Aktualności podatkowe

Zmiany w podatku PIT w 2015 roku

data: 2014-11-28

Od stycznia 2015 roku spodziewać się możemy wprowadzenia licznych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Cześć z nich została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, inne czekają wyłącznie na podpis prezydenta ...

Zmiany w prawie meldunkowym od 1 stycznia 2015 roku

data: 2014-11-21

Na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie dokonywane są zmiany w prawie meldunkowym, które obejmują nie tylko kwestie dotyczące samego zameldowania, ale także regulacje w zakresie dowodów osobistych ...

Zmiany przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych

data: 2014-11-19

Minister Finansów przekazał do ponownych konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, który wprowadza nowe instrumenty służące walce z oszustwami podatkowymi ...

Odsetki ustawowe wyniosą 8%

data: 2014-11-19

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia obniżający wysokość odsetek ustawowych do 8%. Projekt jest odpowiedzią na ostatnie obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ...

Oświadczenie na druku PIT-6/PIT-6L tylko do 1 grudnia

data: 2014-11-17

Podatnicy rozliczający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej zobowiązani się złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2015 roku. Do tego celu służy druk PIT-6/PIT-6L ...

Zmiany w KRS od 1 grudnia 2014 roku

data: 2014-11-13

1 grudnia 2014 wchodzą w życie zmiany*, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ...

Do końca listopada lista uprawnionych do 1% z podatku PIT

data: 2014-11-04

Do 30 listopada opublikowana musi zostać lista organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku z rocznych deklaracji podatkowych. Podmioty zainteresowane możliwością uzyskania 1% maja ostatni miesiąc, by ubiegać się o przyznanie im takiego prawa...

Wyższe emerytury i renty w 2015 roku

data: 2014-11-03

Sejm 23 października 2014 r. znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS. Wskutek nowelizacji w 2015 r. kwota podwyżki wynikająca z procentowej waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 36 zł ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz