Aktualności podatkowe

21.12 Dochody nieopodatkowane

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 233, poz. 1713) nastąpiło zaniechanie poboru podatku dochodowego od pewnych świadczeń. Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymanej przez osoby fizyczne w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.

Oznacza to, że wszelka jednorazowa pomoc finansowa czy rzeczowa, otrzymana od administracji państwowej czy samorządowej, z budżetu państwa, gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego, jest opodatkowana, ale nie pobiera się podatku dochodowego – czyli jest wolna od podatku PIT. Nie wykazujemy jej w zeznaniu rocznym, nie płacimy podatku.

Mogą to być różne świadczenia – np. dla ofiar klęsk żywiołowych, czy w każdym innym przypadku losowym. Zwolnienie obejmuje cały 2007r. – rozporządzenie działa w tym wypadku na korzyść podatników wstecz.

Ważne zatem:

  • skąd pochodzą środki;
  • czy pomoc była jednorazowa (jedna wypłata albo jedno przekazanie) – czasem dodatkowa dopłata może być nieopłacalna ze względu na opodatkowanie całości;
  • czy pomoc spowodowana była zdarzeniem losowym, czy też innym czynnikiem (np. przestępstwem).
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz