ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Archiwum rozliczenia roczne 2005

W zależności od rodzaju osiągniętych dochodów podatnik mógł być zobowiązany do złożenia za rok 2005 nawet trzech zeznań podatkowych. Należało rozważnie wybrać odpowiedni formularz oraz załączniki związane z ulgami i odliczeniami.  Zeznanie należało złożyć do 2 maja 2006r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT.38) lub do 31 stycznia 2006r. (PIT-16A, PIT-28).

Jeżeli chciałbyś złożyć korektę swojego zeznania możesz pobrać archiwalne formularze PIT lub program komputerowy.

Dochód po dokonaniu odliczeń podlegał opodatkowaniu według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
37’024 zł 19% - kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37’024 zł 74’048 zł 6’504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37’024 zł
74’048 zł 17’611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74’048 zł

Od dochodu można było odliczyć:

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit
Ulga na prywatny internet 760 zł
Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników 2’280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2’280 zł
Leki zalecone przez specjalistę Nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego 2’280 zł
Ulga dla opiekuna – limit dochodu niepełnosprawnego 9’120 zł
Darowizny na cele publiczne dla organizacji poż. publ.

6% dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego
Odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe Odsetki od kwoty 189’000 zł
Kontynuujący 
sprzed 1997
Duża ulga budowlana, ulga remontowa, systematyczne oszczędzanie, wynajem – kontynuacja odliczeń Niezrealizowane ulgi wykazane w zeznaniu za 2004r.

Obowiązywał koszty uzyskania

Podatnik Limit roczny kosztów

Pracownik miejscowy - 102 zł 25 gr miesięcznie

1’227 zł z jednej umowy
1’840 zł 77 gr z wielu umów

Pracownik dojeżdżający - 127 zł 82 gr miesięcznie

1’533 zł 84 gr z jednej umowy 2’300 zł 94 gr z wielu umów

Członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; uzyskujący przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze, uzyskujący przychody związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych.

1’227 zł z jednej umowy
1’840 zł 77 gr z wielu umów

Od podatku można było odliczyć:

Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% podstawy wymiaru
Remont i modernizacja 2003-2005 Lokal mieszkalny 4’725 zł 19% wydatków
Budynek mieszkalny 5’670 zł
Instalacja gazowa 945 zł
Minimum 567 zł
Ulga uczniowska Kwota wg decyzji

Maksymalne odliczane wydatki
Remont lokalu mieszkalnego 24’868, 42 zł
Remont budynku mieszkalnego 29’842,11 zł
Remont instalacji gazowej 4’973,68 zł
Ulga uczniowska wniosek w 2004 Nauka do 24 m-cy 4'587,36 zł
Nauka pow. 24 m-cy 7'645,60 zł

 

Podatnikowi przysługiwało także prawo przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Uwaga ! Zaniechanie poboru podatku w ostatniej chwili

27 kwietnia 2006r. Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od następujących dochodów:

 • od środków otrzymanych przez osoby bezrobotne za wykonanie prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w okresie od 1.11.2005r. do 31.12.2006r.;
 • od środków przyznanych podatnikom od 1.1.2005r. do 31.12.2006r. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowiących pomoc de minimis, w ramach:
  • działania 1.6 na podstawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
   Zasobów Ludzkich, 2004-2006 stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra
   Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006;
  • Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na podstawie Uzupełnienia programu
   operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006,
   stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Te akty prawne odnoszą się do również rozliczeń rocznych PIT za 2005r. Sprawdź, czy nie powinieneś uwzględnić ich w zeznaniu rocznym albo jego korekcie.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 25-02-2005
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz

 


Pomoc on-line!

e-doradca.PIT.pl

Jeżeli masz problemy z fiskusem, możesz także skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego - zadając pytanie lub przedstawiając swoje wątpliwości: www.e-doradca.PIT.pl

Jeżeli trafiłeś tu w celu rozliczenia Twojego PITa za ostatni rok, zapraszamy także na aktualny bezpłatny poradnik w zakresie rozliczeń za rok 2007.