Aktualności podatkowe

Split payment jednak później niż zakładano, termin 1 kwietnia 2018 r. przesunięty

2017-12-12

Nie uda się wprowadzić do ustawy o VAT zmian w zasadach zapłaty podatku VAT w zakładanym pierwotnie terminie kwietnia 2018 r. Senat wprowadził poprawki do projektu ustawy, przesuwając tym samym termin o kolejny kwartał.

 

Split payment jednak później niż zakładano, termin 1 kwietnia 2018 r. przesunięty

Split payment 2018  / YAY foto


 

Dopiero 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT bazując na nowych zasadach zapłaty podatku. Przesunięte zasady wprowadzają przelewy nowym poleceniem przelewu w kwocie netto i kwocie VAT na rzecz sprzedawcy, a zatem zapłata będzie dzielona pomiędzy:

  • zapłatę kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  • zapłatę całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury.

 

<< Split payment - nowy pomysł na podatek VAT>>

 

To od decyzji nabywcy zależeć będzie, czy płatność podzielona zostanie na dwie części, czy odbędzie się bez wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana będzie w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu w którym wskazać będzie trzeba dane z faktury, tj.:

  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Nowy System VAT 2018. Sprawdź program wydarzenia na: konferencje.pb.pl

 

Po dokonaniu takiego przelewu – po stronie sprzedawcy nastąpi podział przelewanych kwot pomiędzy rachunek VAT a rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwa. Swobodnie dysponować będzie można wyłącznie środkami na rachunku rozliczeniowym.

W efekcie stosowania przez nabywcę tego rodzaju płatności ograniczona zostanie natomiast możliwość pełnego dysponowania przez sprzedawcę należnym podatkiem VAT. Nie będzie mógł on tej kwoty przeznaczać do dowolnych celów – przechowywany będzie wyłącznie w związku z prowadzeniem rozliczeń VAT, a ewentualne inne przeznaczenie środków wymagać będzie zgody organów podatkowych.

 

< Split payment zachwieje polską gospodarką >>

 

Na koniec okresu rozliczeniowego podatnik VAT będzie mógł wpłacać VAT korzystając ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. Dopłaty VAT dokonywać będzie można z pozostałych rachunków podatnika. Nie będzie on musiał całości zobowiązania rozliczać wyłącznie z rachunku VAT.

 

Piotr Szulczewski, PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: sky (15-12-2017 22:07:40)
Temat: paranoja
Aby żyło się lepiej.
Autor: visa (12-12-2017 16:08:48)
Temat: platnosc kartą kredytową
A jak będzie z płatnością kartą kredytową ? wykonuję usługę transportu, płacę kwotę brutto na stacji za paliwo kartą kredytową która nie jest powiązana z kontem głównym i...pokaż całą treść
A jak będzie z płatnością kartą kredytową ? wykonuję usługę transportu, płacę kwotę brutto na stacji za paliwo kartą kredytową która nie jest powiązana z kontem głównym i vat (dokonana płatność nie pomniejsza salda konta). za usługę dostaję kwotę netto na konto główne, vat na konto vat. teraz trzeba spłacić dług na karcie (wykonać przelew na konto karty kredytowej) w kwocie brutto za kupione paliwo, ale dysponuję na rachunku głównym tylko kwotą netto, Vat jest "zablokowany" na koncie vat, z którego nie mogę spłacić Vatu pobranego z karty. Czyli znowu muszę dodatkowo dozbierać do kwoty brutto na rachunku głównym z własnych środków, mimo, że ta kasa jest na koncie Vat ? W rezultacie, muszę dodatkowe środki przeznaczyć na vat, mimo ze zostały zablokowane na koncie vat, albo muszę wziąć kredyt na spłacenie karty za który jeszcze zapłacę odsetki ??zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz