Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

PIT po terminie

W poniedziałek 2 maja minął termin złożenia PIT za 2015 rok. Co zrobić, jeśli nie złożyłeś PIT w terminie?

Aktualności podatkowe


Zwrot ulgi na dziecko może ograniczyć 500 zł z programu Rodzina 500 plus

2016-02-12

Dochód na członka rodziny w programie Rodzina 500 plus oparty będzie o kryterium dochodu wskazane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Powoduje to, że zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko będzie stanowił dochód, który należy brać pod uwagę w trakcie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na dziecko.

Zwrot ulgi na dziecko może ograniczyć 500 zł z programu Rodzina 500 plus

Źródło: FORUM

Świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach programu 500 plus ma przysługiwać na pierwsze dziecko w rodzinie (lub jedyne dziecko w tej rodzinie), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Pobierz wniosek do programu Rodzina 500 Plus

 

Dochód, o którym mowa w programie 500 plus ustalać należy jako sumę kwot, które wpływają również na prawo do świadczeń rodzinnych. Ilekroć bowiem w przepisach ustawy o programie 500 plus mowa o dochodzie  oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

O ile świadczenia rodzinne przekazywane są obecnie na zasadzie „złotówka za złotówkę” (jeżeli dochody w rodzinie przekroczą przyjęty limit, to kwota wypłacanego świadczenia będzie proporcjonalnie obniżana), to zasada ta nie będzie wprowadzana w nowym programie świadczeń 500 zł na dziecko. W efekcie przekroczenie choćby o 1 zł dochodu 800 zł lub 1200 zł na członka rodziny spowoduje, że świadczenie nie będzie należne.

Zwrot ulgi na dzieci może odebrać świadczenie w programie 500 plus

Za dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych uznaje się również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie może dojść do sytuacji, w której:

  • podatnik ze względu na kryterium niskiego dochodu nie wykorzystał w całości ulgi na dziecko,
  • podatnik wystąpił o zwrot części ulgi na dzieci – i uzyskał dodatkowo zwrot np. 100 – 200 zł, gdyż wyższej kwoty nie mógł otrzymać w związku z limitami postawionymi w tym przypadku (zwrot nie może przekraczać sumy składek ZUS i zdrowotnych, zapłaconych i odliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
  • ustalając dochód na członka rodziny zwrócona kwota 100-200 zł spowodowała, że dochód ten wyniósł niewiele ponad 800 zł/1200 zł,
  • podatnik stracił prawo do świadczenia wychowawczego po 500 zł na pierwsze (lub jedyne) dziecko w rodzinie.

Problematyczny rok uzyskania dochodu z tytułu zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i kończy dnia 30 września 2017 r., i przy ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Wypłaty niewykorzystanej ulgi za dzieci za rok 2014 – następują dopiero w 2015 r., stąd dopiero kolejna transza programu 500 plus (świadczenia przysługujące w okresie 1 październik 2016 r. – 30 wrzesień 2017 r.) - powinna brać pod uwagę zwroty niewykorzystanej ulgi za rok 2014. W najbliższych wnioskach kwoty te nie powinny wpłynąć na prawo do wypłacanych świadczeń 500 zł na dziecko w rodzinie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Komentarze

Autor: Ja sam (11-05-2016 09:41:17)
Temat: Kwota netto czy brutto
netto
Autor: zuza (17-03-2016 16:00:55)
Temat: kwota brutto , czy netto ?
Czy brana jest pod uwagę kwota 800 zł to brutto , czy netto ?...pokaż całą treść
Czy brana jest pod uwagę kwota 800 zł to brutto , czy netto ? zwiń
Autor: Karol (15-02-2016 13:06:10)
Temat: Re:
To może i urząd jedno a specjaliści drugie. Też czytałem projekt i uważam, że w artykule piszą prawdę. Bo zwrot ulgi nie jest dochodem, w momencie gdy...pokaż całą treść
To może i urząd jedno a specjaliści drugie. Też czytałem projekt i uważam, że w artykule piszą prawdę. Bo zwrot ulgi nie jest dochodem, w momencie gdy powstaje - ale w chwili jej wypłaty, czyli w 2015 r. zwiń
Autor: bMall (14-02-2016 12:10:45)
Temat: Wypłaty niewykorzystanej ulgi za dzieci za rok 2014
W Urzędzie Skarbowym twierdzą, że zwrot ulgi za 2014 rok liczy się do dochodu za 2014 rok, a nie moment wypłacenia.
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz