Aktualności podatkowe

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnych może być ograniczone. Zwrot ulgi na dziecko będzie limitowany

2017-04-12

Odliczanie składek ubezpieczeniowych ograniczane jest kwotami uzyskiwanego dochodu lub podatku podlegającemu zapłacie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób samodzielnie opłacających zaliczki na podatek, prowadzących działalność gospodarczą itp. Jeśli bowiem podatnik wykazuje niski dochód lub stratę podatkową, wówczas nie jest w stanie odliczyć całych składek ubezpieczeniowych, a część niewykorzystana przepada. W przypadku ulgi na dziecko, zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi limitowany jest sumą składek ubezpieczeniowych. Powstaje pytanie, o jaką wartość składek chodzi.

 

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnych może być ograniczone. Zwrot ulgi na dziecko będzie limitowany
Źródło: YAY foto

 

Jeżeli wartość składek ZUS będzie wyższa od kwoty dochodu, podatnik ogranicza ograniczane składki do wartości tego dochodu, wykazanego w zeznaniu rocznym. Podobnie w przypadku wykazanego w PIT podatku do zapłaty, jeśli jest on niższy niż kwota odliczanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykazywane są i odliczane tylko składki do wartości podatku. Pozostała ich wartość nie stanowi podatkowej ulgi dla podatnika i nie pozwoli mu na skorzystanie z niższej wartości podatku ani w danym roku, ani w latach kolejnych.

 

Odliczenia składek ZUS - aktualne kwoty

 

Ulga prorodzinna – niewykorzystana kwota limitowana składkami ubezpieczeniowymi

W przypadku ulgi na dziecko, jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej od podatku, wówczas w zeznaniu, PIT podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej).

Kwota stanowiąca różnicę nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu (a zatem 7,75% a nie cała ich wartość – 9% podstawy ich ustalenia).

 

Odliczenia składek ZUS nowe firmy - aktualne kwoty

 

W przywołanych artykułach przywołuje się składki zapłacone przez podatnika lub pobrane od niego, nie wskazując jednak, by ograniczenie dotyczyło dodatkowo tych składek, które faktycznie zostały limitowane kwotą dochodu lub podatku. W efekcie przy wyliczaniu kwoty zwrotu ulgi prorodzinnej, należy uznać, że zwrot przysługuje do pełnego limitu składek ubezpieczeniowych, a nie tylko do limitu składek faktycznie odliczonych w danym roku w zeznaniu podatkowym PIT.

 

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Uwaga! Wypełnij PIT przez Internet bez wychodzenia z domu

Zespół PIT.pl zachęca do skorzystania z bezpłatnego programu do wypełniania rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok - PIT Format.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

 

Program PIT Format to prosta w obsłudze aplikacja do wypełniania zeznań podatkowych za 2016 r. dostępna w dwóch wersjach: instalacyjnej i on-line.

Udostępniony czytelnikom program PIT 2016 pozwala wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe dla osób fizycznych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39 wraz z wszelkimi załącznikami: (PIT-B, -D, -O, -2K, -M, -ZG, - ORD ZU, -Z, -DS, -BR, SSE-R, CFR-1) i formularzami NIP (NIP-2, NIP-7, ZAP-3.).

<< Dowiedz się więcej o programie

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz