Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

PIT po terminie

W wtorek 2 maja minął termin złożenia PIT za 2016 rok. Co zrobić, jeśli nie złożyłeś PIT w terminie?

Aktualności podatkowe

01.03 Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11 lub PIT-8C? (video)

Wczoraj minął termin przekazania pracownikowi informacji PIT-11 za 2011 rok. Z końcem lutego 2012 roku każdy powinien otrzymać pełną informację o dochodach wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym. Co zrobić, gdy podatnik nie dostał PIT-11 lub PIT-8C?

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego np. PIT-37 ciąży na pracowniku również wtedy, gdy pracodawca nie wystawił mu PIT-11. Choć pracodawcy grożą konsekwencje prawno-skarbowe, to nie zwalnia to pracownika z rozliczenia swojego podatku w ustawowym terminie do końca kwietnia. To podatnik, czyli pracownik, odpowiada za wykazanie przychodu w prawidłowej wysokości. Podatnik, który nie otrzyma PIT-11, musi sam uzyskać informacje o przychodach za dany rok. Jeśli nie rozliczy swojego PIT do końca kwietnia, to również on będzie narażony na karę skarbową i odsetki podatkowe za zwłokę.

 

 

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz