Aktualności podatkowe

27.06 Jak przygotować dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego?

Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne Np-7

Ubezpieczony występujący o świadczenie rehabilitacyjne powinien złożyć w oddziale ZUS wniosek na druku ZUS Np-7. Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na tym druku wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ubezpieczony powinien złożyć w ZUS wraz z kompletem dokumentów co najmniej na 6 tygodni przed końcem okresu zasiłkowego, wynoszącego 182 dni, a w przypadku trwania ciąży lub gruźlicy – 270 dni.

Dokumenty dołączane do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć:

  1. druk N-10 (wywiad zawodowy do celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego) oraz
  2. druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia).

Jak wypełnić odpowiednie dokumenty?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wypełniają:

  • osoba ubiegająca się o to świadczenie – część I,
  • pracodawca – część II.

Pracodawca, poza swoimi danymi identyfikacyjnymi (NIP i REGON), powinien podać również informacje o okresie niezdolności do pracy wnioskodawcy z wyszczególnieniem, przez jaki okres pobierał on wynagrodzenie za czas choroby, a przez jaki okres – zasiłek chorobowy. Należy również podać przewidywaną datę wyczerpania przez ubezpieczonego okresu zasiłkowego.

Uwaga!
  • Druk N-10 wypełnia w całości pracodawca, uwzględniając w nim charakter wykonywanej przez pracownika pracy, czy jest to praca w pełnym czy w niepełnym wymiarze godzin, w jakich warunkach, określenie stopnia ciężkości tej pracy (od lekkiej do bardzo ciężkiej) itd.
  • Druk N-9 wypełnia wyłącznie lekarz, który prowadzi leczenie pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 8–9 i art. 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
  • § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 ze zm.).

Monika Jurek

prawnik

 Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!

www.UbezpieczeniaSpoleczne.pl
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz