Aktualności podatkowe

Od 1 czerwca emeryci i renciści dorobią więcej

2017-06-16

1 czerwca zmianie uległy wysokości dodatkowych zarobków, jakie mogą osiągnąć osoby pobierające wcześniejszą emeryturę. Zmiany dotkną także rencistów.

 

Od 1 czerwca emeryci i renciści dorobią więcej

Źródło: FORUM

 

W myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warto przy tym pamiętać, że wspomniane limity nie dotyczą osób na emeryturze właściwej – a jedynie na emeryturze wcześniejszej.

Od 1 czerwca emeryt i rencista dorobi więcej do pobieranego świadczenia

11 maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017 roku wyniosło 4.353,55 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2017 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Szczegółowe limity przedstawia poniższa tabela: 

 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
3.047,50 zł 5.659,60 zł 01.06.2017
2953,20 zł 5.484,60 zł 01.03.2017
2.838,60 zł 5.271,60 zł 01.12.2016

 

Iwona Maczalska,
PIT.pl

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2017 roku wyniosło 4.353,55 zł.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz