Aktualności podatkowe

Wykaz OPP uprawnionych do 1 procent podatku w 2016 roku

2015-12-21

15 grudnia br. opublikowano wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015. Wykaz OPP można znaleźć na stronach www.pozytek.gov.pl

Obniżamy podatek za 2015 r. - nowe technologie, krew, internet

Źródło: YAY foto

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.

  1. Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2016 r.xlsx
  2. Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2016 r.ods
  3. Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2016 r.pdf

Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

W myśl art. 27a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu

Źródło: www.pozytek.gov.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Joanna kruk (05-04-2017 09:44:02)
Temat: wyszukanie Organizacji Pożytku Publicznego
Jak można wyszukać jakiekolwiek krs na 388 (!) stronach, gdzie instytucje te są wpisane nie wg alfabetu, ani nie wg miasta. Nie ma żadnego klucza. Bezużyteczne.
Autor: przekaz-1 (24-02-2016 10:56:55)
Temat: program pity
https://pit2016.wordpress.com/2016/02/02/przekaz-1/
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz