Aktualności podatkowe

Zmiany w VAT 2018 – spis z natury na dzień likwidacji lub zaprzestania działalności

2018-03-19

Przepisy ustawy o podatku VAT modyfikują termin, w jakim podatnik ma obowiązek złożyć spis z natury na dzień likwidacji spółki lub rozwiązania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Od lipca 2018 r. spodziewać się należy zmian, które pozwolą na większą niż do tej pory dowolność w przekazywaniu spisu do urzędu skarbowego.

 

Zmiany w VAT 2018 – spis z natury na dzień likwidacji lub zaprzestania działalności

Zmiany w VAT 2018 – spis z natury na dzień likwidacji lub zaprzestania działalności / YAY foto

 

 

Obecnie podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W konsekwencji od 1 lipca 2018 r. nie będzie już konieczności, by spis trafiał do urzędu wyłącznie razem z deklaracją VAT-7/VAT-7K za okres likwidacji lub zaprzestania działalności. Możliwe jest wcześniejsze przekazanie spisu. Nie można natomiast przekazać go po złożeniu VAT-7/VAT-7K.

Co istotne, nowe przepisy podobnie jak i obowiązujące przed 1 lipca 2018 r. nie pozwalają przekazać do urzędu spisu po złożeniu deklaracji VAT, a przed terminem ostatecznym na przekazanie tej deklaracji (gdy podatnik robi to wcześniej, a zatem gdy robi to przed 25 dniem miesiąca po okresie rozliczeniowym).

 

Spis z natury a obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania

Nie zmieniają się zasady opodatkowania majątku spisowego. Nadal obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania pozostaje natomiast wartość towarów podlegających spisowi z natury, którą ustala się jako cenę nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (czyli w momencie rozwiązania spółki lub zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu).

 

Piotr Szulczewski, PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz