaconych do organów skarbowych. Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacać zaliczek nadal powinien przekazać informację PIT-4R czy PIT-8AR?

Kontrola podstawą zaufania wobec przedsiębiorcy

data: 2017-02-02

Rośnie znacząco liczba, a więc i znaczenie przestępstw gospodarczych. Problem w tym, że równocześnie coraz częściej służby państwowe traktują niemal każdego właściciela firmy jak przestępcę ...

Rząd zdecydował: US rozliczy PIT za Ciebie

data: 2017-02-01

Na wczorajszym posiedzeniu Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o PIT. Projekt zakłada możliwość sporządzenia zeznania podatkowego PIT przez Urząd Skarbowy z uwzględnieniem ulg i odliczeń. Zmiany mają mieć zastosowanie już do tegorocznych rozliczeń PIT za 2016 rok ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz