Aktualności podatkowe

24.02 Emerytury z USA

Z dniem 1 marca 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie. Umowa ma zastosowanie przy ustalaniu świadczeń emerytalno-rentowych zarówno w Polsce, jak i w USA.

Dzięki nowej umowie możliwość uzyskania emerytur i rent będą miały osoby, które w Polsce lub USA nie posiadają okresu ubezpieczenia wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki stażowe wymagane do nabycia tego prawa spełniają po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie – Stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też w USA, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia w obu państwach.

O świadczenia emerytalno-rentowe można ubiegać się w każdym z państw, w którym było się ubezpieczonym. Osoba zainteresowana, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA, a która dzięki Umowie spełniła warunki do świadczeń w obu państwach uzyska odrębne świadczenia z obu państw w wysokości odpowiadającej stosunkowi długości przebytych okresów ubezpieczenia w danym państwie do łącznej długości okresów ubezpieczenia w obu państwach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił na swojej stronie internetowej serwis informacyjny dla osób zainteresowanych uzyskaniem świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie Umowy. W serwisie wskazano, w jaki sposób można ubiegać się o emeryturę lub rentę z Polski i z USA. Wyjaśnione zostały także kwestie dotyczące zastosowania odpowiednich formularzy przy ubieganiu się o świadczenia na podstawie Umowy.

W jednostkach terenowych ZUS udostępnione zostaną ulotki informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem emerytury lub renty z zastosowaniem Umowy.

Ze strony ZUS wszelkich informacji oraz bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym uzyskaniem polskiej emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w systemie powszechnym („pracowniczym”) i okresów ubezpieczenia przebytych w USA udzielić może jednostka wyznaczona do realizacji Umowy polsko-amerykańskiej w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych 
ul. Kasprowicza 151 
01-949 Warszawa 
tel.: + 48 (22) 569-36-74, + 48 (22) 569-36-04

Informacje na temat zastosowania Umowy do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS można uzyskać także w Departamencie Rent Zagranicznych w Centrali ZUS, wykonującym w ramach Zakładu funkcję instytucji łącznikowej przy realizacji umowy polsko-amerykańskiej:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Departament Rent Zagranicznych 
ul. Senatorska 10 
00-082 Warszawa 
tel.: + 48(22) 826-05-53 
e-mail: drz@zus.pl

Odpowiednio, informacje oraz bezpośrednią pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA udzielą placówki Social Security Administration, w tym również placówka umiejscowiona przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie:

Federal Benefits Unit 
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki 
ul. Piękna 12 
00-539 Warszawa 
tel.: + 48 (22) 504-2159 , +48 (22) 504-2112 
fax.: +48 (22) 504 2122 
email: fbuwarsaw@state.gov

Osoby zainteresowane uzyskaniem amerykańskich świadczeń emerytalno-rentowych zamieszkałe w województwie dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim lub śląskim, mogą zwracać się również do Konsulatu USA w Krakowie:

Dział Świadczeń Federalnych
Konsulat Generalny USA 
ul. Stolarska 9 
31-043 Kraków, 
Polska 
tel.: +48 (12) 424 5182 
fax.: +48 (12) 424 5120 
email: krakowfbu@state.gov

Informacje dotyczące możliwości uzyskania świadczeń amerykańskich z social security z zastosowaniem nowej Umowy można także znaleźć na stronie internetowej Social Security Administration pod adresem www.ssa.gov .

Materiały informacyjne w języku polskim opracowane przez instytucję amerykańską Social Security Administration, dotyczące warunków nabywania świadczeń amerykańskich, dostępne są na stronie internetowej tej instytucji: http://www.ssa.gov/multilanguage/Polish/polish.htm

Źródło: ZUS

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz