Aktualności podatkowe

Podatek od nieruchomości sprawia problem także organom podatkowym

data: 2016-10-31

Przepisy wyznaczające zakres opodatkowania nieruchomości są na tyle skomplikowane i niejednoznaczne, że nie tylko podatnicy, lecz także organy podatkowe mają problemy z ustaleniem, co powinno podlegać opodatkowaniu - oceniają eksperci. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do przepisów prawa budowlanego. Rozwiązaniem mogłoby być wyznaczenie zakresu opodatkowania bezpośrednio w ustawie podatkowej...

Kontrola Skarbowa najskuteczniejsza od lat

data: 2016-10-31

Ponad 1,5 mld złotych pozostało w budżecie państwa dzięki tegorocznym działaniom Kontroli Skarbowej. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (trzy kwartały) kwota ta wyniosła niespełna 870 mln zł ...

Co ważniejsze - zakup gruntu czy odbiór domu?

data: 2016-10-28

Wiele osób, które decydują się na budowę domu, najpierw dokonuje zakupu działki. Sama budowa rusza później, a jeszcze później następuje oddanie budynku do użytku. Która data będzie kluczowa, jeśli ktoś zdecyduje się na sprzedaż takiego nowo oddanego budynku – data nabycia gruntu czy data oddania domu do użytku ...

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

data: 2016-10-28

Idziesz do lekarza i świecisz się na czerwono? Szef wypłaca ci nieregularnie pensję? Zastanawiasz się czy w ogóle zgłosił Cię do ubezpieczenia? Czy opłaca za Ciebie składki i od jakiej kwoty? Jeśli chcesz być pewny - łatwo możesz to sprawdzić w ZUS-ie. Zrobisz to także przez Internet nawet nie wychodząc z domu ...

Dom budowany na gruncie żony nie należy do męża

data: 2016-10-26

Podatnik zaciągnął wraz z żoną kredyt na budowę domu. Bank nie robił problemu przy udzielaniu wspólnego finansowania. Ale kiedy część kredytu podatnik chciał spłacić dzięki sprzedaży niedawno otrzymanej działki, fiskus zażądał podatku. Bo – jak stwierdzili urzędnicy – dom nie będzie należał do podatnika ...

Jak rozliczaliśmy swoje PIT-y za 2015 r.

data: 2016-10-24

Zdecydowana większość (97 proc., czyli blisko 23,9 mln) osób, które rozliczyły się za 2015 r. przy zastosowaniu skali podatkowej, to podatnicy w pierwszym przedziale podatkowym, którzy ...

Na płaceniu podatków można też zarabiać

data: 2016-10-21

Osoba fizyczna czy firma, która terminowo wpłaca zaliczki podatkowe za swoich pracowników, ma prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Co ciekawe, jeśli płatnik nie skorzystał z tego wynagrodzenia w latach wcześniejszych, może to zrobić dopóki nie przedawni się samo zobowiązanie podatkowe ...

Pracowałeś w wakacje? Sprawdź czy nadal jesteś ubezpieczony

data: 2016-10-20

Nie do rzadkich należą sytuacje, w których student podczas rejestracji do lekarza dowiaduje się, że nie jest ubezpieczony i nie ma prawa do bezpłatnego leczenia. Tymczasem osoba, która uczy się aż do ukończenia 26 roku życia ma ubezpieczenie albo przy rodzicu albo z uczelni. Dlaczego wiec EWUŚ wykazuje, że jest inaczej?

Gry hazardowe tylko z koncesją na prowadzenie kasyna gry

data: 2016-10-17

13 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok dotyczący art. 6 ustawy o grach hazardowych. Artykuł ten stanowi, że działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach może być prowadzona jedynie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry ...

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł!

data: 2016-10-14

Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł. Jest to wzrost o 150,00 zł w stosunku do roku 2016 – obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850,00 zł. Warto przypomnieć, że określona w rozporządzeniu kwota wynagrodzenia minimalnego jest stawką brutto ...

Opieka traktowana jak praca

data: 2016-10-13

Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych...

Po co kupować i sprzedawać mieszkanie za tę samą cenę?

data: 2016-10-12

Podatnik pyta izbę skarbową, czy jeśli sprzeda mieszkanie po cenie równej tej, za jaką je kupił, powstanie dochód? Izba skarbowa odpowiada – zgodnie z prawdą – że dochodu nie będzie, nie będzie też podatku. Pytanie tylko, jaki cel ma transakcja, która nie przyniesie sprzedającemu żadnego dochodu ...

Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki

data: 2016-10-12

Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona podwaliny do funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ...

Lewiatan rekomenduje zmiany na rynku pracy

data: 2016-10-11

Ograniczenie demotywującego do podejmowania pracy charakteru świadczeń społecznych, zwiększenie atrakcyjności pracy na niskopłatnych stanowiskach poprzez obniżenie klina podatkowego, zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet, racjonalizację obciążeń związanych z zatrudnianiem w celu zwiększenia skłonności firm do przyjmowania nowych pracowników ...

KE wzywa Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy podatkowej

data: 2016-10-05

Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy Rady 2014/107/UE, która ma na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu skuteczniejszego zwalczania uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych ...

Sprzedaż wysyłkowa: Kasa fiskalna albo ...

data: 2016-10-05

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych. Proponowane rozwiązania nakładają na przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć stosowania kas, dodatkowe warunki ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz