Aktualności podatkowe

23.01 Zwrot VAT za materialy budowlane 2011

W związku ze zmianą stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku, niewielkie zmiany nastąpiły także w zakresie zwrotu podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm), osoba fizyczna ma prawo ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych po 30 kwietnia 2004 roku na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23% w 2011 roku, 24% w 2012 roku i 25% w 2013 roku). Wykaz takich materiałów budowlanych, na zakup których przysługuje ulga w postaci zwrotu częsci VAT, znajdziemy w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35).

Ministerstwo finansów opublikowało na swoich stronach zaktualizowaną na 1 stycznia 2011 roku broszurę informacyjną pt. ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R.

Znane są już nowe wzory wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz załączników do niego, które obowiązują od 1 stycznia 2011 roku: 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (4) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (3) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (3) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (1) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszura   Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów - ważna od 1 stycznia 2011 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, w którym opisujemy wpływ podwyżki VAT w 2011 roku na kwotę zwrotu podatku VAT z tytułu omawianej ulgi.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz