Aktualności podatkowe

25.10 Od stycznia 2013 roku nowe wzory formularzy PIT

Iwona Karkus
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Nowe druki mają zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników oraz strat poniesionych w 2012 roku.


Ministerstwo Finansów 19 listopada opublikowało rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 1331) - zmieniających deklaracje:


  • PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
  • PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Nowe deklaracje można pobrać korzystając z poniższej tabeli:
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-36 (18) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (18) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.

 

Konieczność wprowadzenia modyfikacji w niektórych wzorach formularzy PIT wynika z kwietniowych zmian w zasadach zaokrąglania podstaw opodatkowania.

 

Nowe wzory deklaracji PIT zaczną obowiązywać od 14 grudnia bieżącego roku.


Iwona Karkus
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz