Aktualności podatkowe

03.09 Pamiętajmy o zmianach terminu wpłaty ostatniej zaliczki PIT i CIT

Pourlopowe rozluźnienie i wciąż wakacyjny nastrój są świetnym pretekstem dla przedsiębiorców do ucieczki od problemów natury fiskalnej. Nie powinni oni jednak zapominać o zmianach przepisów, które w tym roku wchodzą w życie.

Rok 2012 przyniósł bowiem wszystkim przedsiębiorcom zmiany dotyczące opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: CIT), dotyczącej ostatniego miesiąca czy też kwartału roku podatkowego, o czym warto pamiętać już teraz planując wydatki na przełomie lat podatkowych.

Do tej pory bowiem zaliczka ta była, w przypadku PIT opłacana do dnia 20 grudnia w wysokości podwójnej zaliczki za miesiąc listopad, a w przypadku CIT zaliczka za ostatni miesiąc była uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Zmiana odnośnie terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc roku podatkowego została wprowadzona ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2008 Nr 209, poz. 1316; dalej ustawa zmieniająca).

Akt ten przewidywał pierwotnie wprowadzenie modyfikacji w terminach wpłaty zaliczek obydwu podatków dochodowych od roku 2010. Ministerstwo Finansów stwierdziło jednak, że wprowadzenie zmiany w tym terminie nie będzie korzystne dla Skarbu Państwa w konsekwencji czego termin wejścia w życie zmian w przepisach przesunięto na rok 2012.

W efekcie przesunięcia terminów wpłaty zaliczek PIT wprowadzonych ustawą zmieniającą, art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 362, ze zm.) stanowi, że zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W odniesieniu do CIT, art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 362) stanowi, że podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku. Zaliczki kwartalne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W świetle powyższych zmian, przedsiębiorcy nie będą mieli tak szerokiej możliwości, jak do tej pory, obniżania zaliczki za grudzień poprzez planowanie podatkowe polegające na maksymalizacji kosztów uzyskania przychodów w miesiącu listopadzie. Z drugiej strony będzie to wpływać na odciążenie budżetu przedsiębiorców zmuszonych przed rokiem 2012 opłacać zaliczkę w podwójnej wysokości w grudniu. Tak więc dla jednych zmiany te będą korzystne, z kolei innym ograniczą możliwość planowania podatkowego.


Michał Drozdyk
Konsultant Podatkowy w kancelarii Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz