Aktualności podatkowe

19.03 Nadpłata i niedopłata podatku w PIT za 2013 rok

Niejednokrotnie rozliczając deklarację PIT może się okazać, że w naszej deklaracji występuje nadpłata lub niedopłata podatku PIT. Sprawdź, kiedy nastąpi nadpłata i niedopłata podatku oraz jakie są terminy zwrotu nadpłaconego podatku oraz uiszczenia podatku zaległego.

 

Nadpłata wynikać może z:

  • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany (np. 32% zamiast 18%) i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali,
  • stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego;
  • zastosowania ulg i odliczeń, w tym rozliczenia straty z lat poprzednich,
  • rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie obliczania zaliczek na podatek.

W przypadku rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. A zatem jeżeli rozliczysz się szybciej – szybciej uzyskać możesz prawo do zwrotu nadpłaty.

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega podwyższeniu o wartość odsetek za zwłokę, jeśli zostanie zwrócona terminowo.

 

Uwaga! Termin zwrotu nadpłaty

Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT. Jeżeli nadpłata nie wynika z treści deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika z końcem roku, lecz nadpłata wyniknie już po otrzymaniu deklaracji przez organ z racji na wstępny zakres kontroli jej treści (czyli podatnik się pomylił w deklaracji i trzeba ją skorygować na jego korzyść):

  • w ramach czynności sprawdzających, gdy to urzędnik dokonuje korekty (urzędnik przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu) - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika;
  • w ramach czynności sprawdzających przez podatnika niezależnie czy po przeprowadzeniu kontroli czy bez niej - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania (w zakresie nadpłaty wykazanej przez przeprowadzenie korekty, w pozostałym zakresie nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej).

<< czytaj całość

 

Piotr Szulczewski
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: x (10-04-2014 20:35:55)
Temat: a gdzie tu jest o niedopłacie?!
?
Autor: Jadwiga (22-03-2014 16:14:54)
Temat: zwrot fiskusowi
jestem skontestowana działaniami fiskusa; któregoś roku nie oddano mi nadplaconego podatku w kwocie nieco ponad 3 złoty (bo co!?) natomiast bezczelnie woła się ode mnie 1zł (słownie:...pokaż całą treść
jestem skontestowana działaniami fiskusa; któregoś roku nie oddano mi nadplaconego podatku w kwocie nieco ponad 3 złoty (bo co!?) natomiast bezczelnie woła się ode mnie 1zł (słownie: jeden złotych niedopłaconego podatku) Ponieważ jestem za biedna, by olać to, więc udaję się do urzędu, by w kasie wpłacić ową złotówkę- jakie jest moje zdziwienie, kiedy urzędniczka informuje mnie z pretensją w głosie, że kasa tylko do godziny 12 i mam podejść na drugi dzień. Padłam!!!!!! Pojechałam bowiem do urzędu w godzinach jego urzędowania tuż po godz. 12. płacąc za bilet 3 zł. do domu też kolejne 3 zł. kolejny dzień, to kolejne dwa bilety po 3 zł. Czyli!???... ta złotówka stała się strasznie wartościowa przy moich dochodach nieco ponad 900zł :/ Smutne, jak urzędy traktują swoich klientów- teraz do godz 12 a ostatniego kwietnia do północyzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz