Aktualności podatkowe

Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności

2018-01-12

Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) Nr 9 „Sprawozdanie z działalności" został dostosowany do zmian w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.). Dokument ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

 

Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności

Aktualizacja KSR Nr 9 dot. sprawozdań z działalności / YAY foto

 

 

KSR Nr 9 został opublikowany w Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r., poz. 4.

 

Źródło: MF

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz