Aktualności podatkowe

23.09 Nowy wzór informacji PIT-11 do rozliczeń za 2013 rok

Iwona Maczalska

Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór  informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok.

11 września opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1054). Rozporządzenie to określa nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 

Deklaracja PIT-11 w rocznych rozliczeniach PIT za 2013 rok

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

 

Za sprawą rozporządzenia zmianie ulegną również formularze:

  • PIT-2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-2A - oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-3 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-12 - oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym,
  • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-6/PIT-6L - deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania.


Nowe wersje formularzy obowiązujące od stycznia 2014 roku dostępne są w poniższej tabeli:

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (3) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (6) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-R (16) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1/IFT-1R (10) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

 

Nowy wzór informacji PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-6/6L, PIT-4R oraz PIT-2 zacznie obowiązywać od 26 września bieżącego roku natomiast pozostałe formularze od 1 stycznia 2014 roku. Deklaracje złożone przed 25 września na starych formularzach uważa się za prawidłowe.

 

Iwona Maczalska
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz