Aktualności podatkowe

Nie prowadzisz działalności gospodarczej? Fiskusowi wystarczy PESEL

data: 2011-12-30

Od pierwszego stycznia 2012 roku osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, nie będące podatnikami VAT lub płatnikami składek ubezpieczeniowych nie posługują się numerem identyfikacji podatkowej, w celu dokonywania różnego rodzaju rozliczeń z organem podatkowym. Wykorzystają do tego PESEL. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą uzyskają NIP już w jeden dzień ...

Preferencje podatkowe w Polsce - raport MF

data: 2011-12-30

28 grudnia br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja na której przedstawiono wyniki drugiej edycji raportu pt. „Preferencje podatkowe w Polsce”. Raport kataloguje wszystkie preferencje podatkowe oraz zawiera analizę ich wartości. Globalna wartość preferencji podatkowych w 2010r. wyniosła 73,8 mld zł, co stanowi 5,2% PKB ...

Od 1 lutego 2012 roku wyższa składka rentowa

data: 2011-12-28

To już pewne. 1 lutego 2012 roku wzrośnie o 2 proc. składka rentowa. Koszty podwyższenia składki z poziomu 6 do 8 proc. poniosą pracodawcy. 27 grudnia 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę ...

Odszkodowanie za słupy linii energetycznych

data: 2011-12-27

Coraz częściej właściciele nieruchomości, na których posadowione zostały słupy linii energetycznych, decydują się zwrócić do właścicieli urządzeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, chociażby częściowo zajętych pod tego typu infrastrukturę ...

Ranking Urzędów Skarbowych 2011

data: 2011-12-23

Najlepszy duży urząd skarbowy jest w Wadowicach, średniej wielkości w Brzesku, a mały w Krasnymstawie. Urzędy z całej Polski oceniane były pod względem skuteczności i efektywności. Sprawdź, czy Twoja skarbówka znalazł asię w rankingu najlepszych Urzędów Skarbowych 2011 ...

Przedsiębiorcy płacą więcej

data: 2011-12-22

Posiadanie i korzystanie z nieruchomości pociąga za sobą konieczność opłacania podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, czy nieruchomość ta jest wykorzystywana w celach mieszkalnych, czy też w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak te drugie wiążą się ze znacznie wyższymi wydatkami ...

Jesteś na karcie podatkowej? Sprawdź jak obniżyć swój podatek

data: 2011-12-19

Przedsiębiorcy często wybierają kartę podatkową, jako możliwość uregulowania zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Muszą jednak pamiętać, że ta forma opodatkowania wyklucza możliwość skorzystania z ulgi tzw. internetowej, czy prorodzinnej. Mogą natomiast próbować obniżyć obowiązujące stawki karty podatkowej i to nawet o 80% ...

Od lutego wzrośnie składka rentowa

data: 2011-12-16

Rząd przyjął dzisiaj obiegowo projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada, że od 1 lutego 2012 r. pracodawcy zapłacą o 2 punkty procentowe wyższą składkę rentową ...

Amortyzacja mieszkania zmniejsza podatek o kilka tysięcy złotych

data: 2011-12-15

Prywatne mieszkanie, w którym działa firma, można amortyzować, pomniejszając tym samym podatek dochodowy. O ile? To zależy od stawki amortyzacji. W przypadku lokalu o wartości 500 tys. zł zobowiązania wobec fiskusa można zmniejszyć nawet o 9,5 tys. zł rocznie ...

Rejestr PESEL w gminach dopiero od 2013 roku

data: 2011-12-14

Bezpośredni dostęp do rejestru PESEL we wszystkich gminach w Polsce zostaje odsunięty w czasie, aż do 1 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności z 24 września 2010 ...

Nieruchomość nabytą w 2006 roku sprzedaj bez podatku

data: 2011-12-12

1 stycznia 2012 r. mija obowiązek zapłaty podatku z tytułu prywatnej sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 1 stycznia 2007 r. Podatek dochodowy nie występuje, gdy zbycie nieruchomości następuje po 5 latach ...

Uważaj kogo obdarowujesz

data: 2011-12-09

Mamy ostatnie cztery tygodnie na to, aby podjąć działania pozwalające zmniejszyć podatek za 2011 rok. Jedną z możliwości jest darowizna. Aby zmniejszyła ona nasze obciążenia na rzecz fiskusa musi być przekazana organizacji, a nie konkretnej osobie i nie może stanowić więcej niż 6% dochodu ...

Umowy podatkowe z Jersey

data: 2011-12-08

2 grudnia 2011 podpisano w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie umowy podatkowe dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania ...

Polsko maltańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

data: 2011-12-07

22 listopada 2011 r. wszedł w życie protokół o zmianie umowy między Polską a Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Protokół usuwa tzw. klauzulę tax sparing ...

2,5 mld euro na własny biznes w latach 2014-2020

data: 2011-12-07

W unijnych programach wsparcia finansowego przewidziano 2,5 mld euro na wspieranie przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych przedsiębiorstw w latach 2014-2020. Chcesz pracować na własny rachunek? Załóż firmę za unijne pieniądze ...

Wyższa stawka rentowa 2012 w nowym projekcie budżetu

data: 2011-12-07

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2012 r. Uwzględniono w nim także postulaty zawarte w exposé Premiera. Chodzi m. in. o podwyższenie o 2 punkty procentowe składki rentowej po stronie pracodawcy od 1 lutego 2012 r. ...

Pobierz nowe deklaracje PIT dla ryczałtowców i karty podatkowej 2012

data: 2011-12-06

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym rozporządzeniu ministra finansów, w którym określono wzory PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A i PIT-28/B na 2012 rok. Będziemy ich używać w stosunku do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2011 roku, a więc do rocznego rozliczenia podatku za 2011 rok ...

Płaca minimalna: zmiana zasad ustalania

data: 2011-12-05

17 listopada 2011 roku do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ten dotyczy stopniowego podwyższania płacy minimalnej do wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ...

Jak skutecznie przekazać majątek w spadku?

data: 2011-12-05

Prawo spadkowe dopuszcza zapisanie różnych składników majątku konkretnym osobom poprzez zapis windykacyjny. Nie chroni on jednak przed sytuacją, w której inne osoby, mogące być spadkobiercami, upomną się o swoją część, czyli wystąpią o zachowek ...

Podatek zapłacony, a karne odsetki „lecą”

data: 2011-12-02

Niespodziewanie trafiłeś do szpitala w dniu, w którym przypadła płatność podatku? Twój komputer „padł” i nie możesz zrobić przelewu do urzędu skarbowego? A może po prostu nie działa Ci internet i nie jesteś w stanie połączyć się z bankiem? Nie proś w takiej sytuacji o pomoc przyjaciela. Jeśli nawet wykona za Ciebie przelew i opłaci podatek, Ty i tak będziesz mieć zaległość ...

Będą nowe deklaracje dla ryczałtowców

data: 2011-12-01

Dnia 24 listopada 2011 roku Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ...

Rosną wskaźniki na 1 grudnia

data: 2011-12-01

Od 1 grudnia 2011 roku mamy wyższe wynagrodzenie dla uczniów oraz wyższe limity wpływające na ograniczenie emerytury i składek ZUS ...

MF: Olej napędowy opodatkowany zgodnie z minimum unijnym

data: 2011-12-01

Termin osiągnięcia przez Polskę minimum opodatkowania na olej napędowy (330 Euro za 1000 l ON) został wynegocjowany i określony w 2004 roku, kiedy Polska przystępowała do UE i był on zapisany w dyrektywie energetycznej 2003/96/WE. Do osiągnięcia tego poziomu opodatkowania w terminie 1 stycznia 2012 r. Polska jest zobowiązana jako kraj, który przyjął warunki i wyzwanie wstąpienia do Unii Europejskiej ...

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz