Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Aktualności podatkowe

12.04 Nowa stopa procentowa wypadkowego

ZUS zaktualizował swój poradnik pt. "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe". Zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym wprowadziło Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 50 poz. 304). Wprowadza ono nowe grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.

Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2010 roku.

 

 

Zobacz całą tabelę

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz