Aktualności podatkowe

26.01 PIT dla księdza: Osoby duchowne złożą PIT-19A do końca stycznia

We wtorek 31 stycznia 2012 roku mija termin złożenia deklaracji rocznej PIT-19A za rok 2011. To deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach 2011 roku.

Jest to jednostronicowa deklaracja, którą składa osoba duchowna (ksiądz, zakonnica) osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych.

PIT-19A składa się na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930).

Jak wspomniano wyżej, PIT-19A nie służy zadeklarowaniu dochodu, lecz poinformowaniu o wysokości odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. PIT-19A duchowny składa w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

PIT-19A należy złożyć niezależnie od tego, czy podatnik zapłacił w danym roku składki zdrowotne, czy ich nie zapłacił bądź nie odliczył.

Tu wypełnisz aktywny PIT

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-19A (5)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 3) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.


Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz