Wskaźniki
Pomoc eksperta

Podatkowe

2004

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit
Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników 2’280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2’280 zł
Leki zalecone przez specjalistę Nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego 2’280 zł
Ulga dla opiekuna – limit dochodu niepełnosprawnego 9’120 zł
Darowizny na cele publiczne dla organizacji poż. publ. 350 zł

Razem 350zł

Darowizny na cele kultu religijnego 350 zł
Odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe Odsetki od kwoty 189’000 zł
Kontynuujący sprzed 1997 Ulga na budowę, nadbudowę, rozbudowę domu, przebudowę lokalu niemieszkalnego – dalsze wydatki Narastająco 189’000 zł
Duża ulga budowlana, ulga remontowa, systematyczne oszczędzanie, wynajem – kontynuacja odliczeń Niezrealizowane ulgi wykazane w zeznaniu za 2003r.

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych

bez limitu

Od dochodu można było odliczyć:

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit
Ulga na prywatny internet 760 zł
Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników 2’280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2’280 zł
Leki zalecone przez specjalistę Nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego 2’280 zł
Ulga dla opiekuna – limit dochodu niepełnosprawnego 9’120 zł
Darowizny na cele publiczne dla organizacji poż. publ.

6% dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego
Odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe Odsetki od kwoty 189’000 zł
Kontynuujący 
sprzed 1997
Duża ulga budowlana, ulga remontowa, systematyczne oszczędzanie, wynajem – kontynuacja odliczeń Niezrealizowane ulgi wykazane w zeznaniu za 2004r.
JPK_VAT wypróbuj za darmo

Szukasz programu do obsługi JPK VAT?

Program do PKPiR tworzy

i wysyła JPK_VAT bez żadnych opłat!

Licencja wieczna i serwis do końca 2018 roku

Kliknij: www.KsiegaPodatkowa.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj