Aktualności podatkowe

26.03 Wspólne rozliczenie PIT ze zmarłym małżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest jedną z możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku PIT. Co jednak w sytuacji, gdy jeden z małżonków zmarł w ciągu roku podatkowego? Czy współmałżonek nadal ma prawo do wspólnego rozliczenia oraz do ulg po zmarłym?

Zasady wspólnego rozliczenia małżonków reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie (żyjący współmałżonek składa w tym przypadku samodzielnie tzw. wspólny wiosek w zeznaniu podatkowym o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów) po warunkiem, że spełnione są dwa warunki:

  1. pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy, oraz
  2. małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim.

Co dzieje się w przypadku niespełniania powyższych warunków z powodu śmierci jednego z małżonków?

 

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Śmierć jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia. Zwyczajowo wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest jeden z współmałżonków, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof).  Zabronione jest jednak składanie podpisu przez żyjącego małżonka w imieniu małżonka zmarłego.

 

Ulgi i odliczenia przysługujące osobie zmarłej

Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje nie tylko prawo do dokonania wspólnego rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem , lecz także prawo do wskazania w rozliczeniu PIT ulg i odliczeń.  Jeżeli zmarły małżonek (spadkodawca) poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma także prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego o wysokości poniesionych wydatków.

 

Obowiązki ciążące na żyjącym współmałżonku

Obowiązek poinformowania o wysokości dochodu lub przychodu osiągniętego przez zmarłego współmałżonka ciąży wyłącznie na organie podatkowym. To właśnie on winien poinformować o wysokości dochodu/przychodu oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego podatku, wskazując jednocześnie należną kwotę podatku pozostającego do zapłaty lub kwotę jego nadpłaty (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa). Zatem rozliczenie podatkowe przez żyjącego małżonka nie oznacza, że fiskus dodatkowo nie będzie kontaktował się w sprawie rozliczenia zmarłego ze spadkobiercami.

Iwona Karkus
PIT.pl

 

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: wdowiec (09-02-2018 12:57:26)
Temat: złożenie przez zmarłą żonę wspólnego wniosku o łączne opodatkowanie dochodów
Żona moja zmarła 3.04.2017 r. czyli przed upływem roku podatkowego i co Ona biedna ma teraz zrobić.Zapewne nie zna adresu na jaki ma ten wniosek złożyć, a nawet...pokaż całą treść
Żona moja zmarła 3.04.2017 r. czyli przed upływem roku podatkowego i co Ona biedna ma teraz zrobić.Zapewne nie zna adresu na jaki ma ten wniosek złożyć, a nawet nie włożyłem Jej do trumny długopisu. A ja się chciałbym dowiedzieć co za debil wydumał art.6 ust.2 i 2a? zwiń
Autor: wdowa (11-01-2018 17:23:02)
Temat: wspólne rozliczenie podatku
Mąż zmarł 4 stycznia 2017 roku,czy mogę wspólnie z nim rozliczyć się z podatku dochodowego za 2017 rok?
Autor: podatnik (05-03-2017 22:17:36)
Temat: dlaczego ZUS nie odlicza -jeżeli są sumy wolne od podatku po zmarłym małużonku
tylko podatnik musi główkować co ma z tym zrobić i biegać od jednego urzędu do drugiego najczęściej są to osoby starsze i nie bardzo wiedzą gdzie z...pokaż całą treść
tylko podatnik musi główkować co ma z tym zrobić i biegać od jednego urzędu do drugiego najczęściej są to osoby starsze i nie bardzo wiedzą gdzie z tym iść w urzędzie skarbowym zero informacji kiedyś był punkt informacyjny w każdym co trzeba pomogli a teraz nie szanuje się podatnikazwiń
Autor: Zasiębiorca (28-04-2016 22:27:15)
Temat: Preferencje
"Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie" - Coś o preferencjach zmarłego
Autor: Halszka (06-03-2015 19:20:51)
Temat: głos z zaświatów
"Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie (składa sam tzw. wspólny wiosek w zeznaniu podatkowym o łączne opodatkowanie od sumy...pokaż całą treść
"Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie (składa sam tzw. wspólny wiosek w zeznaniu podatkowym o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów) po warunkiem, że spełnione są dwa warunki:" Zmarły małżonek sam składa wniosek? Chyba ktoś z zaświatów to pisałzwiń
Autor: Podatnik (26-02-2015 00:04:53)
Temat: Zmarły małżonek rolicza się preferencyjnie
"Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie (składa sam tzw. wspólny wiosek.....") "Jakie życie taka śmierć - nie dziwi...pokaż całą treść
"Zgodnie z art. 6 ust 2 oraz 2a zmarły małżonek rozliczyć może się preferencyjnie (składa sam tzw. wspólny wiosek.....") "Jakie życie taka śmierć - nie dziwi nic" - Edyta Geppertzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz