Aktualności podatkowe

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Rząd przyjął projekt

2016-03-17

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przewiduje on wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w celu uszczelnienia systemu podatkowego.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Rząd przyjął projekt

Źródło: YAY foto

Dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, że same umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarczają do efektywnego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Standardem w innych, rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Na powagę zagrożeń wynikających z unikania opodatkowania zwróciła uwagę Komisja Europejska. Jednym z zalecanych przez tę Komisję rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego powodującego unikanie opodatkowania, jest przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć podatkowych.

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Klauzula będzie pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność na rynku i zapewni równe traktowanie podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Stosowanie klauzuli będzie powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi. Należy tu wymienić:

  • limit zastosowania klauzuli do znacznej korzyści podatkowej na poziomie 100 tys. zł;
  • wydawanie - na wniosek podatnika - opinii zabezpieczających;
  • ekspercką Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania opiniującą sporne sprawy;
  • wyłączną właściwość ministra finansów w sprawach klauzuli;
  • możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.

Projekt był szeroko konsultowany z organizacjami reprezentującymi różne środowiska - przedsiębiorców, pracodawców, doradców podatkowych, związkami zawodowymi, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Źródło: KPRM

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz