Aktualności podatkowe

27.06 Po jakim czasie przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Prawo podatkowe nakłada na podatnika wiele obowiązków. Jednym z najważniejszych jest terminowe regulowanie należności wobec fiskusa. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju zobowiązania nie są wieczne. Wraz z upływem określonego czasu niektóre obowiązki podatkowe nie mogą być egzekwowane przez organ podatkowy w związku z ich przedawnieniem.

Przepisy ordynacji podatkowej jednoznacznie definiują pojęcie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zasadniczo można wyodrębnić dwa rodzaje powyższej sytuacji. Podatnik może się bowiem spotkać z przedawnieniem zobowiązań podatkowych powstających na mocy decyzji administracyjnej oraz przedawnieniem obejmującym zobowiązania powstające z mocy prawa. Co do zasady, zobowiązanie podatkowe wygasa wraz z upływem określonego czasu. Organ podatkowy nie może wtedy skutecznie domagać się od podatnika jego zapłaty. Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego podlagającego przedawnieniu przyjmuje się różny czas konieczny do uznania zobowiązania wobec organu podatkowego za nieaktualne. Co do zasady, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Są jednak wyjątki od tej zasady.

Trzy lata na wydanie decyzji

Podatnik musi wiedzieć, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje w sytuacji, gdy decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Należy jednakże pamiętać, że przedawnienie prawa do wydania decyzji jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do zobowiązań podatkowych, które nie powstają z mocy prawa. Do ich powstania konieczne jest doręczenie przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Przykładami tego typu zobowiązań podatkowych są zobowiązania osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, a także zobowiązania z tytułu podatku od spadku i darowizn. Przykładowo, jeśli decyzja w sprawie podatku od nieruchomości za 2011 r. zostanie dostarczona podatnikowi później niż w 2014 r., nie będzie on miał obowiązku zapłaty podatku z uwagi na okres przedawnienia.

<<<TK: przedawnienie podatku zgodne z konstytucją>>>

W innych przypadkach - pięć lat

Podatnik powinien pamiętać, że w sytuacji gdy nie złożył w przewidzianym prawem podatkowym terminie deklaracji podatkowej lub też gdy w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania wobec organu podatkowego, zobowiązanie podatkowe może nie powstać. Dzieje się tak, jeżeli w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie została dostarczona decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego względem fiskusa.

Podobne zasady obowiązują w przypadku nieujawnionych źródeł dochodów. Zobowiązania z tego tytułu nie powstaną, jeśli decyzja ustalająca takie zobowiązanie została dostarczona podatnikowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego decyzja dotyczy.

Przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Warto zauważyć, że niekiedy bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub nawet przerwany. Tych dwóch określeń nie można stosować zamiennie, ze względu na istotną różnicę pomiędzy nimi. Zawieszenie terminu przedawnienia oznacza, że zostaje on czasowo wstrzymany, a w momencie wznowienia, czas, który upłynął przed zawieszeniem, można zaliczyć do określonego w przepisach okresu koniecznego do zaistnienia przedawnienia zobowiązania podatkowego. Środek ten może być stosowany kilkukrotnie względem jednego zobowiązania podatkowego, jednak łączny okres zawieszenia terminu przedawnienia nie może przekraczać trzech lat.

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego powoduje natomiast, że dotychczasowy upływ czasu przestaje się liczyć do ustalenia terminu przedawnienia i po przerwie okres przedawnienia naliczany jest na nowo.

Kwestię tę szczegółowo reguluje artykuł 70 ordynacji podatkowej, w którym wymienione zostały sytuacje pozwalające na zawieszenie lub wstrzymanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego i została wskazana klasyfikacja sugerująca, która z tych form powinna zostać zastosowana. Przykładowo, bieg terminu ulega zawieszeniu w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Natomiast bieg terminu przedawnienia może być przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego lub ogłoszenia upadłości.

Nie ma przedawnienia dla niektórych zobowiązań

Podatnik powinien także pamiętać o pewnym wyjątku, a mianowicie o tym, że przedawnieniu zobowiązania podatkowego nie podlegają zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Dorota Kępka, księgowa Tax Care

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: cama (13-02-2018 10:57:19)
Temat: podatek
mąż podaje że pracował w latach 2005 do 2009 i otrzymywał 3 000 Nie był zarejestrowany ani nie płacił podatków W trakcie sprawy o podział majątku dopiero...pokaż całą treść
mąż podaje że pracował w latach 2005 do 2009 i otrzymywał 3 000 Nie był zarejestrowany ani nie płacił podatków W trakcie sprawy o podział majątku dopiero o tym wspomniał zawyżając swój udział w gromadzeniu majątku.Wynika z tych przepisów że jest bezkarny? BRAWO PRAWOzwiń
Autor: Joanna (02-05-2017 08:10:59)
Temat: przedawnienie
W 2011 zmarła osoba,po której nabyłam spadek,w 12.2011 otrzymałam postanowienie Sądu o nabyciu spadku, uprawomocnienie nastąpiło w 1/2012- wówczas powstał obowiązek podatkowy. Kiedy zatem minie 5 lat...pokaż całą treść
W 2011 zmarła osoba,po której nabyłam spadek,w 12.2011 otrzymałam postanowienie Sądu o nabyciu spadku, uprawomocnienie nastąpiło w 1/2012- wówczas powstał obowiązek podatkowy. Kiedy zatem minie 5 lat o którym mowa o przedawnieniu podatków ? Czy liczy się od stycznia 2012 czy stycznia 2013? Czyli 5 lat minęło w 12/2016 czy minie w 12/2017???zwiń
Autor: Jadzia (10-01-2016 22:49:02)
Temat: Fałszywe zeznania
co to znaczy przedawnienie? czy jeśli ktoś składa fałszywe zeznania w picie podatkowym przez kilka lat , a od tego czasu minęło już ponad 10 lat...pokaż całą treść
co to znaczy przedawnienie? czy jeśli ktoś składa fałszywe zeznania w picie podatkowym przez kilka lat , a od tego czasu minęło już ponad 10 lat jest bezkarny? czy taką sytuację można uznać za przedawnienie?zwiń
Autor: roots (15-09-2015 21:50:42)
Temat: egzekucja urzędu skarbowego
W dniu 09.09.2015 otrzymałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego objętych tytułami wykonawczymi [ od urzędu któremu teraz podlegam ] przez urząd...pokaż całą treść
W dniu 09.09.2015 otrzymałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego objętych tytułami wykonawczymi [ od urzędu któremu teraz podlegam ] przez urząd pod którym prowadziłem działalność gospodarczą i osobistą [ sprzedaż mieszkania]. Zaległości obejmują okres : od 2007 do 2010 roku .W dniu 15.09.2015 przyjechał do mnie patrol policji [ pod moją nieobecność] , sprawdzając moje zameldowanie. Co w tej sytuacji mogę zrobić ?zwiń
Autor: mk84 (15-05-2015 19:59:02)
Temat: O ile dobrze rozumiem, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego to 5 lat.
Z tym że jest 3 lata na wydanie decyzji określającej, która stanowi "podkładkę" do zastosowania środka egzekucyjnego, zastosowanie którego przerywa bieg przedawnienia. Sprawia to, że w praktyce...pokaż całą treść
Z tym że jest 3 lata na wydanie decyzji określającej, która stanowi "podkładkę" do zastosowania środka egzekucyjnego, zastosowanie którego przerywa bieg przedawnienia. Sprawia to, że w praktyce termin przedawnienia może wynieść nawet 10 lat. Dobrze załapałem?zwiń
Autor: Arur (16-09-2014 20:34:22)
Temat: Akcyza
Ściema dziki kraj dzikie przepisy
Autor: ja rysiek (15-09-2014 21:39:12)
Temat: j.w
Zapomniałem. Jak ktoś może wesprzeć naprawdę dobrą radą to proszę o maila na :witek880@interia.pl
Autor: ja rysiek (15-09-2014 21:26:05)
Temat: to co wyżej
Też super ale ja jako średniej wielkości laik i były student prawa g,,, się dowiedziałem w konkretach. Wszystko to pływactwo. Moją żonę zaczęła skarbówka ścigać za podatek?...pokaż całą treść
Też super ale ja jako średniej wielkości laik i były student prawa g,,, się dowiedziałem w konkretach. Wszystko to pływactwo. Moją żonę zaczęła skarbówka ścigać za podatek? z 2008 r. Co mamy zrobić jak firmy dawno nie ma a żona leczy się i top psychiatrycznie. zwiń
Autor: ally (09-07-2014 22:27:59)
Temat: pomoc
mega pomocne materiały do nauki do obrony magisterskiej, w bardzo prosty sposób przedstawione pozdrawiam
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz