Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Aktualności podatkowe


Rekomendacje w przeglądzie emerytalnym

data: 2017-01-12

Przegląd emerytalny, przyjęty 30 grudnia 2016 r. przez Radę Ministrów, zawiera rekomendacje wynikające ze szczegółowej analizy systemu emerytalnego. Obowiązek dokonania takiego przeglądu wynika z nowelizacji ustawy emerytalnej z 2012 r., przewidującej podwyższenie wieku emerytalnego ...

Spółka z o.o. tylko e-podpisem

data: 2017-01-11

W celu podniesienia bezpieczeństwa obrotu prawnego przez rezygnację z możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (tj. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym) ...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgłoś do 20 stycznia

data: 2017-01-11

Przedsiębiorcy, rolnicy prowadzący sprzedaż przetworzonych produktów rolnych oraz wynajmujący muszą w styczniu podjąć decyzję, czy rozliczenia podatkowego dokonywać będą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki tej formie opodatkowania zastosują niższą stawkę podatku, jednak ...

Postaw na własną firmę

data: 2017-01-09

Dodatkowe 77 mln zł Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazała na realizację programu Wsparcie w starcie. Dzięki programowi udzielono 2 792 pożyczki, w tym 2 720 na podjęcie działalności gospodarczej oraz 72 na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej ...

Więcej firm skorzysta z opodatkowania ryczałtem

data: 2017-01-04

W 2016 r. z ryczałtu mogli korzystać przedsiębiorcy, których zarobki w 2015 r. nie przekroczyły 630 tys. zł. W 2017 r. limit zdecydowanie się zwiększa i wyniesie ponad 1 mln zł. Skutkiem zmian może być wzrost popularności ryczałtu. Od kilku lat w tej formie rozlicza się ok. 544 tys. przedsiębiorców ...

Przed 10 stycznia nie zapomnij o PIT-12

data: 2017-01-03

Pracownicy mają możliwość uniknąć rozliczenia rocznego. Jeśli tylko przed 10 stycznia 2017 r. przekażą pracodawcy PIT-12, ich deklaracja podatkowa zostanie sporządzona przez zakład pracy ...


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz