Aktualności podatkowe

31.10 Zmiany w podatku PIT w 2014 roku

Już od stycznia wchodzi w życie wiele zmian w sposobie rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kluczowe zmiany dotyczą stosowania niektórych preferencji podatkowych tj. ulga prorodzinna, ulga internetowa, czy 50% koszty uzyskania przychodów.

 

Zmiany w uldze prorodzinnej za 2014 rok


Odliczanie internetu – zmiany

Pierwsza ze zmian dotknie podatników, którzy będą chcieli odliczyć od dochodu poniesione wydatki na użytkowanie internetu. Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. (w roku 2014) z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Istnieją metody, by z ulgi korzystać również w latach kolejnych, niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast korzystał z niego już wcześniej – ulga nie będzie mu już przysługiwała. Ważne jest, by prawidłowo obliczyć okres dwóch lat korzystania z ulgi.
 

<< więcej o uldze internetowej za 2013 rok


Zmiany w uldze prorodzinnej (uldze na dzieci)

Zmianie ulegnie również jedna z najchętniej stosowanych przez podatników ulga podatkowa – ulga prorodzinna. Do tej pory ulga przysługiwała w wysokości 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta wynosiła 1112,04 zł) niezależnie od ilości posiadanych dzieci, jak i wysokości uzyskiwanego dochodu.

Na zmianie obowiązującej od stycznia 2014 roku (roczne rozliczenia PIT za 2013 rok) skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. W zależności od ilości dzieci, limit ulgi wynosić będzie od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko. W przypadku dwojga dzieci – ulga prorodzinna przysługiwać będzie w tym wymiarze, co w roku poprzednim. Natomiast przy jednym dziecku, rodzice muszą od tego roku badać limit osiąganych dochodów.

<< więcej o uldze prorodzinnej za 2013 rok


50% koszty uzyskania przychodów 2013

Ostatnia zmiana dotknie artystów i twórców rozliczających podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. Nowelizacja wprowadza roczny limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, który wynosi 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 42 764 zł. Nadwyżkę rozlicza się stosując koszty standardowe. Ważna wydaje się zatem metoda optymalizacji uzyskiwanych nadwyżek.
 

<< więcej o kosztach uzyskania przychodów 2013


Powyższe zmiany mają zastosowanie do przyszłorocznych rozliczeń podatku PIT za 2013 rok.


Iwona Maczalska,
Piotr Szulczewski,
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz