Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Agencje Rolne

 • APRZ.F_I ( 119 882B 18-11-2010 )
  ZPBOK-3/10(2010) Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz
 • FPZF1.F_I ( 141 075B 20-10-2011 )
  FPZ_f1(2011) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
 • KRBO.F_I ( 123 025B 28-03-2011 )
  KRBO(2011) Księga rejestracji bydła - okładka
 • KRBW.F_I ( 31 742B 28-03-2011 )
  KRBW(2011) Księga rejestracji bydła - kartka wsadowa
 • KROO.F_I ( 124 307B 28-03-2011 )
  KROO(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - okładka
 • KROW.F_I ( 30 724B 28-03-2011 )
  KROW-1(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - kartka wsadowa
 • KROX.F_I ( 28 979B 28-03-2011 )
  KROW-2(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - kartka wsadowa - wynik spisu stada
 • KRSO.F_I ( 31 116B 28-03-2011 )
  KRSO(2011) Księga rejestracji świń - okładka
 • KRSW.F_I ( 33 922B 28-03-2011 )
  KRSW(2011) Księga rejestracji świń - kartka wsadowa
 • KRWU.F_I ( 27 236B 28-03-2011 )
  KRWU(2011) Księga rejestracji bydła, świń, owiec / kóz - wspólna kartka wsadowa kontroli
 • PBG1W.F_I ( 90 979B 05-12-2008 )
  W-1/01 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  W-1/01 (2005) Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  W-1/01 (2006) Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • PBG2W.F_I ( 54 303B 05-12-2008 )
  W-1/01-VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne - część VII wniosku
  W-1/01-VII (2005) Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne - część VII wniosku
  W-1/01-VII (2006) Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których zadeklarowano działki rolne - część VII wniosku
 • PBG3W.F_I ( 47 578B 05-12-2008 )
  W-1/01-VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - część VIII wniosku.
  W-1/01-VIII (2005) Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - część VIII wniosku
  W-1/01-VIII (2006) Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - część VIII wniosku
 • PBG4.F_I ( 36 691B 29-01-2007 )
  W-1/05 (2005) Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego
 • PRZA.F_I ( 32 173B 29-01-2007 )
  ZPAR Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • RY64.F_I ( 37 274B 29-01-2007 )
  W-1/64 Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego (organizacja producentów rybnych)
 • RY6A.F_I ( 25 850B 29-01-2007 )
  W-1/64 z A Oświadczenie organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich o liczbie statków rybackich należących do członków organizacji
 • RY6B.F_I ( 26 231B 29-01-2007 )
  W-1/64 z B Oświadczenie organizacji producentów rybnych zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych o wielkości produkcji zbytej przez organizację w danym obszarze produkcji
 • RY6C.F_I ( 31 037B 29-01-2007 )
  W-1/64 z C Zestawienie gatunków organizmów wodnych stanowiących znaczny udział w całkowitej produkcji członków organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich...
 • SWUB.F_I ( 121 848B 05-11-2010 )
  ZUŚ/10(2010) Zgłoszenie uboju świń w rzeźni
 • W1_04.F_I ( 129 156B 18-11-2010 )
  W-1/04(2010) Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 • W11_04.F_I ( 123 944B 18-11-2010 )
  W-1.1/04(2010) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
 • W11_4D.F_I ( 120 216B 18-11-2010 )
  W-1.1/04 dod(2010) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów formularz dodatkowy (cz III)
 • WP1F1.F_I ( 137 977B 18-10-2011 )
  WPR_P1_f1(2011) Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1
 • WRS1.F_I ( 159 202B 01-12-2010 )
  W-RS1/115(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej
 • WRS1A.F_I ( 38 474B 01-12-2010 )
  W-RS1/115 s3(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej - dodatkowa str. 3
 • WRS1B.F_I ( 118 602B 02-03-2011 )
  W-RS1/115 s6(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej - dodatkowa str. 6
 • WRS2.F_I ( 38 460B 09-11-2010 )
  W-RS2/115(2010) Wniosek o przejęcie renty strukturalnej przez małżonka

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.