Aktualności podatkowe

Przychody z nieodpłatnych świadczeń

data: 2016-08-31

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W ustawie nie określono, co należy rozumieć pod pojęciem nieodpłatnych świadczeń. W oparciu o dotychczasowe orzecznictwo ...

Nowa stawka ryczałtu

data: 2016-08-26

Od 1 stycznia 2016 obowiązuje nowa stawka ryczałtu w wysokości 2% przychodów. Nowa stawka została wprowadzona ...

Nowy ZUS, czyli http://beta.zus.pl

data: 2016-08-24

Nowoczesna, łatwa w obsłudze, czytelna i intuicyjna - taka jest nowa strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo takie były oczekiwania klientów. Już od dziś można sprawdzić, jak zmienił się ZUS w internecie...

Resort finansów przygotowuje zmiany w ustawie o rachunkowości

data: 2016-08-24

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w ustawie o rachunkowości będą obejmowały między innymi rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu...

Od pierwszego września opodatkowany detal

data: 2016-08-22

Wraz z nadejściem jesieni duzi sprzedawcy detaliczni powitają także nowe obciążenie podatkowe, tj. podatek detaliczny należny od przychodu ze sprzedaży towarów na rzecz konsumentów ...

RPO występuje do MF w sprawie niezgodności z konstytucji przepisów o FACTA

data: 2016-08-22

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli, którzy na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonym Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, zostali zobowiązani do składania oświadczeń o których mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy...

Fiskus kontroluje rzadziej, ale skuteczniej

data: 2016-08-18

W I półroczu 2016 roku urzędy skarbowe przeprowadziły 17,1 tys. kontroli podatkowych. To sporo mniej niż w I połowie ubiegłego roku, kiedy takich kontroli było 25,5 tys. Ale mniej oznacza skuteczniej, bo wartość ustaleń poczynionych przez urzędników fiskusa w trakcie tegorocznych kontroli była wyższa niż tych z I połowie 2015 r. ...

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

data: 2016-08-18

Wakacje to czas, w którym wielu właścicieli małych firm zawiesza swoja działalność z powodu urlopu lub kiepskiej koniunktury. Niektórzy zgłaszają zawieszenie działalności w ciągu roku wielokrotnie traktując to, jako sposób na zmniejszania kosztów prowadzenia firmy. Nie wszyscy jednak mają do tego prawo. Nie mogą zawiesić działalności te firmy, które ...

Według fiskusa, bloger nie zarabia na prowadzeniu bloga

data: 2016-08-17

Coraz więcej osób próbuje zarabiać dzięki blogom. Aby przyciągnąć czytelników ciekawymi treściami, a potem reklamodawców, często trzeba sporo zainwestować. Wielu blogerów nie wie, jakie wydatki związane z blogiem można potraktować jako koszt uzyskania przychodu, a jakie odpisaniu nie podlegają ...

Jakie kary finansowe czyhają na spóźnialskich podatników

data: 2016-08-16

Podstawowym obowiązkiem podatnika jest zapłata podatków w obowiązujących terminach. Warto pamiętać, że każda zwłoka kosztuje - jeśli nie opłatę prolongacyjną, to odsetki za zwłokę, które aktualnie wynoszą od 4 do 12 procent kwoty zaległości podatkowej ...

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

data: 2016-08-12

Ponad 31,3 mln zł w latach 2012-2015 przeznaczono na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane było poprzez preferencyjne pożyczki na rozwój działalności oraz doradztwo związane z udzieloną pożyczką. Do końca 2016 roku ...

Dziedziczenie czasem daje negatywne skutki finansowe

data: 2016-08-11

Odziedziczenie domu czy mieszkania zazwyczaj rozwiązuje problemy lokalowe młodych ludzi. Ale odziedziczenie części domu czy mieszkania może te problemy tylko zwielokrotnić. O ile ktoś zamierzał skorzystać z rozwiązań zapisanych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ...

Pełniejszy i bardziej wiarygodny Rejestr Spadkowy

data: 2016-08-10

Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Rejestr Spadkowy, to publiczny rejestr, który będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym ...

Umowa przedwstępna to za mało dla fiskusa

data: 2016-08-09

Aby nie zapłacić podatku od nazbyt szybkiej sprzedaży nieruchomości, trzeba w ciągu 2 lat wydać uzyskane środki na własne potrzeby mieszkaniowe. Czyli ktoś, kto sprzedał nieruchomość, musi w tym czasie np. kupić dom czy mieszkanie. A co, jeśli w tym czasie uzyska jedynie przyrzeczenie sprzedaży, czyli po prostu zawrze umowę przedwstępną?

Nowy podatek również dla pożyczkodawców

data: 2016-08-09

Zgodnie ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych podatnikami tego podatku są nie tylko podmioty z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, ale także instytucje pożyczkowe ...

Rozwód to także podatki do zapłaty

data: 2016-08-09

Spłata byłego małżonka ze środków uzyskanych ze sprzedaży z niedawno odziedziczonej nieruchomości? Jeśli spojrzeć na sprawę pod kątem szybkiego załatwienia rozliczeń porozwodowych ...

Podatki i opłaty lokalne 2017

data: 2016-08-08

Opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Drugi rok z kolei mamy obniżkę maksymalnych stawek podatków ...

Będzie nowa deklaracja podatkowa PSD-1

data: 2016-08-05

Równocześnie z wprowadzeniem od 1 września 2016 r. nowego podatku obciążającego przedsiębiorców, w życie wejdą przepisy zobowiązujące do wypełniania deklaracji podatkowej PSD-1. Sprzedawcy detaliczni ...

Biała księga ZUS

data: 2016-08-04

ZUS odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W całym kraju odbędą się debaty i konsultacje społeczne. Ich wyniki zostaną przedstawione ministrowi pracy ...

Wzrosła skuteczność kontroli skarbowych

data: 2016-08-04

Pierwszych 6 miesięcy 2016 r. przyniosło wyraźny wzrost skuteczności kontroli skarbowych. Łączna wartość związanych z ustaleniami kontrolerów wpłat do budżetu oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu podatku ...

Komu nie zależy na likwidacji rajów podatkowych?

data: 2016-08-04

Od lat i średnio raz na kwartał kolejni wysocy urzędnicy Unii lub USA zapewniają o rychłej likwidacji rajów podatkowych. Tymczasem raje mają się świetnie, a podejmowane działania nasuwają wręcz pytanie, komu zależy na ich utrzymaniu? Podwójne standardy podatkowe ...

Nowy podatek od 1 września 2016 roku

data: 2016-08-03

Prezydent Andrzej Duda podpisał 30 lipca 2016 r. ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku ...

Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017

data: 2016-08-01

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. Sejm przyjął poprawki Senatu i ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz