Aktualności podatkowe

PIT roczny a praca za granicą

data: 2018-01-19

Praca za granicą polskiego rezydenta podatkowego zobowiązuje co do zasady do rozliczenia podatku bezpośrednio po powrocie oraz z końcem roku – do rozliczenia przed organem podatkowym na deklaracji PIT-36. Podatnik musi skontrolować, czy posiada status rezydenta, a następnie ustalić, jakie zasady przewidziane są w przypadku rozliczeń z krajem, w którym pracował ...

Koniec z fakturami papierowymi. Ręcznie wypisywane dokumenty odejdą
w zapomnienie

data: 2018-01-18

Jeszcze kilka lat temu organy skarbowe spierały się o kwestie akceptacji faktur sporządzanych elektronicznie i wysyłanych wyłącznie mailowo. Dziś sytuacja odwróciła się o 180 stopni – ten sam fiskus nie zaakceptuje podatnika, który korzysta jedynie z tradycyjnych form i wypisywanych ręcznie dokumentów. Rewolucja w fakturach staje się faktem ...

Zarobki cudzoziemca przekaż do US na IFT-1/IFT-1R

data: 2018-01-18

Obowiązek wypełnienia i złożenia druku IFT-1/IFT-1R ciąży na płatnikach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez nierezydentów. Ostateczny termin na złożenia papierowego druku IFT-1/IFT-1R mija 31 stycznia ...

Czy pracodawca musi sporządzić PIT-40 za 2017 rok?

data: 2018-01-16

Rok podatkowy 2016 był ostatnim rokiem, za który, na prośbę pracownika jego pracodawca mógł sporządzić roczne rozliczenie podatkowe. Pracownik do dnia 10 stycznia 2017 miał możliwość złożenia do swojego pracodawcy stosownego wniosku na formularzu PIT-12 ...

Bezpłatny profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT

data: 2018-01-16

Ministerstwo Finansów zachęca do zakładania bezpłatnego profilu zaufanego eGo dzięki któremu mikroprzedsiębiorcy szybko i bezpiecznie wyślą do urzędu skarbowego plik JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT za styczeń mikroprzedsiębiorcy prześlą do 26 lutego ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz