Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

Agencje Rolne

 • APRZ.F_I ( 119 882B 18-11-2010 )
  ZPBOK-3/10(2010) Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz
 • FPZF1.F_I ( 141 075B 20-10-2011 )
  FPZ_f1(2011) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
 • KRBO.F_I ( 123 025B 28-03-2011 )
  KRBO(2011) Księga rejestracji bydła - okładka
 • KRBW.F_I ( 31 742B 28-03-2011 )
  KRBW(2011) Księga rejestracji bydła - kartka wsadowa
 • KROO.F_I ( 124 307B 28-03-2011 )
  KROO(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - okładka
 • KROW.F_I ( 30 724B 28-03-2011 )
  KROW-1(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - kartka wsadowa
 • KROX.F_I ( 28 979B 28-03-2011 )
  KROW-2(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - kartka wsadowa - wynik spisu stada
 • KRSO.F_I ( 31 116B 28-03-2011 )
  KRSO(2011) Księga rejestracji świń - okładka
 • KRSW.F_I ( 33 922B 28-03-2011 )
  KRSW(2011) Księga rejestracji świń - kartka wsadowa
 • KRWU.F_I ( 27 236B 28-03-2011 )
  KRWU(2011) Księga rejestracji bydła, świń, owiec / kóz - wspólna kartka wsadowa kontroli
 • PBG1W.F_I ( 90 979B 05-12-2008 )
  W-1/01 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  W-1/01 (2005) Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  W-1/01 (2006) Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • PBG2W.F_I ( 54 303B 05-12-2008 )
  W-1/01-VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne - część VII wniosku
  W-1/01-VII (2005) Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne - część VII wniosku
  W-1/01-VII (2006) Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne - część VII wniosku
 • PBG3W.F_I ( 47 578B 05-12-2008 )
  W-1/01-VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - część VIII wniosku.
  W-1/01-VIII (2005) Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - część VIII wniosku
  W-1/01-VIII (2006) Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - część VIII wniosku
 • PBG4.F_I ( 36 691B 29-01-2007 )
  W-1/05 (2005) Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego
 • PRZA.F_I ( 32 173B 29-01-2007 )
  ZPAR Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • RY64.F_I ( 37 274B 29-01-2007 )
  W-1/64 Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego (organizacja producentów rybnych)
 • RY6A.F_I ( 25 850B 29-01-2007 )
  W-1/64 z A Oświadczenie organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich o liczbie statków rybackich należących do członków organizacji
 • RY6B.F_I ( 26 231B 29-01-2007 )
  W-1/64 z B Oświadczenie organizacji producentów rybnych zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych o wielkości produkcji zbytej przez organizację w danym obszarze produkcji
 • RY6C.F_I ( 31 037B 29-01-2007 )
  W-1/64 z C Zestawienie gatunków organizmów wodnych stanowiących znaczny udział w całkowitej produkcji członków organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich...
 • SWUB.F_I ( 121 848B 05-11-2010 )
  ZUŚ/10(2010) Zgłoszenie uboju świń w rzeźni
 • W1_04.F_I ( 129 156B 18-11-2010 )
  W-1/04(2010) Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 • W11_04.F_I ( 123 944B 18-11-2010 )
  W-1.1/04(2010) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
 • W11_4D.F_I ( 120 216B 18-11-2010 )
  W-1.1/04 dod(2010) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów formularz dodatkowy (cz III)
 • WP1F1.F_I ( 137 977B 18-10-2011 )
  WPR_P1_f1(2011) Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1
 • WRS1.F_I ( 159 202B 01-12-2010 )
  W-RS1/115(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej
 • WRS1A.F_I ( 38 474B 01-12-2010 )
  W-RS1/115 s3(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej - dodatkowa str. 3
 • WRS1B.F_I ( 118 602B 02-03-2011 )
  W-RS1/115 s6(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej - dodatkowa str. 6
 • WRS2.F_I ( 38 460B 09-11-2010 )
  W-RS2/115(2010) Wniosek o przejęcie renty strukturalnej przez małżonka

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz