Aktualności podatkowe

04.04 Ile można pożyczyć od rodziny i znajomych, żeby nie zapłacić podatku?

Iwona Maczalska

Niejednokrotnie stajemy przed koniecznością pożyczenia określonej kwoty pieniędzy od najbliższej rodziny bądź też znajomych. Pożyczając jednak pieniądze warto w pierwszej kolejności zastanowić się, czy z naszego wsparcia finansowego nie skorzysta również urząd skarbowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 poz. 86 nr 959) pożyczki podlegają opodatkowaniu. Stawka opodatkowania wynosi 2% podstawy, którą co do zasady określić możemy jako wartość pożyczanej kwoty pieniędzy.

Pożyczka od najbliższej rodziny

Ustawodawca obejmując podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki przewidział jednak pewne wyjątki, które w świetle przepisów podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Są nimi pożyczki udzielane między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do kwoty 9637 zł, a więc pożyczki udzielone przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów.

Warto przy tym zaznaczyć, że kwota zwolnienia 9637 zł jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby i jej łączna wartość obejmuje okres 5 lat.

Dodatkowo istnieje możliwość, by pożyczka udzielona przez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę nie była w ogóle opodatkowana, niezależnie od wysokości uzyskanej pożyczki. Co ważne opcji takiej nie ma w przypadku pożyczek między teściami, zięciem i synową. Dla skorzystania z nielimitowanej wartości konieczne jest:

  • złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowanie otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


Pożyczka od znajomych oraz innych osób niespokrewnionych

Inne sytuacja ma miejsce w przypadku zaciągnięcia pożyczki od znajomych. Pożyczki od znajomych, a więc osób niespokrewnionych, niezaliczających się do I grupy podatkowej opodatkowane są 2% stawką podatku. Są jednak wyjątki podlegające zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnieniu z opodatkowania podlegają:

  1. pożyczki otrzymane od jednej osoby w kwocie nieprzekraczającej 5000 zł bądź 25000 zł od wielu osób - otrzymane w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 roku,
  2. pożyczki udzielone przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
  3. pożyczki z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  4. pożyczki z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
  5. pożyczki udzielone przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.


Chcesz skorzystać z zwolnienia - poinformuj urząd skarbowy i wypełnij deklarację

Aby skorzystać ze zwolnienia nielimitowanego, wpłata pożyczki musi odbyć się na rachunek bankowy, a więc musi zostać udokumentowana. Co więcej pożyczkobiorca zobowiązany jest do poinformowania urzędu skarbowego o fakcie uzyskania pożyczki, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na druku PCC-3.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-3 (2) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

 

W przypadku, gdy podatnik nie skorzysta ze zwolnienia nielimitowanego i kwota pożyczki przekracza limit 9637 zł i podlega opodatkowaniu, pożyczkobiorca musi samodzielnie wyliczyć wysokość podatku, zgłosić go na druku PCC-3 oraz opłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, a więc otrzymania pożyczki.


Przykład

Córka otrzymała od rodziców 10000 zł przekazane przelewem na rachunek bankowy. Nie dokonała zgłoszenia pożyczki. Ponieważ kwota przekracza limit 9637 zł córka będzie zobowiązana zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od powstałej nadwyżki, a więc od kwoty 363 zł. Podatek wyniesie zatem 7 zł.


Nie zgłosiłeś otrzymanej pożyczki - zapłacisz wyższy podatek

Jeżeli pożyczkobiorca nie zgłosił w urzędzie skarbowym faktu otrzymania pożyczki musi liczyć się z koniecznością zapłaty wyższego podatku. Jeżeli w toku kontroli podatkowej urząd skarbowy ustali, że podatek od otrzymanej pożyczki nie został opłacony, wówczas podatek ten wyniesie nie 2 %, lecz 20 % podstawy opodatkowania pożyczki.


Iwona Maczalska,
PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: fragne (12-04-2018 15:20:45)
Temat: oferta pożyczki między osobą prywatną w ciągu 72 godzin
Czy jesteś w potrzebie pożyczki? Chcesz być stabilna finansowo? nie trzeba mieć pieniądze, aby rozwinąć swój biznes? Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów dla obu osób i współpracuje ciała,...pokaż całą treść
Czy jesteś w potrzebie pożyczki? Chcesz być stabilna finansowo? nie trzeba mieć pieniądze, aby rozwinąć swój biznes? Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów dla obu osób i współpracuje ciała, oferujemy kredyty firmowe, kredyt auto, pożyczki działalności, kredyty onsolidation zadłużenia i pożyczek osobowych na poziomie 2% stopy procentowej oraz z wygodnym czas, który jest do negocjacji. Oferta ta przeznaczona jest dla wszystkich, że będzie w stanie spłacić w stosownym time.Email nas teraz do rozwiązania kredytowego : fragne.julien0@gmail.comzwiń
Autor: Laurent (12-04-2018 13:29:56)
Temat: pożyczanie pieniędzy między osobami
Szybko pożyczaj pieniądze (2 000 - 1 000 000 USD) online od Vital Credit, oprocentowując od 2,6 do 3,6% mail: vitalcredit.international@gmail.com W niektórych sytuacjach można pożyczać pieniądze w Internecie za...pokaż całą treść
Szybko pożyczaj pieniądze (2 000 - 1 000 000 USD) online od Vital Credit, oprocentowując od 2,6 do 3,6% mail: vitalcredit.international@gmail.com W niektórych sytuacjach można pożyczać pieniądze w Internecie za pomocą Vital Credit, firmy kredytowej, która pozwala uniknąć pożyczania pieniędzy przez banki od oszczędności inwestora. To rozwiązanie pozwala cieszyć się kilkoma zaletami: - Niska i atrakcyjna stawka, brak ukrytych opłat; - wyraźny czas wykonania; - przejrzystość w czasie rzeczywistym na każdym etapie procesu. Tak więc, po przyjęciu jego akt, osoba otrzymuje pieniądze znacznie szybciej niż w tradycyjnym wniosku o kredyt do banku. Nie wahaj się z nami skontaktować. mail: vitalcredit.international@gmail.comzwiń
Autor: gwarantowana oferta kredytowa (01-03-2018 11:42:15)
Temat: Karim
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i...pokaż całą treść
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i osobistych firmom i osobom fizycznym po 3% stopie procentowej. E-mail: avantcworld@gmail.com Karim Zyskaj przystępne pożyczki już dziś zwiń
Autor: gwarantowana oferta kredytowa (01-03-2018 11:42:15)
Temat: Karim
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i...pokaż całą treść
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i osobistych firmom i osobom fizycznym po 3% stopie procentowej. E-mail: avantcworld@gmail.com Karim Zyskaj przystępne pożyczki już dziś zwiń
Autor: gwarantowana oferta kredytowa (01-03-2018 11:38:10)
Temat: Karim
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i...pokaż całą treść
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i osobistych firmom i osobom fizycznym po 3% stopie procentowej. E-mail: avantcworld@gmail.com Karim Zyskaj przystępne pożyczki już dziś zwiń
Autor: Karim (01-03-2018 11:34:16)
Temat: gwarantowana oferta kredytowa
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i...pokaż całą treść
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i osobistych firmom i osobom fizycznym po 3% stopie procentowej. E-mail: avantcworld@gmail.com Karim Zyskaj przystępne pożyczki już dziś gwarantowana oferta kredytowazwiń
Autor: Karim (01-03-2018 11:33:03)
Temat: gwarantowana oferta kredytowa
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i...pokaż całą treść
cześć Czy potrzebujesz pożyczki na osobisty cel lub potrzeby biznesowe? Oto dobra wiadomość dla ciebie. jesteś we właściwym miejscu. Posiadamy zdolność do udzielania kredytów i pożyczek biznesowych i osobistych firmom i osobom fizycznym po 3% stopie procentowej. E-mail: avantcworld@gmail.com Karim Zyskaj przystępne pożyczki już dziś zwiń
Autor: anderssonhampus8@gmail.com (25-02-2018 12:26:25)
Temat: Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych
Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych Witam Pan / Pani Jestem inwestorem z dużym kapitałem Finansowy. Więc jestem gotów udzielić ci pożyczki między 1000 € i 250 000 €, ponieważ kapitał...pokaż całą treść
Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych Witam Pan / Pani Jestem inwestorem z dużym kapitałem Finansowy. Więc jestem gotów udzielić ci pożyczki między 1000 € i 250 000 €, ponieważ kapitał wynosi 10.500.000 €; do zrobienia pożyczki między osobami prywatnymi pozwolą mi na prowadzenie tego kapitału dla zapładniać. Moje oprocentowanie wynosi 2% w zależności od kwoty pytaj, ponieważ będąc konkretnym, nie chcę naruszać prawa lichwy. Możesz spłacić do 20 lat. Skontaktuj się ze mną po więcej informacja : anderssonhampus8@gmail.com whatsapp: +19739878142 zwiń
Autor: anderssonhampus8@gmail.com (25-02-2018 12:23:12)
Temat: Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych
Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych Witam Pan / Pani Jestem inwestorem z dużym kapitałem Finansowy. Więc jestem gotów udzielić ci pożyczki między 1000 € i 250 000 €, ponieważ kapitał...pokaż całą treść
Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych Witam Pan / Pani Jestem inwestorem z dużym kapitałem Finansowy. Więc jestem gotów udzielić ci pożyczki między 1000 € i 250 000 €, ponieważ kapitał wynosi 10.500.000 €; do zrobienia pożyczki między osobami prywatnymi pozwolą mi na prowadzenie tego kapitału dla zapładniać. Moje oprocentowanie wynosi 2% w zależności od kwoty pytaj, ponieważ będąc konkretnym, nie chcę naruszać prawa lichwy. Możesz spłacić do 20 lat. Skontaktuj się ze mną po więcej informacja : anderssonhampus8@gmail.com whatsapp: +19739878142 zwiń
Autor: anderssonhampus8@gmail.com (25-02-2018 12:19:08)
Temat: Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych
Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych Witam Pan / Pani Jestem inwestorem z dużym kapitałem Finansowy. Więc jestem gotów udzielić ci pożyczki między 1000 € i 250 000 €, ponieważ kapitał...pokaż całą treść
Pożyczka pieniężna dla osób fizycznych Witam Pan / Pani Jestem inwestorem z dużym kapitałem Finansowy. Więc jestem gotów udzielić ci pożyczki między 1000 € i 250 000 €, ponieważ kapitał wynosi 10.500.000 €; do zrobienia pożyczki między osobami prywatnymi pozwolą mi na prowadzenie tego kapitału dla zapładniać. Moje oprocentowanie wynosi 2% w zależności od kwoty pytaj, ponieważ będąc konkretnym, nie chcę naruszać prawa lichwy. Możesz spłacić do 20 lat. Skontaktuj się ze mną po więcej informacja : anderssonhampus8@gmail.com whatsapp: +19739878142 zwiń
Autor: Paul Moritz (19-02-2018 15:22:34)
Temat: Oferta pożyczki
Czy potrzebujesz pożyczki? Jeśli tak, prosimy o kontakt z Whatsapp: +91 733 787 3110 e-mail paulhelpfund@yahoo.com
Autor: Paul Moritz (19-02-2018 15:21:24)
Temat: Oferta pożyczki
Cześć, jestem Paul Moritz, legalny i rzetelny pożyczkodawca. Udzielam pożyczek na jasnych i zrozumiałych warunkach z oprocentowaniem 3%. Podaję kredyty biznesowe, pożyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe...pokaż całą treść
Cześć, jestem Paul Moritz, legalny i rzetelny pożyczkodawca. Udzielam pożyczek na jasnych i zrozumiałych warunkach z oprocentowaniem 3%. Podaję kredyty biznesowe, pożyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pożyczki, aby spłacić rachunki. Jeśli potrzebujesz pożyczki, musisz się ze mną skontaktować bezpośrednio teraz: paulhelpfund@yahoo.com Niech cię Bóg błogosławi. Pozdrowienia, Pan Paul Moritz Email: paulhelpfund@yahoo.com Whatsapp: +91 733 787 3110zwiń
Autor: Dqq (13-10-2017 13:21:42)
Temat: Darowizna + pożyczka
Co w przypadku gdy chcę przekazać koledze 4,500 jako darowizna, a później pożyczyć mu jeszcze 2,000? czy pożyczka dalej jest zwolniona od podatku, czy opodatkowane zostanie 1500zł?...pokaż całą treść
Co w przypadku gdy chcę przekazać koledze 4,500 jako darowizna, a później pożyczyć mu jeszcze 2,000? czy pożyczka dalej jest zwolniona od podatku, czy opodatkowane zostanie 1500zł? zwiń
Autor: Ewa (12-10-2017 10:41:12)
Temat: Zwrot pożyczki
Rok temu pożyczyłam od matki dużą sumę pieniędzy. Pożyczkę zgłosiłam do Urzędu. Teraz chcę te pieniądze oddać (bez odsetek). Czy matka bądź ja musimy zgłosić zwrot pieniędzy...pokaż całą treść
Rok temu pożyczyłam od matki dużą sumę pieniędzy. Pożyczkę zgłosiłam do Urzędu. Teraz chcę te pieniądze oddać (bez odsetek). Czy matka bądź ja musimy zgłosić zwrot pieniędzy do Urzędu Skarbowego?zwiń
Autor: Wit (10-10-2017 19:54:27)
Temat: Pożyczka bez zgłoszenia do US
Rok temu, znajomy pożyczył swojej córce gotówkę w kwocie 9 tys. zł. Pożyczka ta nie została zgłoszona do Urzędu Skarbowego i nie został od niej odprowadzony żaden...pokaż całą treść
Rok temu, znajomy pożyczył swojej córce gotówkę w kwocie 9 tys. zł. Pożyczka ta nie została zgłoszona do Urzędu Skarbowego i nie został od niej odprowadzony żaden podatek. Mój znajomy twierdzi, że nie było takiego obowiązku, gdyż była to pożyczka w obrębie tzw. I Grupy Podatkowej, a kwota pożyczki nie przekroczyła 9637 zł. Była to ich pierwsza pożyczka. Czy nie nastąpiło naruszenie prawa?zwiń
Autor: mao (06-10-2017 15:28:07)
Temat: jakim prawem
pod kogo pisana jest ta zlodziejska ustawa... pod lichwiarzy koszernych!!!
Autor: zasada (06-09-2017 13:21:46)
Temat: Do tomasza.
A umowy nie mogłeś spisać? Z wekslem in blanco?...pokaż całą treść
A umowy nie mogłeś spisać? Z wekslem in blanco? zwiń
Autor: Tomasz (09-07-2017 21:00:48)
Temat: Pożyczanie przestroga
Wiadome, że łatwo jest pożyczyć pieniądze ale trzeba też uważać na nieuczciwe osoby, nawet z najbliższych znajomych/przyjaciół a może i rodziny - mnie raz wykiwali pożyczyłem 3...pokaż całą treść
Wiadome, że łatwo jest pożyczyć pieniądze ale trzeba też uważać na nieuczciwe osoby, nawet z najbliższych znajomych/przyjaciół a może i rodziny - mnie raz wykiwali pożyczyłem 3 tysiące koledze a ten cwaniak nie oddał mi kasy dlatego teraz zachowuje się tak http://www.blasty.pl/24747/kiedy-ktos-mnie-prosi-zebym-pozyczyl-mu-hajs Nie ma pożyczania kasy - trzeba dbać o swoje interesy bo jak w przysłowiu jak dasz palca to Ci całą rękę wezmą ;)zwiń
Autor: oj (07-05-2017 22:54:20)
Temat: Pozyczka
Pomyśl gościu po co pożycza się pieniądze i je zgłasza , rusz szare komóry .
Autor: Marzena (28-01-2017 16:21:48)
Temat: pożyczka od najbliższych
W artykule podano złą informację w przykładzie córki pożyczającej od rodziców 10 tys. zł. Córka w tym przypadku nie płaci żadnego podatku, bo może pożyczyć bez podatku...pokaż całą treść
W artykule podano złą informację w przykładzie córki pożyczającej od rodziców 10 tys. zł. Córka w tym przypadku nie płaci żadnego podatku, bo może pożyczyć bez podatku od rodziców 2 razy kwotę 9 637 zł, po 9 637 zł od matki i od ojca, a więc w sumie ponad 19 tys. zł. W ustawie jest przecież, że jest to limit od jednej osoby i taka jest też interpretacja skarbówki przynajmniej mojej.zwiń
Autor: fin (06-12-2016 08:21:15)
Temat: podatek 2%
Córka nie zgłosiła , płaci 7 zł a poniżej pisze że podatek rośnie do ...pokaż całą treść
Córka nie zgłosiła , płaci 7 zł a poniżej pisze że podatek rośnie do 20 %zwiń
Autor: jan (07-09-2016 10:17:12)
Temat: pożyczka i zwrot
Chcę z żoną pożyczyć od syna 25 tys. (we wrześniu) i oddać mu te pieniądze w listopadzie (bo tedy będziemy je mieli) - wszystko przelewami bankowymi na...pokaż całą treść
Chcę z żoną pożyczyć od syna 25 tys. (we wrześniu) i oddać mu te pieniądze w listopadzie (bo tedy będziemy je mieli) - wszystko przelewami bankowymi na konta. Ile zapłacimy podatku / opłaty od czynności cywilno-prawnych, wykonując te dwie operacje. Jedna z nich to pożyczka (od syna) a druga to oddanie mu pieniędzy. zwiń
Autor: Luzak (22-08-2016 03:15:19)
Temat: Prawo podatkowe
Ludzie kto wam każe zgłaszać pożyczki darowizny itp. Mam znajomych co pożyczali nawet 100000 i nic nikomu nie zgłaszali . Uzad skarbowy żeruje na takich zbyt...pokaż całą treść
Ludzie kto wam każe zgłaszać pożyczki darowizny itp. Mam znajomych co pożyczali nawet 100000 i nic nikomu nie zgłaszali . Uzad skarbowy żeruje na takich zbyt sumiennych . Państwo wprowadza bezsensowne przepisy poto żebyśmy umiejętnie je łamałi . Przecież polak to kombinator . Zachowajcie ta polskość i kombinujcie jak uniknąć podatku. Analizujcie prawo podatkowe poto żeby zrobić Us w bambuko. Zgłaszanie do US ze pożyczyłes 5000 jest śmieszne . Nie plamcie etykiety polaka.zwiń
Autor: krzysztof (02-06-2016 20:53:15)
Temat: Pożyczki
Była zona twierdzi że pozyczała od rodziny pieniądze nie mając potwierdzenia w zgószeniu w skarbówce.Co robić
Autor: DAMIAN (29-01-2016 14:26:04)
Temat: PYTANIE
Mam pytanie jedna z firm przelała ni na konto 5000zł na leczenie syna czy ja mam sie rozliczyć z tej sumy z urzędem skarbowym czy jestem zwolniony...pokaż całą treść
Mam pytanie jedna z firm przelała ni na konto 5000zł na leczenie syna czy ja mam sie rozliczyć z tej sumy z urzędem skarbowym czy jestem zwolniony z podatku proszę o odpowiedz dziękuję zwiń
Autor: Jolanta (08-11-2015 14:16:49)
Temat: Pozyczka
Jaka jest roznica kwoty opodatkowania i formalnosci w przypadku pozyczki od najblizszego a od znajomego ?
Autor: przezorny (07-09-2015 19:00:59)
Temat: pozyczka baz podatku
Witam chcę pożyczyć znajomym 10 000zl, bez podatku mozna 5000 na 3 lata. Czy można zatem mężowi 5000 i żonie 5000 czy to liczy sie...pokaż całą treść
Witam chcę pożyczyć znajomym 10 000zl, bez podatku mozna 5000 na 3 lata. Czy można zatem mężowi 5000 i żonie 5000 czy to liczy sie na rodzinę? zwiń
Autor: berg (23-08-2015 18:27:01)
Temat: pytanie
Czyli co pożyczam od kolegi 4000 zł i nie płacę podatku, ale czy muszę to zgłosić do US czy nie muszę?
Autor: Kataflator (22-08-2015 20:07:54)
Temat: pożyczka
Te podatki służą m.in. utrzymaniu bezdomnych, domów dziecka, leczeniu alkoholików, wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych / ubogich, ratowaniu frankowiczów, rentom dla rodzin chorych dzieci - zwłaszcza tych protestujących w...pokaż całą treść
Te podatki służą m.in. utrzymaniu bezdomnych, domów dziecka, leczeniu alkoholików, wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych / ubogich, ratowaniu frankowiczów, rentom dla rodzin chorych dzieci - zwłaszcza tych protestujących w Sejmie, dodatkom do płac dla górników i wielu innym wydatkom socjalnym, plus administracji obsługującej te transfery. Mniej idzie na działanie państwa jako takiego: armię, służbę zagraniczną. Ale najbardziej dobija mnie organizowanie za te pieniądze jakiegoś durnego referendum, zaordynowanego z inicjatywy jakiegoś prostaczka-śpiewaczka, pana Pawła K.zwiń
Autor: speed (10-04-2015 22:02:48)
Temat: ale jaja wtym państwie
Żeby dając swoje pieniądze komuś trzeba było płacić komuś (państwu) , albo płacić haracz państwu za sprzedaż czegos .... to się w głowie nie mieści. Upodlenie ludzi w...pokaż całą treść
Żeby dając swoje pieniądze komuś trzeba było płacić komuś (państwu) , albo płacić haracz państwu za sprzedaż czegos .... to się w głowie nie mieści. Upodlenie ludzi w tym kraju sięgnęło zenitu. Ludzie godzą się na taki rabunek to się w głowie nie mieści. Normalne społeczeństwo wyszło by na ulice i wywlekło tych bandytów z sejmu na prace przymusowe do kołchozu. Jesteście niewolnikami i jeszcze się z tego cieszycie. Szkoda gadać.zwiń
Autor: hej (11-03-2015 23:16:49)
Temat: W opisanym przypadku nie ma podatku.
Córka dostała po 5000 zł od każdego rodzica więc nie płaci nic.
Autor: Alek (10-03-2015 13:12:28)
Temat: Złodziejstwo
Mnóstwo ludzi o tym nie wie, niektórzy wysyłają sobie pieniądze odbierając je w gotówce i nadal muszą płacić podatek, inni trzymają pieniądze u znajomego z obawy przed...pokaż całą treść
Mnóstwo ludzi o tym nie wie, niektórzy wysyłają sobie pieniądze odbierając je w gotówce i nadal muszą płacić podatek, inni trzymają pieniądze u znajomego z obawy przed czymś/kimś, a potem obie strony znów muszą płacić podatek. Cisną się słowa na usta. To jest chore! I weź tu mniej prywatne konto. Czemu większości to nie pasuje a nic nie możemy zmienić? Ktoś wymyślił ten idiotyzm, a my za własne pieniądze musimy się martwić co z nimi robić, żeby nam ich nie ukradło państwo. Współczuję wszystkim płacącym karyzwiń
Autor: kontrolowany (29-11-2014 20:21:40)
Temat: pożyczka
Mam też, problem bo nie zgłosiłem faktu pożyczki od rodziny . Żyjemy w kraju który nas okrada na wszystkie sposoby żeby decydenci mogli się bawić za naszą krwawice....pokaż całą treść
Mam też, problem bo nie zgłosiłem faktu pożyczki od rodziny . Żyjemy w kraju który nas okrada na wszystkie sposoby żeby decydenci mogli się bawić za naszą krwawice. pięć razy podatek od tych samych pieniędzy co kogo obchodzi co zrobię z wypłatą czy pożyczę komuś czy oddam. Złodzieje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zwiń
Autor: babajaga (14-05-2014 22:30:25)
Temat: ad artykułu
A gdzie indziej był identyczny przypadek i nie było PCC, bo autor interpretował, ze 10.000 podzielone na 2 rodziców =5.000 co nie przekracza wolnej kwoty. i kto...pokaż całą treść
A gdzie indziej był identyczny przypadek i nie było PCC, bo autor interpretował, ze 10.000 podzielone na 2 rodziców =5.000 co nie przekracza wolnej kwoty. i kto ma rację?????zwiń
Autor: sla (20-04-2014 08:10:51)
Temat: tax PCC
Debilizm ustawowy ujawnia się tu po kilkakroć . Po pierwsze-Pierwsza grupa podatkowa to różne osoby. Po drugie- wysokość kwoty zwolnionej to: 9637zł/5lat/12m-cy daje 160 zł miesięcznie...pokaż całą treść
Debilizm ustawowy ujawnia się tu po kilkakroć . Po pierwsze-Pierwsza grupa podatkowa to różne osoby. Po drugie- wysokość kwoty zwolnionej to: 9637zł/5lat/12m-cy daje 160 zł miesięcznie , a powinna być jak już przynajmniej 10 razy wyższa i corocznie rewaloryzowana. Po trzecie - pożyczka na jaki okres? (np. na tydzień, rok, a 20 lat ?) i jak już to te na okres 10-20 lat podatkować, Po czwarte - jej wymiar 2%. Jak się to ma do stóp procentowych. Przecież to jest oderwane od rzeczywistości rynkowej.Okazuje się, że pożyczka człowieka uczciwego od własnego np. rodzica kosztuje go więcej niż np. ze Szwajcarskiego banku - czy to nie paradoks? I to gwarantuje mu w majestacie prawa jego Państwo. Dalej bez sensu punktować te paradoksy. Reasumując , stwierdzić należy, że ten podatek demoralizuje naród, jest oderwany od rzeczywistości i jest przykładem antynarodowego prawa. Jeśli gotówka w banku jest średnio oprocentowana 1,5% i od tego płacimy 19% podatku Belki to dziecko pożyczając od rodzica pieniądze, musi zapłacić fiskusowi 2% podatku PCC tj. kwotę ekwiwalent oprocentowania bankowego okresu z 20 miesięcy ! . Czy to jest normalne prawo ?zwiń
Autor: gus (04-04-2014 12:51:04)
Temat: banda złodzieji
i tyle w temacie. żerują na nas... wszyscy moi znajomi mają to samo zdanie i ja też tak uważam. czekam cierpliwie aż uciskanemu społeczeństwu puszczą nerwy.
Autor: az (04-04-2014 11:16:07)
Temat: bandyckie państwo
złodziejski ustrój w polsce kwota wolna do podatku to 3000 czyli NIC !!! POrównuja sie do ue kiedy im pasuje dla czego nie zrównają z ue kwoty...pokaż całą treść
złodziejski ustrój w polsce kwota wolna do podatku to 3000 czyli NIC !!! POrównuja sie do ue kiedy im pasuje dla czego nie zrównają z ue kwoty wolnej od podatku ale za to podatki dochodowe to mamy na poziomie ue komuna i tyle !!!zwiń
Autor: japi (04-04-2014 10:52:01)
Temat: do Felka
Dopóki kasa przepływa między członkami rodziny , a nie dokonuje się transakcji, które są udokumentowane przez notariusza lub inny podatek zgłaszany do US, to trudno będzie udowodnić...pokaż całą treść
Dopóki kasa przepływa między członkami rodziny , a nie dokonuje się transakcji, które są udokumentowane przez notariusza lub inny podatek zgłaszany do US, to trudno będzie udowodnić pochodzenie pieniędzy,dlatego wiele pożyczek nie jest zgłaszanych. Ale w przypadku np. zakupu samochodu, który zgłaszany jest do Urzędu Skarbowego lub dopłaty np. do mieszkania, którego zakup zgłasza notariusz, należy zadbać o dokumentowanie pożyczek, bo później mogą być problemy.zwiń
Autor: andrzej (04-04-2014 10:48:52)
Temat: pożyczka od znajomych
pożyczka od dobrych znajomych jest i tak tańsza niż w każdym banku. Uważam, że wystarczyłoby S. Państwa 1%, ale MF się tym zapewne nie zajmie.
Autor: Felek (04-04-2014 09:46:26)
Temat: Opodatkowanie pożyczek
Ja bym to określił słowem"KUNDLIZM". To jest takie niegodne państwo i jego prawo.Pobieranie podatku od pożyczek w rodzinie to nie mieści się w głowie Polaka. O tym,...pokaż całą treść
Ja bym to określił słowem"KUNDLIZM". To jest takie niegodne państwo i jego prawo.Pobieranie podatku od pożyczek w rodzinie to nie mieści się w głowie Polaka. O tym, że ludzie pożyczają sobie pieniądze każdy wie bo jest to zjawisko powszechne, jakoś nie słyszałem aby ktokolwiek nawet pomyślał o zapłaceniu tego podatku. To jest prawo martwe, to po co takie prawo uchwalać?zwiń
Autor: bolek wałęsa (04-04-2014 09:33:55)
Temat: a czy bolek opodatkował forsę otrzymywaną na działalność związku od obcego mocarstwa?
wątpię, żyje sobie jak pączek w maśle, on jeden zadowolony z transformacji
Autor: ewa (04-04-2014 08:36:21)
Temat: Podatek a pożyczka od znajomych oraz innych osób niespokrewnionych
Pobieranie podatku od pożyczki od znajomych itd. uważam za nadużycie prawa - niezgodne z Konstytucją RP. To powinno byc zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz